تصویر برگزیده

لغو پروانه ساخت کارگردانان اول با اتمام اعتبار؛

اطلاعیه اداره کل سینمای حرفه ای درباره فیلم اولی ها

آرتنا: اداره کل سینمای حرفه ای سازمان سینمایی درباره پروانه ساخت فیلم اولی ها اطلاعیه ای صادر کرد.

zoom
اطلاعیه اداره کل سینمای حرفه ای درباره فیلم اولی ها

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، روابط عمومی سازمان سینمایی، متن اطلاعیه را به شرح زیر اعلام کرد:
کلیه پروانه ساخت های صادره، ذیل عنوان کارگردان اول که دوره قانونی اعتبار پروانه ساخت آن ها به اتمام رسیده است ، لغو می شود. این دستور العمل شامل پروانه های ساخت صادره نیمه دوم سال 1392 و نیمه اول سال 1393 می شود.
بدیهی است اعتبار پروانه ساخت های نیمه دوم سال 1393 تا پایان سال جاری معتبر است.
 

۱۳:۳۳ ::: ۲۲ / ۱۰ / ۱۳۹۳

ARTNA آرتنا-> سینما -

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید