ماه رمضان
تصویر برگزیده

با حکم معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور؛

رئیس کار گروه احیاء صنایع دستی مازندران منصوب شد

آرتنا: مازندران- بهمن نامورمطلق معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور، «عبدالمجید شریف زاده» را به عنوان رئیس این کارگروه در مازندران منصوب کرد.

zoom
رئیس کار گروه احیاء صنایع دستی مازندران منصوب شد

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، پس از سفر بهمن نامورمطلق معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور به استان مازندران و بازدید از وضعیت موجود امکانات صنایع دستی در این استان، به منظور احیاء صنایع دستی و مشکلات و رکود این حوزه در مازندران، دکتر عبدالمجید شریف زاده مدیرکل دفتر توسعه و ترویج را به عنوان رئیس این کارگروه منصوب کرد.
دراین حکم آمده است:
نظر به اهمیت و ضرورت احیای صنایع دستی استان مازندران بدین وسیله جنابعالی به سمت رئیس کارگروه صنایع دستی استان مازندران منصوب می شوید.
چنانچه آن برادر گرامی می دانند وضعیت صنایع دستی استان به هیچ وجه شایسته آن استان پرافتخار سرزمین عزیزمان نیست، لذا امید است  با همکاری  مدیران محترم استان و همچنین همکاران در ستاد ضمن آسیب شناسی و راه کارهای برون رفت از وضعیت فعلی شناسایی شوند.
گفتنی است که این اقدام در شرایطی صورت گرفته که صنایع دستی استان مازندران با وجود ظرفیت های بالقوه فراوانی که دارد در وضعیت چندان مطلوبی قرار نداشته و راه اندازی این کارگروه از سوی معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور اقدامی عملیاتی در جهت شناخت مشکلات و حرکت در مسیر احیاء و رونق  دوباره آن است.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید