تصویر برگزیده

در یازدهمین جشنواره کتاب های آموزشی و تربیتی رشد؛

ناشر برگزیده معرفی شد

آرتنا: تبيين و انتقال سياست‌ها، هدف‌ها و برنامه‌های آموزش و پرورش در حوزه¬ی انتشار كتاب‌های آموزشی، انتخاب نويسندگان و ناشران برتر در حوزه¬ی تأليف و نشر كتاب‌های آموزشی و شناخت مشكلات و تبيين راهبردهای مناسب برای انتشار كتاب‌های آموزشی، از اهداف برگزاری جشنواره كتاب‌های آموزشی رشد محسوب می‌شود.

zoom
ناشر برگزیده معرفی شد

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، نار قدیانی، مدیر مسئول این مؤسسه به عنوان ناشر برگزیده ی یازدهمین دوره ی جشنواره کتاب های آموزشی  و تربیتی رشد انتخاب شد.
آقای محمدیان، معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، روز سه شنبه 23 دی ماه طی مراسمی، نادر قدیانی، مدیر مسئول مؤسسه ی انتشارات قدیانی را به عنوان ناشر برگزیده ی یازدهمین دوره ی جشنواره کتاب های آموزشی و تربیتی رشد اعلام کرد.
معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با سپاس گزاری صمیمانه در جهتِ کوشش های متعهدانه و همراهی نادر قدیانی در جهت تولید محتوای آموزشی و تربیتی مناسب برای ارتقای سطح فرهنگ و دانش دانش‌آموزانِ این سرزمین و حضور گرم مؤسسه ی انتشارات قدیانی در فرآیند سامانه ی آموزشی و تربیتی، این مؤسسه را به عنوان ناشر برگزیده انتخاب کرد.
مؤسسه انتشارات قدیانی، با باور و اعتقاد به نوع نگرش و تعهدی که نسبت به نسل کودک و نوجوان و جوان سرزمین خود دارد، در تمام دوره ی فعالیت خود برای تعالی اندیشه کودکان و نوجوانان و البته جوانان سرزمینش از هیچ فعالیت فرهنگی و آموزشی فروگذار نبوده و امید آن دارد تا در سال های آینده، همچنان خدمتگزار فرزندان ایران باشد.
نادر قدیانی، مدیر مسئول مؤسسه ی انتشارات قدیانی پیش از این نیز به عنوان ناشر برگزیده از طرف این سازمان انتخاب شده‌است.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید