ماه رمضان
تصویر برگزیده

در انجمن سینمای جوانان ایران؛

دوره فیلمسازی تشکیل شد

آرتنا: دوره فیلم سازی در انجمن سینمای جوانان ایران، دفتر بندر انزلی تشکیل شد.

zoom
دوره فیلمسازی تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، دوره فیلمسازی در انجمن سینمای جوانان ایران، دفتر بندر انزلی همزمان با سراسر کشور با حضور 21 نفر از هنرجویان تشکیل شده است. این دوره به مدت هفت ماه و شامل دروس آشنایی با سینما،  جلسات نمایش فیلم، نشست فرهنگی، کلاس های فیلمنامه نویسی، عکاسی، تصویر برداری، کارگردانی، تدوین، صدابرداری و سه کارگاه مستند، داستانی و تجربه گرا می باشد.

همچنین کارگاه مستند پیشرفته با حضور پنج نفر از فیلمسازان به اسامی کاوه چلمبری، حامد سمیعی، حامد پور جمشیدیان، معصومه خوشرویی و فاطمه دخت اسدی به مدرسی فریدون بحرپیما در انجمن سینمای جوانان ایران، دفتر بندر انزلی تشکیل شد. این کارگاه در پنج جلسه در انزلی برگزار گردید و پنج فیلم با موضوع زن توسط مستند سازان حاضر در این کارگاه تولید خواهد شد.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید