ماه رمضان
تصویر برگزیده

روي پيشخوان كتاب فروشي‌ها؛

سير تحول معماري و شهرسازي دامغان

آرتنا: كتاب «سير تحول معماري و شهرسازي دامغان در قرون اوليه اسلامي» تاليف «معصومه داوديان» رئيس اداره ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري شهرستان دامغان منتشر شد.

zoom
سير تحول معماري و شهرسازي دامغان

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، صنايع‌دستي و گردشگری استان سمنان، اين كتاب در چاپ اول با تيراژ سه هزار نسخه و توسط انتشارات گنجينه هنر منتشر شده است.
اين كتاب داراي پنج فصل شامل «شناخت حوزه جغرافيايي دامغان»،«حوزه تاريخي دامغان»، «سيماي شهر دامغان و محدوده فيزيكي و تقريبي هسته اوليه شهر»،«نقش كاركردي شهر دامغان در قرون اوليه اسلامي» و «عناصر و فضاهاي مهم و بافت شهر دامغان در قرون اوليه اسلامي» است.
مولف در مقدمه كتاب آورده است: شهر دامغان به علت موقعيت ويژه جغرافيايي خود از آغاز پيدايش در مكان نخستين خويش، پا برجا مانده، به همين سبب وضعيت ممتازي در ميان شهرهاي ايران دارد و از اين لحاظ مي‌تواند نمونه قابل مطالعه‌اي براي شناسايي نحوه شكل گيري كالبدي شهرهاي ايران در دوره هاي اسلامي و يافتن مدل عمومي تحول و تكوين شهرهاي ايراني باشد.
مولف كتاب دانشجوي مقطع دكتراي رشته باستان شناسي است.
وي از صاحب نظران و محققان برجسته در اين حوزه است و از چهره هاي سرشناس علم باستان شناسي در نزد اساتيد اين فن به شمار مي آيد.
 

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید