تصویر برگزیده

کارگردان بهمن:

بدون معتمدآریا فیلمی نداشتم

آرتنا: مرتضی فرشباف کارگردان فیلم بهمن در مراسم رونمایی از فیلم خود در پردیس کوروش گفت: من فکر میکنم فیلم مورد توجه قرار می گیرد.

zoom
بدون معتمدآریا فیلمی نداشتم

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، فرشباف با اشاره به بازی فاطمه معتمد آریا گفت: تلاش همه عوامل فیلم را به این جا رساند.
پس از سخنان فرشباف، جواد نوروز بیگی تهیه کننده فیلم در رابطه با جوان گرایی در سینما گفت: به دلیل آن که این فیلم برای جشنواره آماده می شد به اینجا آمدیم تا با مخاطبان فیلم مستقیما صحبت کنیم.
همچنین در ادامه آرش آقابیگی طراح جلوه های ویژه نظر خود را در رابطه با فرشباف کارگردان فیلم اینگونه بیان کرد: کار صد در صد موفق بوده و به نظر من فرشباف کارگردان بسیار خوبی است.
وی ادامه داد: فیلمبرداری فیلم بهمن در زمستان انجام شد. قصد بر آن بود تا در این کار بارش برف به صورت طبیعی باشد ولی متاسفانه سال گذشته بارشی نداشتیم و تمام این صحنه ها فضاسازی شده است.
در پایان مراسم فرشباف اشاره کرد: بعد از چهار یا پنج سال با فاطمه معتمدآریا و همسرش احمد حامد کار کردم. معتمدآریا تقریبا از بازنویسی پنجم که قبل از شروع فیلم است به ما پیوستند و فیلمنامه با حضور او بازنویسی شد. اگر او این نقش را نمی پذیرفت فیلمی نداشتیم که باهم تماشا کنیم و از معتمدآریا برای پذیرش این نقش تشکر می کنم.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید