صلوات خاصه امام رضا علیه السلام
تصویر برگزیده

کامران سخن پرداز:

برخی مطالب در کتب تاریخ هنر غربی درباره ایران کوته نظرانه و فاقد وجاهت علمی است

آرتنا: «کامران سخن پرداز» پژوهشگر و مدرس دانشگاه گفت: افق ارائه شده درباره تاریخ هنر ایران در کتب تاریخ هنر هلن گاردنر، فردریک هارت، جنسن، گامبریچ و... افقی مخدوش، کوته نظرانه و فاقد وجاهت علمی متقن است.

zoom
برخی مطالب در کتب تاریخ هنر غربی درباره ایران کوته نظرانه و فاقد وجاهت علمی است

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، نشستی علمی با موضوع «آسیب شناسی کتب تاریخ هنر از منظر پرداختن به هنر ایرانی» با حضور جمعی از دانشجویان، اساتید و پژوهشگران هنر و باستان شناسی در دانشکده هنر و معماری دانشگاه بوعلی سینا همدان برگزار شد.

سخنران این نشست کامران سخن پرداز؛ پژوهشگر و مدرس دانشگاه، ضمن تشریح آسیب ها و نواقص موجود در رایج ترین کتب تاریخ هنر از منظر پرداختن به هنر ایرانی؛ با اشاره به لزوم مطالعه تالیفات نویسندگان ایرانی در زمینه تاریخ هنر ایران توسط دانشجویان هنر و باستان شناسی، همچون کتاب «ایران: تاریخ هنر» اثر ارزشمند دکتر حبیب الله آیت اللهی؛ بر لزوم ارائه تالیفات اینگونه توسط نویسندگان برجسته داخلی تاکید کردند. ایشان با ارائه مصادیقی از کتب تاریخ هنر هلن گاردنر؛ فردریک هارت، جنسن، گامبریچ و ... افق ارائه شده درباره هنر ایران در این کتب را افقی مخدوش و فاقد وجاهت علمی متقن خواندند و بازنگری در مباحث ارائه شده در این کتب را امری ضروری دانستند که بازخورد آن، تبیین یک دیگاه روشن و علمی در مورد گاهنگاری هنر ایران و تدوین چشم اندازی قابل قبول از سیر تطور و تحول هنر ایرانی است.

این نشست که به همت انجمن علمی باستان شناسی دانشگاه بوعلی سینا برگزار شد، با بررسی پیشنهاداتی در خصوص ارائه آثار پژوهشی در مورد هنر ایران به کار خود پایان داد.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید