ماه رمضان
تصویر برگزیده

معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی برگزار می کند؛

نخستین مسابقه سراسری عکس و کارتون نقد بنا و فضای شهری

آرتنا: معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی نخستین مسابقه سراسری عکس «نقد فضای شهری» را با هدف ترویج نگرش کیفی و ارتقای سطح آگاهی جامعه در رابطه با بناها و فضای شهری برگزار می نماید.

zoom
نخستین مسابقه سراسری عکس و کارتون نقد بنا و فضای شهری

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد نخستین مسابقه سراسری عکس «نقد فضای شهری» را با هدف ترویج نگرش کیفی و ارتقای سطح آگاهی جامعه در رابطه با بناها و فضای شهری برگزار نماید.

موضوع و تعاریف کلی:
موضوع محوری این مسابقه «نقد فضای شهری» است که به دو بخش «سیما و منظر شهری» و «زندگی در فضای شهری» تفکیک شده است.

تعریف موضوعی بخش ها:
الف – در «بخش سیما و منظر شهری»، موضوع ها و مضامین زیر مد نظر است:
منظر شهری: کلیه عناصر طبیعی و مصنوع، قابل مشاهده از عرصه های عمومی شهر.
نمای شهری: کلیه سطوح نمایان ساختمان ها اعم از نمای اصلی و نماهای جانبی و نمای بام که از معابر و عرصه های عمومی دیده می شوند.
دورنما: مناظر دوردست از درون شهرها، مبادی ورودی و یا عرصه های اطراف شهر.
محورهای دید و منظر (کریدورهای بصری).
سیمای جداره ها و زمین: نقش و نگارهای دائمی و موقت ثبت شده در دیوارهای شهر، تابلوهای تبلیاتی و تابلوهای تجاری – اداری، کف سازی ها و فضای سبز و …
نشانه های شهری
نور و رنگ در فضای شهری، سیمای شب
منظر فضای سبز

ب – در بخش زندگی در فضای شهری، نیز موضوع ها و مضامین زیر مد نظر است:
انسان در فضای شهری: رابطه انسان با محیط شهری، مناسبات اجتماعی و …
حضور کودکان، سالمندان و معلولین جسمی حرکتی در فضای شهری
دسترسی، حرکت و سکون
حقوق شهروندی: حق بهره برداری از آفتاب و کلیه مواهب طبیعی در ساختمان و فضای شهری
-حق عدم اشراف ساختمان های همجوار – حق دسترسی مناسب و بدون مانع به خدمات عمومی و امکانات فضای شهری، برای تمام افراد جامعه.
تاسیسات و مبلمان شهری
سرزندگی و نشاط
ایمنی و امنیت
مشارکت
رویدادهای و فضای شهری
کارایی و کارآمدی عناصر، تجهیزات و امکانات فضای شهری.

بخش های مسابقه: عکاسان حرفه ای – عکاسان تجربی – کارتون

تعداد و نوع آثار:
الف: رشته عکاسی – متقاضیان شرکت در رشته عکاسی می توانند صرفا در یک گروه از گروه های عکاسان حرفه ای یا تجربی شرکت کرده و در هر یک از بخش های دوگانه (سیما و منظر شهری و زندگی در فضای شهری) حداکثر ۵ اثر (در مجموعه ۱۰ اثر) ارسال نمایند.
ب: رشته کارتون – در رشته کارتون هر شرکت کننده می تواند در بخش های دوگانه (سیما و منظر شهری و زندگی در فضای شهری) شرکت کرده و در هر بخش حداکثر ۴ اثر (در مجموع ۸ اثر) ارسال نماید.

گروه انتخاب و داوری آثار بخش عکاسی: آقایان مجتبی آقایی، جاسم غضبانپور، سعید محمودی ازناوه
گروه انتخاب داوری آثار بخش کاریکاتور: آقایان مسعود شجاعی طباطبایی، حسین نیرومند و بهرام ارجمندنیا

جوایز و امتیازات:
۱ – از میان آثار رسیده به دبیرخانه، حداکثر ۱۵۰ عکس و ۱۰۰ کاریکاتور برای نمایش و چاپ در کتاب انتخاب می شود.
۲ – در رشته کارتون در هر بخش از بخش های دوگانه ۳ رتبه (مجموعا ۶ اثر) برتر انتخاب و علاوه بر لوح افتخار و یادمان مسابقه به رتبه های اول ۱۵ میلیون ریال، رتبه های دوم ۱۰ میلیون ریال و رتبه های سوم ۵ میلیون ریال جایزه نقدی اهدا می شود.
۳ – در بخش عکاسان حرفه ای: در هر بخش از بخش های دوگانه ۳ رتبه (و در مجموع ۶ اثر) برتر معرفی شده و علاوه بر لوح افتخار و یادمان مسابقه به هر یک از ایشان معادل ۱۵ میلیون ریال جایزه نقدی اهدا می شود.
۴ – در بخش عکاسان تجربی: در هر بخش از بخش های دوگانه ۳ رتبه (و در مجموع ۶ اثر) برتر معرفی شده و علاوه بر لوح افتخار و یادمان مسابقه به هر یک از ایشان لوح افتخار و معادل ۵ میلیون ریال جایزه نقدی اهدا می شود.
۵ – بابت امتیاز نمایش و چاپ آثار در کتاب و انتشارات مربوط به مسابقات، به هر یک از آثار انتخاب شده مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ (یک میلیون) ریال نیز پرداخت خواهد شد.
۶ – به تمامی هنرمندانی که آثارشان برای مسابقه برگزیده می شود، گواهی شرکت اعطا می شود.

گاه شمار:
آخرین مهلت دریافت آثار: پنجشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۳
انتخاب و داوری آثار: هفته سوم اسفند ۱۳۹۳
برگزاری نمایشگاه: اردیبهشت ۱۳۹۴
نشانی دبیرخانه: تهران خیابن فاطمی غربی، نبش سیندخت، ساختمان سیندخت شماره ۱۳ واحد ۹

نشانی ارسال آثار:
iranbestcartoon@gmail.com
info@ jvhonar.com و  jvhonar.com

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید