تصویر برگزیده

ادامه رقابت سه فیلم در آرای مردمی جشنواره فجر؛

عصر یخبندان، رخ دیوانه و کوچه بی نام سه فیلم برتر آرای مردمی در روز چهارم

آرتنا: فیلم های سینمایی عصر یخبندان، رخ دیوانه و کوچه بی نام در روز چهارم از سی و سومین جشنواره فیلم فجر به ترتیب رتبه های اول تا سوم آرای مردمی را در اختیار دارند.

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، با دریافت و شمارش ۳۳۹۵۷ رای در روز چهارم جشنواره فیلم های برگزیده عصریخبندان به کارگردانی مصطفی کیایی با میانگین امتیاز ۳/۱۲حائز رتبه نخست، رخ دیوانه به کارگردانی ابوالحسن داوودی با میانگین امتیاز ۳/۰۹رتبه دوم ، کوچه بی نام به کارگردانی هاتف علیمردانی با میانگین امتیاز۳/۰۲ سومین رتبه را در اقبال تماشاگران به خود اختصاص داده اند.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید