تصویر برگزیده

در سی و سومین جشنواره فیلم فجر؛

سازنده مردی که اسب شد از فیلم اولی ها می گوید

آرتنا: تهیه کننده فیلم سینمایی مردی که اسب شد گفت: فیلم اولی های حاضر در جشنواره سی و سوم با سینما بیگانه نبوده و در عرصه هنر هفتم فعال بوده اند.

zoom
سازنده مردی که اسب شد از فیلم اولی ها می گوید

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، علی اکبر ثقفی گفت: سینما جوان و پیر ندارد و مهم تجربه اندوزی جوانان و حرکت به سوی استانداردسازی فیلم ها از سوی فیلمسازان است.
وی با بیان اینکه امکانات در ساخت آثار مطلوب اثر گذار است توضیح داد: در جشنواره سی و سوم شاهد فیلم اولی هایی هستیم که پیشتر تجربه حضور در یکی از بخش های سینما را داشته اند.
تهیه کننده فیلم مردی که اسب شد افزود: نسبت به برخی فیلمسازان فیلم اولی حاضر در سی وسومین جشنواره فیلم فجر شناخت دارم و آنان پیشتر در سینما دستیاری کارگردان را تجربه کرده و به نحوی در سینما فعال بوده اند.
ثقفی اظهار کرد: اینکه جشنواره ما امسال قائم بر جوانان است موضوع خوبی است، اگر از میان فیلم های جشنواره حتی دو اثر سینمایی درخور توجه نیز در بخش نگاه نو دیده شود جشنواره موفق بوده است.
تهیه کننده فیلم های «مرگ کسب و کار من است» درباره برخورد با سابقه های سینما گفت: حضور جوانان در سینما جای کسی را تنگ نمی کند؛ بزرگان سینما همه قابل احترام اند و برخورد پدرانه با جوانان دارند و تجربیات خود را به آنان انتقال دهند.
ثقفی اظهار کرد: سینما زیر مجموعه خلاقیت و اخلاق است و جوانان نیز احترام خاصی برای فیلمسازان پیشکسوت قائل هستند.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید