ماه رمضان
تصویر برگزیده

با هدف بررسی مباني هنرهاي تجسمي؛

همايش ملي انجمن علمي هنرهاي تجسمي ايران برگزار می شود

آرتنا: دومين همايش ملي انجمن علمي هنرهاي تجسمي ايران با رويکرد جامعه شناسي 5 اسفند در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي برگزار خواهد شد.

zoom
همايش ملي انجمن علمي هنرهاي تجسمي ايران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، دومين همايش ملي انجمن علمي هنرهاي تجسمي ايران با هدف بررسی مباني هنرهاي تجسمي در سه دهه اخير ايران با رويکرد جامعه شناسي در تاریخ 5 اسفند در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ، ساعت 8 صبح الی 15 برگزار خواهد شد.

در این کنفرانس ، 21مقاله پذیرفته شده اساتید دانشگاه های هنر ایران، دکتر صدیقه احمدیان باغبادرانی، دکتر معصومه امیر اینانلو، رضا رفیعی راد، دکتر مجتبی بشردوست،مهرناز سادات آل هاشم، دکتر آناهیتا مقبلی،سید سعید حسینی، صابر حسینی، پریسا مهرعلیان، سیما پاک سرشت اسمعیلی، زهرا عیشی، بهناز رحیمی،حامد خیاط ،  فریماه فاطمی، فاطمه مرسلی توحیدی، لیلا جوینده، شهره عبدالوند، فاطمه عبدالله زاده حسینی،دکتر پریسا شادقزوینی، محبوبه پناهی، رقیه مدرسی، محبوبه حیدری راد ، سحر پاکمهر، دکتر میترا معنوی راد،  دکتر عفت السادات افضل طوسی، مریم رزقی راد، دکتر الهه پنجه باشی ، دکتر فاطمه هنری مهر، آمنه شکوهیان تیتکانلو، نقدعلی علوی فرد، مهگان فرهنگ، ناصر مقدم، نسرین صدقیان حکاک ارائه خواهد شد.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید