تصویر برگزیده

محمد رضا فرجی خبر داد:

چهار فیلم در سانس اضافه

آرتنا: چهار اثر سینمایی در نهمین روز از سی و سومین جشنواره فیلم فجر به سانس اضافه رسید.

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، محمد رضا فرجی مدیر امور سینماهای جشنواره فیلم فجر گفت: فیلم های کوچه بی نام و عصر یخبندان در سینما آزادی به دلیل استقبال مخاطبان به سانس اضافه رسیدند.
وی اظهار کرد: همچنین در سینما کورش نیز رخ دیوانه با سانس اضافه روبرو شد.
مدیر امور سینماهای جشنواره فجر تاکید کرد: این در حالی است که این فیلم در سینما سروش نیز به سانس فوق العاده رسید.
فرجی گفت: فیلم خانه دختر نیز در پردیس سینمایی ملت به دلیل استقبال مردمی با سانس اضافه روبرو شد.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید