ماه رمضان
تصویر برگزیده

به پیشنهاد بابک عابدینی؛

درخواست اتحادیه صادرکنندگان از ۲ اتحادیه چاپ برای رفع مشکل واحدهای صادراتی

آرتنا: رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ ایران از ۲ اتحادیه لیتوگرافان و صحافان تهران برای رفع مشکل واحدهای صادراتی دعوت به عمل آورد.

zoom
درخواست اتحادیه صادرکنندگان از ۲ اتحادیه چاپ برای رفع مشکل واحدهای صادراتی

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ ایران از دو اتحادیه لیتوگرافان و صحافان تهران خواست جهت تفاهم در ارتباط با تداخل صنفی پیش آمده برای صادرکنندگانی که در چاپخانه‌های خود امور پیش از چاپ و پس از چاپ دارند، هماهنگی‌های لازم صورت پذیرد.
بابک عابدینی رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ ایران پیشنهاد داد تا اتاق بازرگانی ایران جهت میانجیگری برای حل هرچه سریع‌تر این مشکل برای واحدهای صادراتی از رؤسای دو اتحادیه دعوت به عمل آورد.
وی ادامه داد: هفته آینده اتاق بازرگانی ایران میزبان گردهمایی رؤسای اتحادیه صحافان و لیتوگرافان تهران به همراه اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ ایران، جهت تبادل نظر برای رفع موضوعات مطروحه خواهد بود.
عابدینی بیان کرد: با توجه به شناختی که از رؤسا و هیأت مدیره‌های محترم این دو اتحادیه داریم، به طور یقین در راستای پیشرفت و توسعه صادرات غیر نفتی به ویژه صنعت چاپ همکاری‌های لازم به عمل خواهد آمد، همچنین امیدواریم این مسئله با تفاهم برای کلیه واحدهای مربوطه نیز مرتفع شود.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید