ماه رمضان
تصویر برگزیده

«ایرج افشار» در بخارا خبر داد:

شبی که بابک از تهران خبر واقعۀ زریاب را داد

آرتنا: صد و چهارمین شماره بخارا با یادنامه دکتر عباس زریاب خویی و گزارشی از شب آرتور کریستین‎سن منتشر شد.

zoom
شبی که بابک از تهران خبر واقعۀ زریاب را داد

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، شماره ۱۰۴ مجله بخارا با یادنامه دکتر عباس زریاب خویی و گزارشی از شب آرتور کریستین‎سن منتشر شد و در دسترس علاقمندان قرار گرفت.
در یادنامه عباس زریاب خویی مطلبی می‎خوانیم به قلم دکتر محمدعلی موحد با عنوان «زریاب در آیینه نامه‎هایش» و «دریغا زریاب، و دریغا فرهنگ ایرانی!» نوشته‎ای است از دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی در همین یادنامه و از ایرج افشار می‎خوانیم «شبی که بابک از تهران خبر واقعۀ زریاب را داد.»
و دکتر ژاله آموزگار در شب آرتور کریسیتن سن از « از رباعیات خیام تا ایران در زمان ساسانیان» سخن می‎گوید و کلاوس پِدرسن از آشنایی با کریستین سن حکایت می‏‎کند.
محمدرضا باطنی، عبدالله کوثری، مینو مشیری، صفدر تقی‎زاده و… از دیگر نویسندگان این شماره مجله بخارا هستند و با هم مرور می‎کنیم فهرست شماره ۱۰۴ بخارا را.

زبانشناسی
زبان و نظریة ارتباط/ محمدرضا باطنی                                                             

نقد ادبی
سرایش و کتابت مثنوی/ محمد افشینوفایی و پژمان فیروزبخش                               

پژوهش
کتاب مقدس در انگلستان/ باربارا تاکمن/ عبداله کوثری                                     
ترانهای از میرزا شفیع واضح/ سیاوش درودیان                                                             

ادبیات معاصر جهان
آزادی و نویسنده/ نادین گوردیمر/ مینو مشیری                                                

یادنامة عباس زریاب خویی
گزارش شب عباس زریاب خویی/ شهاب دهباشی                                          
زریاب در آینة نامه هایش/ محمدعلی موحد                                                    
ترجمههای زریاب/ کامران فانی                                                                   
حضور دکتر زریاب خویی در دایره المعارف بزرگ اسلامی/ صادق سجادی                
راز ماندگاری زریاب/ میلاد عظیمی                                                            
نمیدانم، باید ببینم/ حسین زریاب                                                              
دریغا زریاب، و دریغا فرهنگ ایرانی!/ محمدرضا شفیعی کدکنی                                                    
خاموشی دریا/ عبدالحسین زرینکوب                                                           
در رثای استاد دکتر زریاب خویی/ احمد تفضلی                                                    
شبی که بابک از تهران خبر واقعه زریاب را... / ایرج افشار                                                    
مردی رفت که نظیرش هرگز نخواهد آمد/ محمد امین ریاحی                                                    
به یاد استاد زریاب خویی/ احمد مهدوی دامغانی                                                    
زرناب زرگران/ محمدابراهیم باستانی پاریزی                                                    
از میان نامه های زندهیاد عباس زریاب/ ایرج افشار                                                    
سمپوزیومی با حضور زریاب/ نصرالله پورجوادی                                                    
معرفی یک شخصیت مؤثر در روح جوانی زریاب/ رسول جعفریان                                           
کتابخانة استاد زریاب کجاست؟/ حمیده اسدی                                                    
زندگانی من/ عباس زریاب خویی                                                                
درباره کتاب (گفتگو با عباس زریاب خویی)                                                                                         
تاریخنگاری بیهقی/ عباس زریاب خویی                                                       
ایرانشناسی
لباس و پوشش سر، در دورة اشکانیان/ وستا سرخوش کرتیس/ فرید جواهرکلام            
تاریخ نشر
تاریخ نشر کتاب در ایران (29) (انتشارات اقبال)/ عبدالحسین آذرنگ                                    

یادداشتهای یک کتابدار
یادداشتهای یک کتابدار (8)/ یزدان منصوریان                                             
اوراق پریشان
اوراق پریشان (2)/ محمدرضا ضیاء                                                          
پنج مقوله
پنج مقوله (11)/ ناصرالدین پروین                                                              
تازه ها و پاره های زبان اردو
تازه ها و پاره های زبان اردو (3)/ علی بیات                                                              
یاد یار مهربان
یاد یار مهربان (2)/ مسعود میرشاهی                                                              
بوی جوی مولیان
ورارود و یاران مهربان (4)/ مسعود حسینیپور                                                              
خاطرات
دهه عاشورا 1304 قمری به روایت ناصرالدین شاه قاجار/ فاطمه قاظیها                  

شب آرتور کریستین سن
گزارش شب آرتور کریستین سن/ شهاب دهباشی                                           
آرتور کریستن سن، از رباعیات خیام تا ایران در زمان ساسانیان/ ژاله آموزگار              
آشنایی با کریستین سن/ کلاوس پدرسن                                                    
کریستین سن و تاریخ ساسانی/ کارلو چرتی                                              
کیانیان در میانة اسطوره و تاریخ/ مهرداد ملکزاده                                           
کریستین سن و علاقمندی به تمدن شرق/ صادق سجادی                                           
کریستین سن، آرتور امانوئل/ جس. پی. آسموسن/ سیما سلطانی                                           

از چشمة خورشید
از چشمة خورشید (36)/ هاشم رجبزاده                                                   

گوناگون
توصیه هایی به هفتادسالگان و بالاترها/ صفدر تقیزاده                                                   
دربارة لغتنامة بزرگ فارسی
لغتنامة بزرگ فارسی، اثری متمایز با لغتنامة دهخدا/ اکرم سلطانی                  

بحث و نظر
باطنی و بهرنگی، نکتهای آواشناختی/ علی صلحجو                                           
پاسخی به تعریضی/ ابوالفضل خطیبی                                                         
عرض، نه تعریض/ ناصرالدین پروین     

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید