ماه رمضان
تصویر برگزیده

منتشر شد؛

ششمین شماره فصلنامه پژوهش هنر

آرتنا: ششمین شماره فصلنامه آموزشی، پژوهشی و تحلیلی پژوهش هنر با بررسی موضوع کارآفرینی در هنر و انعکاس مطالعات و پژوهش های صاحبنظران درباره کارآفرینی در عرصه فرهنگ و هنر به مدیرمسوولی و سردبیری بهنام زنگی منتشر شد.

zoom
 ششمین شماره فصلنامه پژوهش هنر

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، ششمین شماره فصلنامه پژوهش هنر با انتشار گفتار و آثاری از کورش پرند، حمیدرضا شش جوانی، راضیه یاسینی، بهنام زنگی، ابوالحسن ریاضی، عبدالرحیم رحیمی و دیگر اساتید و پژوهشگران عرصه اقتصاد و فرهنگ، موضوع کارآفرینی را در عرصه هنر مورد بررسی قرار داده است.
فضای مجازی، بستر کارآفرینی مجازی در حوزه هنرهای صناعی، آسیب شناسی هنر ایران در عرصه فعالیت های کارآفرینانه، نقش فرهنگ کارآفرینی در نشاط سازمانی کارکنان محیط های فرهنگی، تاثیرات تغییرالگوی مصرف محصولات هنری بر کارآفرینی هنری، تجاری سازی صنایع دستی بومی بر مدار مدیریت پروژه های کارآفرینی هنری، کارآفرینی هنری و شناسایی موانع و کار آفرینی از هنر ثروت تولید می کند از جمله فهرست مطالب و مقالات این فصلنامه است.
داوری مطالب علمی و مقالات پژوهش این شماره توسط اساتیدی از دانشگاه ها و مراکز پژوهش معتبر کشور صورت گرفته است.
پژوهش هنر فصلنامه ای پژوهشی است که در هر شماره به یکی از حوزه های مهم و ضروری فرهنگ و هنر می پردازد.

معماری حوزه هنری در آینه روایات
مرکز معماری حوزه هنری کارگاه معماری در آینه آیات وروایات را برگزار می کند. سلسله جلسات فقه اسلامی ومعماری ایرانی به همت مرکز معماری حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، بنیاد معماری انقلاب اسلامی وگروه تحقیقات علوم ومعارف اسلامی احتجاج برگزار می شود.
در این کارگاه علامه شیخ علی ریاحی نبی مدیر مرکز فقه ومعماری ومدرس دانشکده معماری سوره ، موضوع معماری در آینه آیات وروایات را مورد بررسی قرار خواهد داد.
شرکت کنندگان می توانند تا پایان فروردین 94 با ثبت نام در سایت www.irac.ir در این کارگاه شرکت وگواهی دریافت کنند.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید