ماه رمضان
تصویر برگزیده

گزارش آماری-تشریحی نشر در سال ۹۳:

انتشار ۶۵ هزار عنوان کتاب تا کاهش ۱۵ درصدی شمارگان متوسط

آرتنا: آمار نشر کتاب در سال ۹۳ نشان از رشد ۹ درصدی تعداد عناوین کتاب نسبت به سال گذشته دارد،‌ این در حالی است که شمارگان متوسط کتاب‌ها ۱۵ درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

zoom
انتشار ۶۵ هزار عنوان کتاب تا کاهش ۱۵ درصدی شمارگان متوسط

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، آمارهای رسمی خانه کتاب در سال 93 حکایت از انتشار بیش از 65 هزار عنوان کتاب در 12 ماه سال جاری دارد،‌ بر این اساس در 11 ماه نخست سال جاری، 64 هزار و 218 عنوان کتاب منتشر شده است‌، این رقم در مقابل 58 هزار و 693 عنوان کتاب منتشره در سال پیش از آن نشان از 9 درصد رشد در تعداد عناوین کتاب‌های منتشره دارد.

آمار و درصد تغییر تعداد کتاب‌های امسال نسبت به سال گذشته به تفکیک موضوع


 
سال 1392 سال 1393  درصد تغییر
کلیات  1323 1257 5-
فلسفه   2301 2633 14
دین 8059 9264 15
علوم اجتماعی 5933 6637    12
زبان   2324 2004 14-
علوم طبیعی و ریاضیات 2162 2236 3
علوم عملی   9555 10624 11
هنر     2058 2140 4
ادبیات 7952 9269 17
تاریخ و جغرافیا 2588 2853 10
کمک درسی 5485 5601 2
کودک  8953 9700 8
جمع بندی   58693 64218 9

بیشترین افزایش نسبت به سال گذشته در رده ادبیات، به میزان 17% و بیشترین کاهش در حوزه کتابهای زبان با 14%- بوده است.

شمارگان:‌

  1392 1393 درصد تغییر
شمارگان کل 140/165/659 130/798/536 -%7
شمارگان متوسط 2/412 2/050 -%15

در یازده ماه  نخست سال1393 بیشترین شمارگان با 29/680/2439 نسخه به موضوع کودک و نوجوان و پس از آن کتاب‌های دینی با 23/524/443 نسخه اختصاص دارد و موضوع کمک‌درسی با 21/835/026 نسخه، علوم عملی با 14/393/675 نسخه و موضوع ادبیات با 12/308/253 نسخه و موضوع علوم اجتماعی با 9/465/985 در مراحل بعدی قرار دارند.

در یازده ماه سال1393 نسبت به سال گذشته بیشترین کاهش شمارگان کل در موضوع زبان بوده است. شمارگان کل کتاب‌های این رده 25 درصد و میانگین شمارگان کتاب‌های رده علوم اجتماعی 33 درصد و تاریخ و جغرافیا نیز 30 درصد کاهش داشته است.

تألیف و ترجمه:

کتاب‌های تألیفی  7 درصد و کتاب‌های ترجمه شده 18 درصد افزایش داشته است.
کتاب‌های چاپ اول 19 درصد و کتاب‌های چاپ مجدد نیز تغییری نداشته است.

کتاب‌های کمک‌درسی :
  تعداد کتاب‌های کمک‌درسی در یازده ماه  سال 1393: 5601 عنوان.
  تعداد کتاب‌های کمک درسی در یازده ماه  سال 1392:  5485 عنوان.
  درصد افزایش کتاب‌های کمک درسی در  یازده ماه  امسال نسبت به سال گذشته:  2 درصد

 ناشران:
 کتاب‌های  سال1393 از سوی 4735 ناشر منتشر شده است.
  این تعداد ناشر به دو گروه زیر تعلق دارند:
 تعداد ناشران دارای پروانه نشر: 4175
  تعداد ناشران موردی و ناشر مؤلف‌ها: 560

  آمار تعداد کتاب‌های ناشرانی که بین 1 تا 10 عنوان کتاب منتشر کرده‌اند به قرار زیر است:

  1کتاب 2کتاب 3کتاب 4کتاب 5کتاب 6کتاب 7کتاب 8کتاب 9کتاب 10کتاب جمع
تعداد ناشر 737 490 347 321 224 193 165 140 125 109 2851

آمار تعداد کتاب‌های ناشرانی که بیش از 10 عنوان کتاب منتشر کرده‌اند به قرار زیر است:

  11تا 20 کتاب 21 تا 30 کتاب 31 تا 40 کتاب 41 تا 50 کتاب 51 تا 100 کتاب 101 تا 150 کتاب بیش از 150 کتاب
تعداد ناشر 608 256 149 77 146 35 53

 پدیدآورندگان:

  تعداد مؤلفان  کتاب‌های  11 ماه سال1393: 37238 نفر
  تعداد مردان مؤلف:  28783 نفر
  تعداد زنان مؤلف:  8455  نفر
  تعداد مترجمان کتاب‌های یازده ماه  سال1393: 9701 نفر
  تعداد مردان مترجم: 6757 نفر
  تعداد زنان مترجم: 2944 نفر

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید