ماه رمضان
تصویر برگزیده

در گالری احسان؛

الهه صابری «محدود نامحدود» را به تصویر کشید

آرتنا: نمایشگاه نقاشی «الهه صابری» از 21 فروردین در گالری احسان برگزار می شود.

zoom
الهه صابری «محدود نامحدود» را به تصویر کشید

به گزارش خبرنگار خبرگزاری هنر «آرتنا»، الهه صابری متولد ۱۳۶۶ کارشناس نرم افزار اولین نمایشگاه انفرادی خود را با عنوان «محدود نامحدود» از تاریخ 21 فروردین الی 26 فروردین ماه در گالری احسان برگزار می کند.
تکنیک کارهای ارایه شده اکریلیک و رنگ روغن است که روایتگر احساس وی از محدودیتها دنیای اطراف است. وی معتقد است که ما می توانیم این محدودیتها را در ذهن خود قایل باشیم یا ممکن است توسط آدمها یا دنیای اطراف ما شکل بگیرد.
ساعت بازدید 16 الی 20 اعلام شده است.


در توصیف آثار نمایشگاه الهه صابری آمده است:
باریکی مرز دنیای محدود و نامحدود
وقتی یک قدم آنطرف تر آنهمه رنگ و زندگی و معنا انتظارت را می کشند
محروم نباش
خود را به آنطرف مرزها برسان
همه تفکر باش، زنانه، استوار
همه تلاش، بینا، هوشیار
،آنجا که همه “بسته گی” ها را بتو زیبا می خورانند نمان
حرف بزن، موجودیتت باش
پر بکش به آنجا که پرنده، آزادی، آبی، گیاه انتظارات را می کشند
بگذر از خزان
قاب، تنگنا، فاصله را پس بزن از پی رسیدن به نور
بکن از سیاهی، بیهودگی، مردگی، نفس زدن در قفس
بردار نقاب خوشی،  خوش باش
زنده باش آنگونه که میخواهی، آرزو داری
آن زمان است که تو
 بالهای ذهنت را بگشایی به رنگهای هستی
و در نهایتت زندگی کنی
و به دعوتم برسی
اینجا همه دعوت شده اند به کندن از محدودها، به بی کران
به رنگ

آدرس:نیاوران.اقدسیه- بلوار آجودانیه (شهید سباری)- خیابان 14شرقی- شماره22        

تلفن:22286143

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید