ماه رمضان
تصویر برگزیده

همه هنرهای سلطان صاحبقران؛ از عکاسی تا شعر و نقاشی

نخستین عکسهای ثبت شده در ایران در بهارستان 145 منتشر شد

آرتنا: ماجرای ورود تکنولوژی ثبت لحظه ها با عکاسی را در دوران ناصر الدین شاه بخوانید.

zoom
نخستین عکسهای ثبت شده در ایران در بهارستان 145 منتشر شد

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»،

پای دوربین عکاسی هم مانند بسیاری دیگر از ابزار فرنگی در دوران قاجاریه به ایران باز شد اما استفاده از نخستین دوربین های عکاسی که هدیه ملکه انگلیس و امپراتور روسیه بود در دوران سلطان هنرمند این سلسله یعنی ناصرالدین شاه بود که خود نیز بعدها عکاسباشی بودن را تجربه کرد.
در تازه ترین شماره نشریه الکترونیکی بهارستان می توانید ماجرای ورود تکنولوژی ثبت لحظه ها با عکاسی را در دوران ناصر الدین شاه بخوانید و نخستین عکسهایی که در تاریخ این سرزمین گرفته شده است را به روایت تصویر ببینید.
در بخش روزنامه یا یادداشتهای روزانه ناصرالدین شاه نیز چند نمونه از هنرنمایی های سلطان قاجار در کشیدن پرتره اطرافیانش را می توان مشاهده کرد.
در بخش یک سند، اسناد مرتبط با مجمع المتقاعدین ارائه شده است. نظامیان قدیمی که حال بازنشسته شده بودند با دیدن دولت نظامی جدید به زبان عامیانه «فیلشان یاد هندوستان» کرده بود و با تشکیل انجمنی از پیشکسوتان با رهبری حسن ارفع نظامی کهنه کار رضاشاهی در صدد کمک به نفسهای در حال احتضار حکومت بودند. آن‌طوری که از اسناد موجود در موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران بر می آید، جلسات این گروه که شاید دادن نام «اتاق فکر» به آنان بی مناسبت نباشد با توجه به تاریخهای ارائه شده هفتگی بوده و وظیفه آن هم دادن راهکارهایی برای حفظ موجودیت نظام شاهنشاهی بود؛ وظیفه ای که در نهایت ناکام ماند.
برای ورق زدن مجله الکترونیکی موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران کافیست تا به آدرس اینترنتی http://iichs.ir/p/Publication.aspx?PName=baharestan&pid=85&pnid=10&title=صفحه-نخست مراجعه کنید.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید