ماه رمضان
تصویر برگزیده

اختصاصی آرتنا/

درخشش یک ایرانی در مسابقه کاریکاتور هند

آرتنا: «هزاد غفاری» در مسابقه کاریکاتور هند عنوان بهترین کاریکاتوریست خارجی را دریافت کرد.

zoom
درخشش یک ایرانی در مسابقه کاریکاتور هند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری هنر «آرتنا»، بهزاد غفاری هنرمند ایرانی مقیم کانادا در مسابقه کاریکاتور هند (MAYA KAMATH MEMORIAL) سال 2014 عنوان بهترین کاریکاتوریست خارجی را از آن خود کرد.

برگزیدگان این جایزه عبارتند از:
M K M Awards for Excellence in Political Cartooning - 2014
1st prize          Mr. Satish Acharya, Kundapur, Karnataka                Rs.25,000
2nd prize                  Mr. Kantesh Badiger, Bangalore                                Rs.15,000
3rd prize          Mr. Rohan Chakravarty, Nagpur                                Rs. 5,000

Special Jury appreciation prizes of Rs. 2,500
!.Mr. Gajanan Ghongde, Akola, 2. Sahil Bhatia, Delhi, 3. Tanmay Tyagi, New Delhi

Best Foreign Cartoon - 2014
!. Paolo Dalponte, Italy    US $ 200,    2. Behzad Ghafari, Canada     US $ 100

Certificates of Merit
1. Luc Descheemaekar, Belgium.   2. Jovan Prokopijevic, Serbia
3.  Georgievski Miro, Macedonia

Best Budding Cartoonist - 2014
Miss  Leeza John, Pottamkulam, Kerala           Rs.10,000
 

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید