ماه رمضان
تصویر برگزیده

محمود دولت آبادی:

خواهان توفيق همه ى هنرمندان تئاتر كشور هستم

آرتنا: محمود دولت آبادی طی یاداشتی بر نمایش «رام کردن زن سرکش» نوشت: خرسندى من پديد آمدن گروه هاى ديگر تأتر كشور حتّا در تآتر دولتى است؛ زيرا تأتر با گروه است كه تأتر مى تواند باشد و ادامه يابد، نه بى گروه. خواهان توفيق همه ى هنرمندان تأتر كشور هستم.

zoom
خواهان توفيق همه ى هنرمندان تئاتر كشور هستم

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، یاداشت محمود دولت آبادی برای نمایش «رام کردن زن سرکش» منتشر شد:

         "مطلب مفصّلى نوشتم در باره ى نمايش" رام كردن زن سركش" كه متأسفانه به سبب جهل من نسبت
         به پيچ و خم هاى كامپيوتر گم شد و از دست رفت؛ در آن نوشته شيفتگى خود راابراز كرده بودم از تماشاى
        نمايشى بسيار هنر مندانه ، شيرين وشاد،و  به جزييات آن تآتر خوشايند و هنرمندانِ دلباخته ى آن پرداخته بودم؛از آن جا كه
        نمى توانم آنچه را يك بار نوشته ام تكرار كنم،خلاصه مى كنم احساسات ودريافت خودم را ازديدن نمايش و
        آن خلاصه سخن درخودش نهفته دارد ستايش وتحسين مرانسبت به همه ى هنرمندان و هنرورزان از خردتا
       كلان، وهمراه دارد تحسين مرا نسبت به كارگردانٍ نمايش وخجسته است توانايىٍ فراهم آمدن  -فراهم آوردن آن جمع صميمى
        و دوست داشتنى بازيگران ؛چه دوستانِ متواضعى كه مى شناختم ازپيش  ،چه جوانانٍ نيروافزايى كه در صحنه
       جارى بودندوهمه عزيز و دوست داشتنى در كار-اجراء .درك بايستگىِ تشكيل گروه نمايش نيز اززمره احساس
      خرسندى من است كه اميدوارم "گروه تآترمستقل" ادامه يابد ومنحصر نماند به همين يك بازى، همچنين پديد آمدن گروه هاى مشخص ديگر در تأتر كشور ما حتّا در تآتر دولتى؛ زيرا تأتر با گروه است كه تأتر مى تواند باشد وادامه يابد، نه بى گروه.
خواهان توفيق همه ى هنرمندان تأتر كشور هستم.
      
باقدرشناسى- محمود دولت آبادى، بيستم فروردين١٣٩٤خورشيدى- تهران"

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید