ماه رمضان
تصویر برگزیده

در سازمان Short Film Conference صورت گرفت؛

تمديد عضويت انجمن سينماي جوانان ايران در كنفرانس فيلم كوتاه

آرتنا: با تمديد عضويت انجمن سينماي جوانان ايران در سازمان Short Film Conference جشنواره بين المللي فيلم كوتاه تهران در زمره رويدادهاي داراي استاندارد اين كنفرانس بين المللي قرار گرفت.

zoom
تمديد عضويت انجمن سينماي جوانان ايران در كنفرانس فيلم كوتاه

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، Short Film Conference  يك سازمان جهاني است كه در سال 1970 به وجود آمده  و  وظيفه ترويج ،توزيع و غربالگري فيلم هاي كوتاه (فيلم هايي با مدت زمان كمتر از 60 دقيقه) را برعهده دارد و ماموريت آن توجه به بهبود جايگاه فيلم كوتاه در جشنواره بين المللي فيلم است.
 ارائه پشتيباني براي جشنواره ها با نگرش مثبت نسبت به فيلم هاي كوتاه، افزايش تبادل ايده ها و اطلاعات بين سازمان دهندگان جشنواره ها و همچنين گسترش اطلاعات در سراسر جهان در خصوص فيلم هاي كوتاه و توليد آن در كشورهاي مختلف، ترويج جشنواره هاي فيلم كوتاه در رسانه ها، تشويق همكاري بين جشنواره ها، حمايت از جشنواره ها براي تحقق اهداف ISFC ، تبادل امكانات مالي و ساخت و پخش فيلم كوتاه و در نهايت انتشار اطلاعات به طور منظم براي كسب پيشنهادات ارگان هاي دولتي و غير دولتي از جمله مواردي است كه كنفراس فيلم كوتاه در راستاي ارتقا ئ آن فعاليت مي كند.
اين سازمان جهاني با نهادهاي سينمايي، جشنواره هاي بين المللي و سازمان هاي هم رده خود در عرصه بين المللي تعامل مداوم دارد و يكي از مهم ترين استانداردهاي بين المللي در حوزه فيلم كوتاه به شمار مي آيد.
 انجمن سينماي جوانان ايران از پانزده سال پيش به عضويت اين سازمان بين المللي در آمده و در طول برگزاري جشنواره بين المللي كلرمون فران 2015 اين عضويت بعد از يك وقفه چند ساله تمديد و استفاده از نشان اين سازمان در فيلم هاي كوتاه و جشنواره بين المللي فيلم كوتاه تهران فراهم شده است.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید