ماه رمضان
تصویر برگزیده

در ارزروم صورت می گیرد؛

برگزاري روز بزرگداشت عطار با عنوان «ادبیات عرفانی ایران»

آرتنا: به همت وابستگی فرهنگی ایران در ارزروم تركيه و با همکاری دانشکده ادبیات دانشگاه آتاتورک، نشستی با عنوان «ادبیات عرفانی ایران» به منظور بزرگداشت عطار نیشابوری، برگزار شد.

zoom
برگزاري روز بزرگداشت عطار با عنوان «ادبیات عرفانی ایران»

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، روز 25 فروردين هر سال، به نام روز بزرگداشت عطار نيشابوری، معرفي شده است؛ به همين دليل وابستگی فرهنگی ایران در ارزروم تركيه با همکاری دانشکده ادبیات دانشگاه آتاتورک، نشستی با عنوان «ادبیات عرفانی ایران» را به منظور بزرگداشت عطار نیشابوری، برگزار كرد.
در آغاز اين نشست ادبي، سعدی چوگنلی، معاون دانشگاه آتاتورک، با اشاره به محتوای بی‌نظیر ادبیات ایران، عرفان را شاخه‌ای لاینفک از ادبیات فارسی دانست و ايران را مهد و جایگاه ادبیات عرفانی ذکر كرد.
در ادامه ویس دیرمنچای، معاون دانشکده ادبیات و از اساتید بخش زبان و ادبیات فارسی، با ذکر نمونه‌های بی‌بدیلي از ادبیات عرفانی ایران و ذکر اشعاری از عطار و مولوی، جایگاه عرفان در زبان فارسی را تشریح كرد.
همچنين رحیم کوشش‌شبستری، عضو هیأت علمی دانشگاه ارومیه و استاد میهمان دانشکده ادبیات دانشگاه آتاتورک هم با ترجمه اشعار عطار، به تبیین جنبه‌های والای حکمت و عرفان در ادبیات فارسی پرداخت.
پس از آن حسن حسن‌زاده‌نیری، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و استاد میهمان دانشگاه استانبول، به عنوان استاد سخنران این مراسم، با اشاره به این نکته که ادبیات عرفانی یا ادبیات صوفیانه، قسمتی از میراث منثور و منظوم ادبی است که شاعران عارف یا عارفان شاعر، تحت تأثیر مشرب تصوف به وجود آورده‌اند، گفت: ادبيات عرفاني، دربرگیرنده قسمت عظیمی از ادبیات پارسی است.
وي همچنين ادبیات و عرفان را متقارن با هم توصیف كرد و پیوند این دو عنصر را بسیار حایز اهمیت دانست که هم عرفان و هم ادب فارسی به تبع برابری باهم رشد كرده‌اند.
حسن‌زاده‌نيري در ادامه سخنان خود با اشاره به جنبه‌های والای انسانی در ادبیات عرفانی با بیان امثال، اشعار و حکم در ادبیات عرفانی، به تمثیل و توضیح این ادبیات پرداخت و با ذکر نمونه‌هایی از «سیمرغ» عطار، اندیشه بی‌نطیر اهمیت به جایگاه انسانی در ادبیات عرفان ایرانی را توضیح داد با مقایسه اومانیسم غربی، خواستار برگشت به ریشه و فرهنگ خودی و شرقی شد.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید