تصویر برگزیده

رضا کیانیان:

چهره اصلی تهران باید حفظ شود

آرتنا: رضا کیانیان معتقد است هرگونه تغییری در شهر با هدف زیباسازی آن باید به حفظ چهره اصلی شهر کمک کند و باعث بی هویت شدن تهران نشود.

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، رضا کیانیان هنرمند با اشاره به اقدامات متعدد شهرداری برای زیباسازی تهران در آستانه بهار گفت: بازسازی خانه ها و گل و گیاه هایی که در میادین و بزرگراه ها اضافه شده است از جمله فعالیت های قابل توجه شهرداری است.

کیانیان با بیان اینکه یک وجه از فعالیت ها نگهداری میراث فرهنگی است، تصریح کرد: وجه دیگر آن است که مناظر شهر و خانه ها زیبا باشد و به همین واسطه حال شهروندان خوب شود.
وی افزود: روزگاری در و دیوار شهر به مردم شهر فشار وارد می کرد که این فشار اغلب از نوع ایدئولوژیک بود، اما امروزه
تصویر کردن خوبی ها و زیبایی ها در شهر باعث می شود حال شهر و شهروند هر روز باید بهتر شود.
کیانیان پیشنهاد ویژه اش برای زیباتر کردن شهر تهران را حفظ چهره اصلی شهر دانست و افزود: این مهم تنها شامل تهران نیست بلکه برای تمام شهرهای کشور وجود دارد .
وی افزود: چهره اصلی تهران ساختمان های قدیمی است؛ ساختمان هایی که در دوره قاجار و رضا شاه به وجود آمده ولی از زمان محمدرضا شاه تخریب آنها آغاز شد  و بی هویتی در شهر درست شده است.
کیانیان هویت و شناسنامه شهر را ساختمان های آن دوره عنوان و خاطرنشان کرد: شهرهای بزرگ و کوچک در جهان در حفظ هویت خود از طریق حفظ بناهای قدیمی کوشا هستند؛ ظاهر خیابان ها همانی است که در قدیم بوده ؛امکانات رفاهی ایجاد می شود اما کوی و برزن و خیابان ها همانی است که از قدیم بوده  ساختمان ها و امکانات جدید خارج از این محدوده اضافه می شود و اصل شهر دست نخورده باقی می ماند.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید