تصویر برگزیده

رضا کیانیان:

چهره اصلی تهران باید حفظ شود

آرتنا: رضا کیانیان معتقد است هرگونه تغییری در شهر با هدف زیباسازی آن باید به حفظ چهره اصلی شهر کمک کند و باعث بی هویت شدن تهران نشود.

zoom
چهره اصلی تهران باید حفظ شود

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، رضا کیانیان هنرمند با اشاره به اقدامات متعدد شهرداری برای زیباسازی تهران در آستانه بهار گفت: بازسازی خانه ها و گل و گیاه هایی که در میادین و بزرگراه ها اضافه شده است از جمله فعالیت های قابل توجه شهرداری است.

کیانیان با بیان اینکه یک وجه از فعالیت ها نگهداری میراث فرهنگی است، تصریح کرد: وجه دیگر آن است که مناظر شهر و خانه ها زیبا باشد و به همین واسطه حال شهروندان خوب شود.
وی افزود: روزگاری در و دیوار شهر به مردم شهر فشار وارد می کرد که این فشار اغلب از نوع ایدئولوژیک بود، اما امروزه
تصویر کردن خوبی ها و زیبایی ها در شهر باعث می شود حال شهر و شهروند هر روز باید بهتر شود.
کیانیان پیشنهاد ویژه اش برای زیباتر کردن شهر تهران را حفظ چهره اصلی شهر دانست و افزود: این مهم تنها شامل تهران نیست بلکه برای تمام شهرهای کشور وجود دارد .
وی افزود: چهره اصلی تهران ساختمان های قدیمی است؛ ساختمان هایی که در دوره قاجار و رضا شاه به وجود آمده ولی از زمان محمدرضا شاه تخریب آنها آغاز شد  و بی هویتی در شهر درست شده است.
کیانیان هویت و شناسنامه شهر را ساختمان های آن دوره عنوان و خاطرنشان کرد: شهرهای بزرگ و کوچک در جهان در حفظ هویت خود از طریق حفظ بناهای قدیمی کوشا هستند؛ ظاهر خیابان ها همانی است که در قدیم بوده ؛امکانات رفاهی ایجاد می شود اما کوی و برزن و خیابان ها همانی است که از قدیم بوده  ساختمان ها و امکانات جدید خارج از این محدوده اضافه می شود و اصل شهر دست نخورده باقی می ماند.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید