ماه رمضان
تصویر برگزیده

دبیر علمی همایش بین المللی حافظ:

حافظ خلاصه فرهنگ ایران است

آرتنا: دبیر علمی همایش بین المللی حافظ معتقد است: گوته حق داشته که شیفته حافظ شود زیرا حافظ خلاصه فرهنگ ایران است البته ما در شعر استادانی بزرگ مانند سعدی داریم که بوستان او معیار زبان ما، ولی باید قبول داشته باشیم که کار حافظ واقعا بی نظیر بوده است.

zoom
حافظ خلاصه فرهنگ ایران است

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، دکتر مهدی ماحوزی، دبیر علمی همایش بین المللی حافظ گفت: خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی از گویندگان بزرگ ایران و از شاعران قرن هشتم هجری قمری است که چند ویژگی ممتاز او سبب شناخته شدن بیشتر این شاعر شده است.
دبیر علمی همایش بین المللی حافظ در ادامه بیان کرد: ویژگی های حافظ در قلمرو علوم انسانی، فرهنگ و ادب ما به قدری نقش آفرین بوده است که در کل ادبیات جهان نقش کلیدی داشته و دارد.
ماحوزی افزود: زبان رمزی و عاطفی حافظ  دور از دسترس اوهام است و باید مکتب رندی او را بیش از پیش معرفی کنیم و گسترش دهیم. حافظ در اشعارش زشتی را زشتی و زیبایی را زیبایی معرفی می کند.
دبیر علمی همایش بین المللی حافظ خاطرنشان کرد: حافظ رند است و مکتب رندی مختص او نیست ولی حافظ این مکتب را کامل کرده است. تا قبل از او سعدی، مولانا و... صاحب نظر بودند ولی حافظ توانست مکتب رندی را تجربه کردن، لیکن خواجه شیراز توانست این مکتب را به کمال رساند.
دبیر علمی همایش بین المللی حافظ گفت: گسترش زبان فارسی بسیار مهم است. در عرصه داخلی،  ما پژوهش گرانی ارجمندی داریم و کتاب های زیادی در این زمینه نوشته شده است که می توان به شفیعی کدکنی و استاد نامداریان اشاره کرد ولی بالاتر از همه کتاب "نقشی از حافظ" و «کاخ ابداع» است که از جنبه های مختلف شخصیت حافظ را بررسی کرده است. در جهان و کشورهای دیگر هم این اقدامات صورت گرفته است و حتی این شخصیت مهم مورد تجلیل پروفسرو کربن قرار گرفته است. همچنین کسان دیگر درباره ساختار و فرم غزل حافظ پژوهش کرده اند که قابل تامل است.
ماحوزی در ادامه بیان کرد: حافظ به اصل فرم و ساختار بسیار توجه داشته است، یعنی اینکه معنی و لفظ باید با هم منطبق سنخیت داشته باشد ولی زبان شناسان امروز می گویند لفظ است که معنی را احضار می کند.
او درباره  لزوم تقویت زبان فارسی تاکید کرد: ما باید آثار گویندگان بزرگ را به نسل جوان معرفی کنیم. ادبیات معاصر هم جایگاهی ویژه ای دارد که ارج و بهایش ر اباید دانست مانند آثار سهراب سپهری، فروغ فرخزاد، فریدون مشیری و.... که این آثار باید بیشتر معرفی شود.ولی ارزش وجودی بزرگان زبان فارسی بیشتر معرفی شده است. ما به نسل جوان در مقطع فوق لیسانس و دکتری زبان معیار که زبان حافظ  و سعدی است  می آموزیم.
دکتر ماحوزی خاطرنشان کرد: اگر می خواهیم عرفان یاد بگیریم باید آثار حافظ و مولانا را بخوانیم  زیرا این بزرگان هنر عرفانی را ارائه کرده اند. عرفان بیان هنری الهیات است در نتیجه اگر شریعت را به زبان خشن بگوییم از هنر دور شده ایم.
همایش بین‌المللی حافظ توسط دانشگاه آزاد اسلامی از تاریخ 15 تا 18  اردیبهشت ماه سال جاری در تهران و شیراز  برگزار می شود.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید