ماه رمضان
تصویر برگزیده

عضو هیات علمی پردیس دانشگاه تهران:

گنبد سلطانیه نماد هنر شیعی است

آرتنا: عضو هیات علمی پردیس دانشگاه تهران در نشست «جایگاه هنر در تمدن ایرانی– اسلامی» گفت: گنبد سلطانیه با نمای فیروزه‌ای خود، نماد هنر شیعی به شمار می‌رود.

zoom
گنبد سلطانیه نماد هنر شیعی است

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، این نشست با سخنرانی حسن بلخاری، عضو هیات علمی پردیس دانشگاه تهران، جبار رحمانی، سرپرست گروه مطالعات فرهنگی پژوهشکده مطالعات فرهنگی، مهدی مقیسه مترجم پژوهشگر حوزه هنر اسلامی، صبح دوشنبه 21 اردیبهشت ماه در سرای اهل قلم برگزار شد.
 بلخاری درباره هنر اسلامی گفت: از نگاه ما، هنر هنگامی هنر دینی نام می‌گیرد که دارای موضعی خاص باشد. هنر اسلامی در واقع متاثر از آموزه‌های شیعی، حنفی و سایر آموزه‌های اسلامی است. در ادیان مسیحی، بودایی و هندو چهره خدایان همواره سبب تقدس بوده است اما این تقدس در هنر اسلامی وجود ندارد چرا که خدا در اسلام مطلقاً از خود تصویری ارائه نکرده است.
وی افزود: هنر شیعی و موجودیت آن در هنر اسلامی همواره مورد بحث بوده است. هنر اصیل شیعی متاثر از هنر اسلامی است؛ اما متاسفانه پس از گذشت بیش از هفتصد سال هنوز موانع نظری در باب آن وجود ندارد. در باب هنر شیعی باید به گنبد سلطانیه اشاره کنم که در آن نمادهای شیعی به چشم می‌خورد. گنبد سلطانیه با نمای فیروزه‌ای خود نماد هنر شیعی به شمار می‌رود.
مقیسه نیز در ادامه اظهار کرد: یکی از راه‌های تشخیص هنر شیعی از غیرشیعی توجه به عوامل جغرافیایی، تاریخی و سیاسی است. هرجا حکام شیعی حضور داشته‌اند، هنر از فرهنگ شیعه متاثر شده است اما باید توجه کرد که گاهی هنرمندان مسلمان نبوده‌اند اما به دلیل وجود حاکمان وقت هنرشان برگرفته از هنر شیعی بوده است. امرا و حکام سنی نیز در راستای سیاست‌های خود نقش بزرگی را در حمایت از هنر شیعی ایفا کرده‌اند.
رحمانی آخرین سخنران این نشست بود که درباره جایگاه هنر در تمدن اسلامی – ایرانی گفت: هنرمندان اسلامی گاهی تحت شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و یا فرهنگی حاکم دست به آفریدن آثار هنری می‌زدند. در بررسی تاریخ هنر باید توجه دید که مسئله تامین معیشت غیر قابل انکار است و حتی هنرمندان شیعه نیز گاهی در بخش هنر عرفی و گاهی در بخش هنر مذهبی آثار خود را منتشر ساخته‌اند.
بیست و هشتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با شعار «خواندن، گفتگو با جهان» از تاریخ 16 تا 26 اردیبهشت ماه در مصلی  امام خمینی(ره) برگزار می‌شود.

۱۵:۴۳ ::: ۲۱ / ۲ / ۱۳۹۴

ARTNA آرتنا-> معماری -

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید