ماه رمضان
تصویر برگزیده

به دلیل عرضه کتاب‌های ناشران دیگر؛

۲ غرفه در بخش کودک و نوجوان نمایشگاه تعطیل شد

آرتنا: ۲ غرفه در بخش کودک و نوجوان نمایشگاه کتاب تهران به دلیل عرضه کتاب‌های ناشران دیگر تعطیل و پرونده آنها به هیئت رسیدگی به تخلفات ناشران ارائه شد.

zoom
۲ غرفه در بخش کودک و نوجوان نمایشگاه تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، یکی از عمده مشکلاتی که تشکل‌های نشر و مسئول برگزار کننده نمایشگاه کتاب تهران در این دوره با ناشران مواجه هستند،  عرضه کتاب‌های ناشران دیگر بدون مجوز ناشر اصلی است. در این راستا در بخش کودک و نوجوان نمایشگاه کتاب تهران صبح امروز دو غرفه به دلیل عرضه کتاب‌های ناشران دیگر آن هم در حجم زیاد تعطیل شدند.
بنا به گفته عبدالعظیم فریدون، مدیر بخش کودک و نوجوان نمایشگاه، این دو ناشر پس از تذکرات چندین باره و به دلیل رفع نشدن تخلف به دلیل عرضه کتا‌ب‌های ناشران دیگر در حجم زیاد تعطیل شده و پرونده آنها برای رسیدگی به کمیته رسیدگی به تخلفات ناشران ارائه شده است.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید