تصویر برگزیده

جهانگیر خسروشاهی:

ذهنهای تیزبین تک‌نگاران آیینه در برابر مسئولان نمایشگاه کتاب است

آرتنا: به نظر من ایده بسیار خوبی است و در حاشیه فعالیتهای اصلی نمایشگاه کتاب می تواند جذاب باشد و مسئولینی که تصمیم گیرنده برگزاری نمایشگاه کتاب هستند باید به دقت این تک‌نگاری‌ها را بخوانند.

zoom
ذهنهای تیزبین تک‌نگاران آیینه در برابر مسئولان نمایشگاه کتاب است

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، جهانگیر خسروشاهی نویسنده ادبیات پایداری در حاشیه بازدید از بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران درباره مسابقه تک نگاری از این دوره از نمایشگاه کتاب گفت: به نظر من ایده بسیار خوبی است و در حاشیه فعالیتهای اصلی نمایشگاه کتاب می تواند جذاب باشد و مسئولینی که تصمیم گیرنده برگزاری نمایشگاه کتاب هستند باید به دقت این تک‌نگاری‌ها را بخوانند.
وی با بیان این مطلب افزود: در این تک نگاری ها معضلات نمایشگاه کتاب می تواند به شکلی بهتر نمود پیدا کند و از این طریق برای مسئولین یک راه حل باشد. این تک نگاریها همچون تابلویی است که مدیران می توانند نقاط قوت و ضعف نمایشگاه را در آن ببینند و از ذهنهای خلاق و تیزبین تک‌نگاران در جهت شناسایی کاستی‌ها و داشته‌های نمایشگاه کتاب استفاده کنند.
نویسنده کتاب «نفر پانزدهم» درباره مولفه بهترین تک نگاری توضیح داد: بهترین تک نگاری آن است که بین آن چیزی که تک نگار در نمایشگاه میبیند و با آن زندگی می کند و چیزی که روی کاغذ می آورد فرقی نباشد.
خسروشاهی در خاتمه در ارزیابی وضعیت بیست و هشتمین نمایشگاه کتاب تهران گفت: به نظر من نشر کشور دچار دشواری های بسیاری است که متاسفانه حتی حمایت هایی که قبلا در اقتصاد نشر بود امروز بسیار کمتر شده است، این حمایتها با هر سیاستی که بود به جامعه کتاب و کتابخوان کشور کمک میکرد ولی درحال حاضر چنین حمایتهایی بسیار اندک است.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید