تصویر برگزیده

اختصاصی آرتنا/

هر قدم بجا، قدمهای بیشتری را در آینده همراهی خواهد کرد

آرتنا: «نگارخانه ای به وسعت شهر» یادآور شد: در فضاسازی شهری که با گیاهان طبیعی اجرا شده جای آثار هنرمندان که تاریخ ساز هنرهستند، خالی بود.

zoom
هر قدم بجا، قدمهای بیشتری را در آینده همراهی خواهد کرد

نوشته: اکرم هادی/ خبرگزاری هنر «آرتنا»

جامعه به فضاهایی جهت ایجاد تلطیف روح، فکرو اندیشه نیاز دارد تا افراد آن بجای خشم گرفتن با عشق به گشودن گره ها و مشکلات خود و محیط اطرافش بپردازند. شاید هیچ دستور اخلاقی آنگونه  که هنر قدرت  دارد، عمل نکند تا تعمق و ظرافت طبع و زیبایی را برای انسان به ارمغان آورد و بر خودش مسلط گرداند تا بتواند بر محیطش تاثیربگذارد و به اندیشه ورزی وادارش نماید. شاید برای رسیدن به این فکر آرمانی که همه به این جایگاه برسند ونگاه ها به ظرافت یک هنرمند اندیشه ورز وبا احساس برسد  کمی دور بنظر آید ولی هر قدم بجا، قدمهای بیشتری را در آینده همراهی خواهد کرد.
 تلاش جدی از طرف مسئولین - چنانچه نمونه ای از آن را امروز در سطح تهران شاهدیم- اتفاق میمون ومبارکی است؛ پرداختن به آثار هنرمندان بزرگ ایران و جهان و نمایش آثارشان باعث برانگیختن کنجکاوی جوانان ونوجوانان کمک به یادگیری وتوجه بیشترشان به این مقوله تا در صدد شناخت بیشترو شوق دانستن ایجاد شود. فرصتی که گاهی ممکن است به بطالت وتخریب بینجامد  به پرورش حس وروح هنری پرداخته شود و طرحی تابلویی وشکلی نگاهشان را تحت تاثیر قرارداده  ومسیر باانگیزه تری را در زندگی برایشان رقم بزند. بارها شاهد بوده وشنیده ایم که گاهی اتفاقی حرفی ونکته ای مسیری را تغییرداده و مطمئنا بیشتر مشکلات اجتماعی وزیستی ما که همه از ان گله مندیم با هنر ورشد و پرورش روح هنری کمتر خواهد شد.
از آنجا که سالها درحیطه گالری داری و برگزاری نمایشگاه های هنری کار کرده ام می دانم که چگونه وچطور این گونه اتفاقات  تاثیرات با ارزشی را درجامعه رقم خواهد زد این دانش تنها عموم را دربرنمیگیرد بلکه هنرمندان نیز با مرور و توجه به این آثار بر پرورش نگاه و دید هنریشان افزوده شده و نیز کمک به باز تولید آثاری جدید خواهد بود.
شاید اقبال مردم بر هنر معناگرا بیشترباشد تا هنرهای فرمالیستی. با این حال وجود انواع سبک های هنری وگرایشات ،از جمله مزیت این نمایشگاه های در سطح شهر می باشد باین حال این حرکت مورد تقدیر شهرداری ،باعث می شود که عادتی که در نگاه مان  از تصاویر مکرر گذشته ایجاد شده را با دقت نگاه بر تصاویرآثار هنرمندان بزرگ ایران وجهان  بتوانیم به درکی عمیق تر برسانیم.
در فضاسازی شهری که با گیاهان و گلهای  زیبای طبیعی اجرا شده جای آثار هنرمندان که تاریخ ساز هنرهستند، خالی بود. زیبایی هنری مخلوق استعداد (روح) و ذوق بشری است از این رو برزیبایی طبیعی رجحان دارد را می توان نیاز انسان به درک وارتباط با یکدیگر را در سایه تعاملات هنری در نظر آورد و زندگی خالی از اندیشه برخوردار از خلاقیت ودقت و ظرافت فکری و روحی هنری حتی در زیباترین مناظر طبیعی کامل نخواهد بود.

شایان ذکر است سازمان زیباسازی شهر تهران با به کارگیری بیش از 1600 سازه تبلیغاتی در شهر تهران و اجرای طرحی تحت عنوان «نگارخانه‌ای به وسعت یک شهر» آثار هنرمندان بزرگ داخلی و خارجی را در شهر تهران به نمایش گذاشت.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید