تصویر برگزیده

با اعلام جزئیات؛

فراخوان سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر منتشر شد

آرتنا: فراخوان سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر با رویکرد توجه ویژه به اجرای عمومی، برجسته سازی نقش جشنواره های تئاتر استانی، بهره گیری از ظرفیت های موجود تئاتر کشور (حرفه ای و دانشگاهی) و... منتشر شد.

zoom
فراخوان سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر منتشر شد

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر در حوزه نمایش های فضای باز میزبان این نمایش ها در 2 بخش "مسابقه تئاتر خیابانی" و "میهمان" خواهد بود. در حوزه نمایش های صحنه ای نیز، 3 بخش "نسل نو"، "تولیدات تازه" و "مرور تئاتر ایران" (شامل 2 بخش "برگزیدگان جشنواره های تئاتر استانی" و "تولیدات اجرا شده در تالارهای نمایشی کشور" سراسر کشور) وجود دارد.
 گرایش این دوره بیشتر معطوف به انتخاب درصد عمده ای از آثار از میان نمایش های پیشتر تولید شده است و درصد کمتری از آثار جشنواره را تولیدات جدید در برخواهد گرفت.
از نکات قابل توجه فراخوان این دوره از جشنواره تئاتر فجر می توان به موارد زیر اشاره کرد:
-    برجسته سازی نقش جشنواره های تئاتر استانی با حذف بخش منطقه ای (به عنوان بخشی از فرایند انتخاب آثار) از دیگر نکات فراخوان این دوره از جشنواره است.
-    طراحی زمان بندی نحوه ارائه آثار و فرایندهای انتخاب به گونه ای است که برای بخش "تولیدات تازه" نزدیک به 80 روز زمان تمرین آثار در نظر گرفته است و پس از اعلام نتایج نهایی، گروه ها حداقل 35 روز برای آماده سازی کامل اجرا فرصت خواهند داشت.
-    رویکرد دانشگاهی به بخش نسل نو و بهره گیری از ظرفیت های موجود در این حوزه ها که در فرایندهای هدایتی دانشگاهی به ثمر رسیده اند، با حذف پذیرش متن در فرآیند انتخاب از تغییرات فراخوان این دوره است.
-    جشنواره امسال در بخش صحنه ای 2 بخش رقابتی" مسابقه تئاتر بین الملل" و "مسابقه تئاتر ایران" را دارد.
-    جشنواره امسال در بخش صحنه ای بخشی به عنوان برگزیدگان سایر جشنواره ها ندارد و آثار این جشنواره ها صرفاً از طریق بخش مرور می توانند متقاضی حضور در جشنواره باشند.
 
مقدمه دبیر جشنواره بین المللی تئاتر فجر
تئاتر ضرورت و یکی از مولفه های توسعه ی فرهنگیِ جوامع بشری است و به گواه تاریخ، هنر نمایش در گونه های متفاوت، از آیین ها و سنت های نمایشی ایرانی تا صورت های نوین تئاتری نقش پراهمیتی در هویت فرهنگی جامعه ی ما داشته است. قانون های فرهنگی تئاتر مقوِم قانون های سامان بخش اجتماعی بوده، و تصویری از باورها و اندیشه های انسان ساز و تعالی بخش را در هیأت هنری شریف بازتابانیده است. تئاتر سامان بخش وجدان جمعی، امکانی آگاهی بخش، نگاهی هوشیار و کاوشگر و یکی از کوشش های اساسی آدمیان در شکل دادن ساختار مطلوب اجتماعی به حساب آمده است. از این رو هنر تئاتر را باید یک نهاد اجتماعی دانست که در کنار نهادهای دیگر ساختاری کمال یافته از یک جامعه را نمایان می سازند. این نهاد موثر شامل ارکانی است که کاستی و یا توانایی آن شاکله ی اجتماعی و فرهنگی هر جامعه ای را متأثر خواهد کرد. و در این میان نظام های چهارگانه ی تولید، توزیع، حمایت و مصرف آثار نمایشی ستون های اساسی این نهاد را شکل داده و شامل گروه ها و سازمان-هایی است که ویژگی ها و توانایی های هر کدام خصلت ها و هویت تولیدی این هنر را تعیین می کند.
در ایران عزیز ما، و در تاریخ تکوین و استقرار نوین این هنر، فراز و نشیب هایی در عملکرد هر کدام از این ارکان وجود داشته، و جشنواره های تئاتر بیش از هر امکان دیگری تأثیرات این ضعف و قوت ها را نمایان کرده است. جشنواره بین المللی تئاتر فجر نیز، به عنوان بزرگترین رخداد تئاتری ایران، پس از گذراندن سی و سه دوره از حیات خود، هر ساله نمایی از این خصایل را آشکار ساخته و از کیفیت عملکرد این ارکان متأثر بوده است و گاه به ناگزیر بار نقایص موجود را به دوش کشیده است. سی و چهارمین دوره این جشنواره با این امید آغاز به کار می کند که کاستی های نظام تولید، توزیع و حمایت آثار نمایشی در بیرون جشنواره سامان مناسبی بیابد و جشنواره تئاتر فجر تنها نمایانگر کیفیت تولیدهای به اجرا در آمده در یک سال تئاتری باشد و برای حرکت به این سوی، در فراخوانیِ خود می کوشد با تغییراتی آرام، در این سال، دیدگاه  «تولید- محور» تئاتر را جایگزین عادت «جشنواره- محوری » موجود نماید. در این مسیر هنرمندان گرامی با مطالعه فراخوان در خواهند یافت که گام های نخست برای تحقق این امر پیش بینی شده و دادن اهمیت ویژه به هویت گروه های نمایشی متقاضی و افزایش بیشتر سهم تولیدات پیشین و اجرا شده نمایشها برای حضور در جشنواره از نمونه های قابل توجه آن است.
بدین ترتیب بنابر رویکرد «تولید- محوری» روح کلی حاکم بر ساختار دوره ی سی و چهارم جشنواره بین المللی تئاتر فجر بیشتر متمایل به انتخاب و حضور آثاری است که پیش از برگزاری جشنواره تولید و اجرا شده، و یا بیرون از روند جشنواره در فرایند تولید و اجرای عمومی در تالارهای سراسرکشور قرار داشته باشند. این رویکرد در شرایط حضور در بخش های «مرور تئاتر ایران» ( اعم از آثار اجرا شده در تالارهای نمایشی کشور و برگزیدگان جشنواره های تئاتر استانی) و همچنین «نسل نو» مورد نظر قرار گرفته است و سهم عمده ای از حضور در جشنواره را آثاری با این شرایط شامل خواهد شد. در قیاس با مورد پیش گفته، تنها درصد اندکی از آثار حاضر در مرحله نهایی جشنواره از آثار پیش تر اجرا نشده و تولید جدید، با عنوان «تولیدات تازه ی تئاتر ایران» شرکت خواهند داشت.
دبیرخانه سی و چهارمین جشنواره بین المللی آرزومند است در سالِ موسوم به «دولت و ملت، همدلی و همزبانی»، با همکاری و همیاری هنرمندان و هم افزایی توان تمامی حاضرانِ گرامی در ارکان تولید این هنر گرانقدر، جشنواره ای شایسته و در خور شأنِ میهن و فرهنگ بزرگ ایران برگزار نماید.

جزئیات فراخوان به شرح زیر است:

محور های مورد تأکید
1.    انسجام و وفاق ملی در مسیر همدلی و همزبانی
2.    ارزش ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس
3.    بهره گیری از مفاهیم و جلوه های فرهنگ، تاریخ و ادبیات غنی ایرانی ـ اسلامی
4.    توجه به تئاتر ایرانی در جهت توسعة فرهنگی
5.    نگاه کاوشگرانه و مدبرانه به جامعه، مسائل اجتماعی و اخلاق مدنی
6.    اندیشه ورزی و ارتقاء ذائقة فرهنگی و هنری جامعه از طریق هنر شریف تئاتر
7.    اهمیت دادن به روابط بینا فرهنگی و بهره گیری از زمینه های بومی
8.    توجه به مفاهیم و ارزش های والای فراگیر، جهانی و مشترک انسانی
9.    نفی خشونت، کشتار، تروریسم و جنگ طلبی و کوشش برای صلح جهانی

بخش های جشنواره
1.نسل نو
این بخش فرصتی را برای معرفی آثار برتر دانشجویان و تازه دانش آموختگان و هنرمندان جوان عرصة تئاتر فراهم می کند. گزینش نمایش ها در این بخش از بین نمایش هایی با شرایط زیر انجام می گیرد:
الف. اجراهای معرفی شده از جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی سال 1394 ( معرفی حداکثر 8 اثر).
ب. اجراهای معرفی شده از جشنواره های تئاتر معتبر درون دانشگاهی سال 1394، مشروط بر آنکه دستِ کم چهار دوره پیاپی از برگزاریشان گذشته باشد.( معرفی حداکثر 4 اثر)
ج. پایان نامه های اجرایی کارشناسی و کارشناسی ارشد رشتة نمایش (مشروط بر آنکه در بازه زمانی آغاز مهرماه 1393 تا آغاز مهرماه 1394 ارزیابی و دفاع شده باشند).
د. اجراهای عمومی آثار جوانان در تالارهای نمایش کشور (از دی ماه 1393 تا آغاز مهرماه 1394)
شرایط:
-    دبیرخانه جشنواره در این بخش تنها پذیرای نسخة تصویری(فیلم) آثار خواهد بود. بررسی نهایی جهت حضور در جشنواره توسط گروه انتخاب بخش ««نسل نو» صورت گرفته و آثار منتخب به مرحله نهایی راه خواهند یافت.
-  این بخش صرفاً مختص متقاضیان زیر 35 سال است.
-    متقاضیان حضور در این بخش  نباید بیش از دو بار  به عنوان صاحب اثر صحنه ای در دوره های پیشین جشنواره بین المللی تئاتر فجر شرکت داشته باشند.
-    آثار متقاضی غیردانشگاهی می بایست دستِ کم 10 اجرای عمومی به همراه ارائه اسناد تأیید کننده داشته باشند.
-    آثاری که در فرایند انتخاب جشنواره های دانشگاهی قرار داشته و پذیرفته نشده اند امکان حضور در این بخش را نخواهند داشت.
-    بدیهی است معرفی نمایش ها از سوی جشنواره های ذکر شده به معنای پذیرش در مرحله نهایی نیست و تمامی آثار متقاضی، اعم از جشنواره ای و غیرجشنواره ای، توسط گروه انتخاب این بخش ارزیابی و منتخبین به جشنواره بین المللی تئاتر فجر معرفی خواهند شد.
-    اجراهای متقاضی در این بخش می توانند از نمایشنامه های ایرانی و غیرایرانی انجام پذیرفته باشند و آثاری که با ویژگی های زیر باشند در اولویت انتخاب خواهند بود:
o    نمایشنامه های تازه نوشته شده ایرانی و یا تازه ترجمه شده غیرایرانی
o    اجراهای روزآمد و خلاق از نمایشنامه های پیش تر اجرا شده
o    نمایشنامه هایی که با توجه به افق تاریخی، فرهنگی و اجتماعی امروزین برای اجرا انتخاب شده باشند.
o    نمایشنامه هایی که با محورهای پیشنهادی جشنواره انطباق و تناسب بیشتری داشته باشند.
o    اجراهایی که روح خلاق، پرتوان و شکوفای نسل نوین تئاتر ایران را در اندیشه ورزی و به کارگیری تمهیدات هنری نشان دهد.
o    آثار گروه هایی که در آماده سازی نمایش از عوامل و ارکان اجرایی جوان (در محدوده سنی ذکر شده در بالا) بهره برده باشند.
-    آثاری که در فاصله زمانی دی ماه 1393 تا پایان خرداد ماه 1394 اجرا شده و یا از سوی جشنواره های دانشگاهی مذکور معرفی می شوند تا 15 تیرماه 1394 فرصت ارائه نسخه تصویری به دبیرخانه را خواهند داشت.
* پایان نامه های اجرایی نیز که از آغاز مهرماه 1393 تا پایان خردادماه دفاع و ارزیابی می شوند شامل شرایط ارائه ی آثار در این مرحله خواهند بود.
-    آثاری که در فاصله زمانی آغاز تیرماه تا پایان شهریورماه سال جاری اجرا می شوند (اعم از اجرای عمومی، معرفی جشنواره های دانشگاهی و پایان نامه های تحصیلی) تا 9 مهرماه فرصت ارسال نسخه تصویری را به دبیرخانه جشنواره  خواهند داشت.
-    بدیهی است که ارائه به موقع آثار به دبیرخانه به سرعت و دقت انتخاب آثار و رعایت زمان بندی بررسی و اعلام نتایج یاری خواهد کرد.
-    مهلت ارائه آثار به هیچ وجه از سوی دبیرخانه جشنواره تمدید نخواهد شد.
-    نمایش های برگزیده این بخش در آذرماه 1394 اعلام خواهد شد.
-    مجموع آثار پذیرفته شدة نهایی در این بخش حداکثر 8 نمایش خواهد بود.
-    گروه های راه یافته به جشنواره در این بخش بنابر اطلاعات کسب شده از ویژگی های اجرایی نمایش و مشاوره گروه ارزیابی و انتخاب، بر اساس ضوابط اعطای کمک مالی جشنواره، (حداقل 000/000/40 ریال و حداکثر تا سقف 000/000/80 ریال) کمک هزینه دریافت خواهند کرد.
-    آثار راه یافته از این بخش به جشنواره در هیچکدام از بخش های رقابتی شرکت نخواهند کرد و در عوض علاوه بر معرفی آثار در جشنواره و افزون بر کمک هزینه های یاد شده از مشوق های مالی حمایت از نسل نو برخوردار خواهند بود.

2. مرور تئاتر ایران
این بخش با هدف انتخاب و ارائه ی بهترین آثار تولید شده ی تئاتر ایران در سراسر کشور، پس از سی و سومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر برگزار می شود. مرور تئاتر ایران شامل دو بخش عمده خواهد بود:

2-1. تولیدات اجرا شده در تالارهای نمایشی کشور
-    نمایشهای متقاضی حضور در این بخش باید در محدوده زمانی آغاز دی 1393 تا پایان آبان ماه 1394 در یكی از تالارهای نمایش (در تهران، حداقل 15 اجرا و در شهرستانها، حداقل 7 اجرا) به صحنه رفته باشند. ارائه اسناد معتبر در تأیید نكات ذكر شده ضروری است.
-    آثار متقاضی این بخش نباید پیشتر در هیچ جشنواره استانی و منطقهای شركت كرده باشند.
-    انتخاب آثار تنها از طریق دیدن نسخه ی با کیفیت تصویری (فیلم) انجام میگیرد.
-    گروه های متقاضی می بایست بر اساس برنامه زمان بندی زیر، فرم تقاضای شرکت در جشنواره و اثر پیشنهادی خود را به دبیرخانه ارائه نمایند:
o    گروه هایی که نمایش آنها در فاصله ی زمانی اول دی ماه 1393 تا پایان خرداد ماه 1394 به اجرا در آمده است تا 15 تیرماه فرصت دارند فیلم اثر خود را به دبیرخانه ارائه نمایند.
o    گروه هایی که نمایش آنها در فاصله ی زمانی اول تیرماه 1394 تا آخر آبان ماه سال جاری اجرا می-شود می بایست تا پانزده روز پس از پایان اجرای عمومی فیلم نمایش و تاییدیه معتبر اجرای خود را به دبیرخانه  ارائه دهند.
-    بدیهی است که ارائه به موقع آثار به دبیرخانه به سرعت و دقت انتخاب آثار و رعایت زمانبندی بررسی و اعلام نتایج یاری خواهد کرد.
- مهلت ارائه آثار بر اساس زمان بندی یاد شده از سوی دبیرخانه جشنواره به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد و تمدید نخواهد شد.
-  35 نمایش از این بخش به مرحله ی نهایی جشنواره راه خواهند یافت.
با توجه به دیدگاه تولید محور در جشنواره امسال برگزیدگان جشنواره های ملی و بین المللی تئاتر کشور نیز می توانند همانند سایر نمایش های متقاضی شرکت در بخش تولیدات اجرا شده و مشروط به رعایت شرایط و قواعد حضور در این بخش( انجام اجرای عمومی با شرایط یاد شده) پیشنهاد حضور خود را به دبیرخانه جشنواره بین المللی تئاتر فجر ارائه دهند.

2-2. برگزیدگان جشنواره های تئاتر استانی
- از آنجایی که بر اساس شیوه نامه برگزاری جشنواره های تئاتر استانی شرط حضور در این جشنواره ها حداقل 7 نوبت اجرای عمومی پیش از برگزاری جشنواره هاست، نمایش های برگزیده در این بخش جزو تولیدات پیشین تئاتر ایران محسوب می شود.
-    پس از برگزاری جشنواره های استانی تا حداکثر دو اثر منتخب از سوی گروه داوران این جشنواره ها، از طریق هماهنگی تئاتر استانهای اداره کل هنرهای نمایشی، به دبیرخانه جشنواره بین المللی تئاتر فجر معرفی خواهند شد.
- بررسی نهایی جهت حضور در جشنواره از طریق نسخه تصویری (فیلم) آثار توسط گروه انتخاب بخش مرور تئاتر ایران صورت گرفته و آثار منتخب به مرحله نهایی راه خواهند یافت.
- از میان نمایش های ارائه شده به دبیرخانه در این بخش 10 اثر برای حضور در مرحله نهایی جشنواره بین-المللی تئاتر فجر برگزیده خواهد شد و تعدادی دیگر برای حضور در بخش فجر استانی جشنواره معرفی خواهند شد.
- گروه های معرفی شده در این بخش می بایست نسخه تصویری نمایش خود را پس از معرفی از سوی هماهنگی تئاتر استانها به دبیرخانه ارائه نمایند.
- ضروری است که حداکثر 15 روز پس از پایان هر جشنواره استانی، نسخه تصویری نمایش های منتخب به دبیرخانه ارسال شود.
- آثار نهایی بخش مرور تولیدات تئاتر ایران برای شرکت در جشنواره تا پایان آذرماه 1394 اعلام خواهد شد.
- مجموع آثار بخش  مرور تئاتر ایران برای حضور در جشنواره حداکثر 45 نمایش خواهد بود.
- گروه های راه یافته به جشنواره در این بخش (اعم از تولیدات اجرا شده و برگزیدگان جشنواره های تئاتر استانی)  بنابر اطلاعات کسب شده از ویژگی های اجرایی نمایش، مشاوره گروه ارزیابی و انتخاب، بر اساس ضوابط اعطای کمک مالی جشنواره، (حداقل 000/000/50 ریال و حداکثر تا سقف 000/000/100 ریال) کمک هزینه دریافت خواهند کرد.

3. تولیدات تازهی تئاتر ایران
سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر در جهت اهمیت دادن به مفهوم گروه و فرایند نظام مند تولید تئاتر در ایران، در این بخش درخواست گروه های نمایشی را، به عنوان هویت حقوقی، و کارگردان نمایش را به عنوان نماینده معرفی شده ی آن گروه نمایشی برای شرکت در جشنواره خواهد پذیرفت و در تمامی مراحل، از پذیرش درخواست شرکت، ارزیابی متن و نمایش، تا حضور در بخش نهایی جشنواره هویت گروه نمایشی را برای شناسایی اثر مد نظر قرار خواهد داد. لذا گروه های محترم متقاضی می بایست به شرایط زیر برای شرکت در این بخش توجه نمایند:
شرایط:
-    سرپرست گروه متقاضی می باید با تکمیل فرم تقاضای شرکت در جشنواره با ارائه اطلاعات لازم مندرج در فرم مربوطه ضمن معرفی سوابق و فعالیت های تئاتری گروه، متن پیشنهادی و کارگردان نمایش را به دبیرخانه جشنواره معرفی نماید.
-    هر گروه نمایشی می تواند تنها یک نمایشنامه برای حضور در جشنواره پیشنهاد دهد.
تبصره: گروه هایی که سابقه بیش از چهار بار حضور در جشنواره بین المللی فجر را داشته اند می توانند دو نمایشنامه برای حضور در این بخش ارائه دهند. ارائه اسناد معتبر در تأیید این امر ضروری است.
-    جشنواره در این بخش، تنها پذیرای متون ایرانی است و متون پیشنهادی نمی بایست پیش از این در هیچ جشنواره ی دیگری حضور یافته، یا به اجرای عمومی در آمده باشند.
-     در فرایند بررسی آثار، گروه ارزیابی و انتخاب در این بخش علاوه بر ارزیابی متن نمایشنامه، به توانایی و سوابق هنری و اجرایی گروه نمایشی و کارگردان نمایش نیز توجه خواهند کرد.
-     درج کامل اطلاعات خواسته شده در فرم مربوطه (اعم از سوابق فعالیت های هنری، معرفی اجراها و بروشور آثار پیشین، و همچنین ایده های اجرایی متن پیشنهادی) در انتخاب متون موثر خواهد بود.
-    گروه های راه یافته به جشنواره در این بخش بنابر اطلاعات کسب شده از ویژگی های اجرایی نمایش و مشاوره گروه ارزیابی و انتخاب بر اساس ضوابط اعطای کمک مالی جشنواره، (حداقل 000/000/80 ریال و حداکثر تا سقف 000/000/180 ریال) کمک هزینه دریافت خواهند کرد.

برنامه زمان بندی
-    مهلت دریافت نمایشنامه ها 24 تیر ماه 1394 خواهدبود.
-    نتیجه بررسی نمایشنامه ها تا 15 شهریور ماه 1394 اعلام خواهد شد.
-    ارزیابی نهایی آثار در نیمه ی اول آذرماه 1394 انجام خواهد شد.
-    اسامی نمایش های برگزیده برای حضور در جشنواره تا پایان آذرماه اعلام خواهد شد.
-    در این بخش حداکثر 10 نمایش پذیرفته خواهد شد.

4. تئاتر ملل
بخش تئاتر ملل با هدف ایجاد فرصتی برای معرفی آثار دیگر ملل جهان و زمینهسازی برای تعاملات میان فرهنگی برگزار میشود. در این بخش آثاری از گروه های نمایشی غیر ایرانی شرکت خواهند داشت تا علاوه بر تعاملات فرهنگی ذکر شده، مخاطبان و هنرمندان تئاتر ایران با خصلت ها و ویژگی های هنری تئاتر توسعه یافته و یا در حال توسعه ی ملت های دیگر آشنا شوند.
شرایط:
- شرایط حضور نمایشهای این بخش در فراخوان بینالمللی جشنواره ارائه خواهد شد.
- از میان آثار حاضر در بخش تئاتر ملل تعدادی برای حضور در مسابقه تئاتر بینالملل معرفی خواهد شد.

5. بخش های رقابتی
به منظور شكلگیری رقابت هنری شایسته و پویا، دبیرخانه جشنواره از میان همه نمایشهای پذیرفته شده در بخشهای مرور تئاتر ایران و تازه های تولید، آثاری را بنا به تقاضای كارگردانان آثار و نظر گروه های انتخاب برای حضور در دو بخش مسابقه تئاتر بین الملل و مسابقه تئاتر ایران انتخاب میكند.
-    كارگردانان آثار ایرانی معرفی شده به بخش نهایی جشنواره و متقاضی حضور در هر یك از این دو بخش میبایست در فرم تقاضای حضور در جشنواره، درخواست خود را برای حضور در مسابقه مورد نظر اعلام كنند.
-    بدیهی است كه هر یك از آثار فقط میتواند در فضای رقابتی یك مسابقه شركت كند.

5-1. مسابقه تئاتر بینالملل
-    دبیرخانه جشنواره در كنار گروههای نمایشی غیر ایرانی، از میان گروههای پذیرفته شده، به جزگروه های بخش نسل نو، آثاری را بر اساس شرایط پیش گفته برای حضور در بخش مسابقه بینالملل انتخاب خواهد كرد.

 5-2. مسابقه تئاتر ایران
-    این مسابقه صرفاً متعلق به گروههای نمایشی پذیرفته شده ایرانی است كه در بخشهای مرور و تازه های تولید تئاتر ایران جشنواره نمایش خود را اجرا میكنند. انتخاب این آثار نیز منوط به تقاضای كارگردان نمایش و نظر ستاد برگزاری جشنواره است.

6. تئاتر خیابانی
این بخش با هدف ایجاد شرایطی برای انعكاس مناسب تلاش و نوآوری هنرمندان این حوزه كه با رویكردی خلاق در طرح و اجرا به دنبال ترویج نمایشهایی با مضامین مختلف و قابلیت اجرا در مكانهای عمومی هستند، در دو قسمت برگزار می شود.

6-1.  میهمان
این بخش شامل آثار برگزیده هیأت داوران «دهمین جشنواره بینالمللی تئاتر خیابانی مریوان» است كه از سوی دبیر  جشنواره مذكور به دبیرخانه تئاتر فجر معرفی میشوند.
•    تبصره: اثر برگزیده ی دیگر جشنوارههای سراسری تئاتر خیابانی یا بخشهای خیابانی سایر جشنوارههای سراسری نیز میتوانند  با معرفی ستاد برگزاری هر جشنواره، متقاضی حضور در این بخش باشند. بدیهی است تصمیمگیری نهایی برای حضور این آثار از سوی دبیرخانه جشنواره فجر انجام میگیرد و برگزیده بودن نمایشی در یك جشنواره دلیلی برای حضور قطعی آن در جشنواره بین المللی تئاتر فجر نخواهد بود.
شرایط:
- چنانچه نمایشی در دهمین جشنواره بینالمللی تئاتر خیابانی مریوان حضور داشته باشد اما در فهرست آثار منتخب این جشنواره برای حضور در جشنواره تئاتر فجر نباشد نمیتواند متقاضی حضور در بخش میهمان به عنوان برگزیده سایر جشنوارهها باشد.
- دبیرخانه جشنواره در بخش برگزیدگان سایر جشنواره ها صرفاً پذیرای تقاضاهایی خواهد بود كه جشنواره مربوط از پانزدهم بهمن 1393 تا پیش از اول آذر 1394 برگزار شده باشد.
-    مجموع آثار پذیرفته شده این بخش حداكثر 10 نمایش خواهد بود.
6-2. مسابقه تئاتر خیابانی
این بخش اختصاص به آثاری دارد كه بر پایه محورهای مورد تأكید در این فراخوان و متناسب با نامگذاری سال 1394 (دولت و ملت، همدلی و همزبانی) تولید شوند.
شرایط:
- در این بخش دبیرخانه جشنواره پذیرای طرح و ایده متقاضیان خواهد بود.
- طرح و ایدههای ارسالی میبایست مبسوط بوده و بر اساس قواعد و اصول مبتنی بر شیوه های تئاتر خیابانی نگاشته شده باشند.
- دبیرخانه جشنواره صرفاً پذیرای آثاری خواهد بود كه تاكنون هیچ اجرایی (جشنوارهای و عمومی) نداشتهاند.
• تذكر: چنانچه در هر مرحلهای، تخلف از بند فوق برای دبیرخانه جشنواره محرز شود، از ادامه حضور اثر در جشنواره جلوگیری خواهد شد.
-    به دلیل شرایط خاص برنامهریزی اجرای نمایشهای خیابانی، دبیرخانه جشنواره هیچ تعهدی نسبت به هماهنگی حضور بازیگران مشترك در اجراهای متفاوت (صحنهای و خیابانی) نخواهد داشت. این امر، برای آثار برگزیده دهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان مستثنا است.
-    مجموع آثار پذیرفته شده این بخش حداكثر 15 نمایش خواهد بود.
-    مهلت دریافت طرح و ایده تا 21 تیرماه 1394 خواهد بود.
-    نتیجه بررسی طرح و ایدههای ارسالی تا 5 مردادماه 1394 اعلام خواهد شد.
-    انتخاب آثاری كه طرح آنها پذیرفته شده است با هماهنگی گروهها و دبیرخانه جشنواره از نیمه دوم آبان ماه 1394 آغاز خواهد شد.
-    اسامی نمایشهای برگزیده تا 7 آذرماه 1394 اعلام خواهد شد.
-    گروه های راه یافته به جشنواره در بخش تئاتر خیابانی(میهمان و مسابقه) بنابر اطلاعات کسب شده از ویژگی های اجرایی نمایش و مشاوره گروه ارزیابی و انتخاب بر اساس ضوابط اعطای کمک مالی جشنواره، (حداقل 000/000/30 ریال و حداکثر تا سقف 000/000/50 ریال) کمک هزینه دریافت خواهند کرد.

7. مسابقه نمایشنامهنویسی
این بخش با هدف تولید نمایشنامه های ایرانی برگرفته از مضامین و بنیان های فرهنگی و اجتماعی كشور برگزار میشود. پرداختن به میراث گرانبهای تاریخی، فرهنگی و ادبی ایران (افسانه ها- اشعار- داستان ها- حماسه- رسوم و سنن بومی- محلی) و همچنین محورهای موضوعی مورد تأکید و مذکوردر فراخوان این جشنواره در اولویت خواهد بود.
شرایط:
-    در این بخش صرفاً نمایشنامه های ایرانی كه تا به حال در هیچ مسابقه نمایشنامه نویسی حائز رتبه نشده و به چاپ نرسیده باشند مورد پذیرش قرار میگیرند.
-    هر نمایشنامهنویسی میتواند با حداكثر سه اثر متقاضی حضور در این مسابقه باشد.
-    مهلت دریافت نمایشنامه ها تا تاریخ 15 شهریور ماه 1394 خواهد بود.
-    پس از بررسی نخستین گروه داوری این بخش ده نمایشنامه نامزد دریافت جایزه در این بخش 15 مهرماه 1394 اعلام خواهد شد.
-    این ده اثر بر اساس برنامه ی ارائه شده توسط دبیرخانه در آبان ماه 1394 توسط نویسنده، نمایشنامه خوانی خواهد شد و مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.  
-    برگزیدگان نهایی مسابقه، بر اساس نظر گروه داوران حداكثر تا سقف 000/000/60 ریال به عنوان جایزه دریافت خواهند كرد.
-    آثاری كه از سوی هیأت داوران برای چاپ مناسب تشخیص داده شوند، پس از طی مراحل لازم از سوی انتشارت نمایش به چاپ خواهند رسید.

8. مسابقه و نمایشگاه عكس
تداوم برگزاری مسابقه و نمایشگاه عكس در سال های گذشته منجر به ارتقاء جایگاه عكس و عكاسان تئاتر در حوزه تبلیغ و معرفی تئاتر و ظهور عكاسان جوان و حرفهای بهویژه در شهرستانها شده است. در این دوره نیز مسابقه و نمایشگاه عكس با هدف بهبود و ارتقاء فضای پیش گفته برگزار میشود.
شرایط:
-    دبیرخانه جشنواره صرفاً پذیرای عکس نمایشهایی خواهد بود كه اجرای آنها (عمومی و جشنوارهای) در محدوده زمانی اول آذر 1393 تا اول آذر 1394 انجام شده باشد.
-    دبیرخانه جشنواره پذیرای عكسهای تمرین نمایشها نخواهد بود.
-    مهلت دریافت آثار تا تاریخ هفتم آذر 1394 خواهد بود.
-    سقف آثار مورد پذیرش از هر متقاضی پنج اثر خواهد بود.
-    آثار برگزیده علاوه بر ارائه در نمایشگاه در كتاب ویژه مسابقه عكس به چاپ خواهد رسید.
-    فراخوان اختصاصی این بخش از طریق سایت جشنواره به نشانی www.fitf.ir قابل دسترس خواهد بود.

9. مسابقه و نمایشگاه پوستر
همچون مسابقه و نمایشگاه عكس، تداوم برگزاری مسابقه پوستر جایگاه طراحی پوستر را برای هنرمندان گرافیست و گروههای نمایشی گوناگون در اقصی نقاط كشور ارتقاء داده است. در این جشنواره نیز به منظور تعالی این امر و شناخت بهتر و بیشتر تأثیر متقابل هنر نمایش و هنرهای تجسمی در نقطه اشتراک طراحی پوستر نمایش ها و رویدادهای نمایشی و نمایشگاهی برگزار خواهد شد.
شرایط:
-    محدوده زمانی مد نظر برای آثار متقاضی مربوط به نمایشها و رویدادهایی است كه در فاصله دهم آذرماه 1393 تا اول آذر 1394 اجرا یا برگزار شده باشند.
-    درج مكان و زمان اجرای نمایش یا برگزاری رویداد به عنوان جزیی از طراحی پوستر الزامی است.
-    مهلت دریافت آثار تا تاریخ چهارم آذر1394 خواهد بود.
-    سقف آثار مورد پذیرش از هر متقاضی ده اثر خواهد بود.
-    آثار برگزیده علاوه بر ارائه در نمایشگاه، در كتاب ویژه مسابقه پوستر به چاپ خواهد رسید.
-    فراخوان اختصاصی این بخش از طریق سایت جشنواره به نشانی www.fitf.ir قابل دسترسی خواهد بود.
شرایط عمومی
1-     در بخش تئاتر صحنه ای هر هنرمند صاحب اثری صرفاً میتواند با یک اثر در مرحله ی نهایی جشنواره حضور داشته باشد.
2-    در بخش تئاتر خیابانی هر هنرمند صاحب اثری می تواند تنها در یکی از بخش های مسابقه یا میهمان جشنواره حضور داشته باشد.
3-    ستاد برگزاری جشنواره، نظر به مشكلات پیشبینی نشده درباره برنامه ریزی و تنظیم جدول اجراهای جشنواره صرفاً متعهد به هماهنگی حضور بازیگران مشترك نمایشهای صحنهای بخش مرور تئاتر ایران در سال 1394-1393 خواهد بود. از اینرو، دبیرخانه جشنواره به هیچ عنوان تعهدی نسبت به هماهنگی حضور بازیگران مشترك در اجراهای متفاوت به جز مورد پیش گفته را نخواهد داشت.
4-    ارائه اجازه نامه كتبی نویسنده، مترجم یا ناشر برای ثبت اثر در تمامی بخشها ضروری است.
5-    بدیهی است که نسخه ی تصویری(فیلم) ارسالی از نمایش های متقاضی می باید از کیفیت مناسب برای ارزیابی برخوردار باشد . در صورت هرگونه نقص و نامناسب بودن کیفیت صوتی و تصویری  نسخه ی ارائه شده، مسئولیتی به عهده ی دبیرخانه جشنواره نخواهد بود.
6-    تعیین زمان، مكان و تعداد اجرای نمایشها بر عهده ستاد برگزاری جشنواره و بر اساس امكانات موجود خواهد بود.
7-    اسكان و پذیرایی گروههای شهرستانی پذیرفته شده بر عهده دبیرخانه جشنواره خواهد بود.
8-    ستاد برگزاری جشنواره مسئولیتی در قبال ساخت و ساز دكور، دوخت لباس و چاپ اقلام تبلیغی نمایشها نداشته و صرفاً خدمات معمول نصب دكور و آمادهسازی صحنه را ارائه خواهد كرد.
9-    مدارك، عكس، پوسترها، نمایشنامهها و فیلمهای ارسال شده (اعم از پذیرفته شده و پذیرفته نشده) مسترد نخواهد شد.
10-    دبیرخانه جشنواره با مشاوره هیأت انتخاب هر بخش كمك هزینه گروههای راه یافته را با توجه به موارد ذیل مشخص میكند:
الف) نیازهای ضروری صحنه شامل دكور، لباس، موسیقی و ...
ب) تعداد عوامل اجرایی گروه به منظور تأمین نیازهای ایاب و ذهاب
 ج) سطح كیفی و تعداد اجراها در جشنواره
11-    شركتكنندگان در بخشهای مختلف جشنواره با ارسال اثر خود متعهد به پذیرش قوانین و سیاستگذاریهای جشنواره هستند، عدم رعایت این قوانین، خصوصاً زمانبندی مصوب جشنواره، موجب حذف آثار خواهد شد.
12-    چنانچه مواردی در این فراخوان درج نشده باشد موضوع از طریق استعلام علاقه مندان حضور در جشنواره و تصمیم ستاد برگزاری جشنواره اعلام و اجرا خواهد شد.


مدارك مورد نیاز جهت شركت در جشنواره
الف)  مدارك عمومی برای همه بخشها
1.    فرم تكمیل شده تقاضای حضور
2.    مجوز كتبی نویسنده، مترجم یا ناشر
3.    چكیده سوابق هنری متقاضی در یك صفحه A4  تایپ شده
4.    تصویر كارت ملی و یك قطعه 4*3 عكس متقاضی

ب)  مدارك اختصاصی هر بخش
-  نسل نو
1.    پنج نسخه DVD  فیلم نمایش با کیفیت مناسب
2.    یك CD  حاوی عكسهای با كیفیت از نمایش
3.    کپی کارت ملی

-  برگزیدگان جشنواره های تئاتر استانی
1.    پنج نسخه DVD  فیلم نمایش با کیفیت مناسب
2.    یكCD  حاوی عكسهای با كیفیت از اجرا
3.    تأییدیه اجرای عمومی با قید تعداد اجرا و زمان و مكان آن

-  مرور تئاتر ایران
1.    پنج نسخه DVD فیلم نمایش
2.    یك نسخه CD حاوی عكسهای با كیفیت از اجرا
3.    تأییدیه اجرای عمومی با قید تعداد اجرا، سالن اجرا و زمان آن

-  تولیدات تازهی تئاتر ایران
1. تکمیل فرم معرفی سوابق گروه متقاضی شرکت در تازه های تولید تئاتر ایران ( فرم مربوطه در سایت جشنواره به نشانیwww.fitf.ir در دسترس خواهد بود)
2.فایل تایپ شده ی نمایشنامه در محی ط  word و pdf  بر روی  CD (برای تقاضای حضور دراین بخش نیازی به ارائه نسخه ی پرینت شده ی (کاغذی) نمایشنامه نیست)
3. چنانچه نمایشنامه ای چاپ شده باشد 4 نسخه از کتاب.

-  تئاتر خیابانی
الف) بخش میهمان (به جز برگزیدگان جشنواره تئاترخیابانی مریوان)
1.    چهار نسخهDVD  فیلم نمایش
2.    یك CD  حاوی عكسهای با كیفیت از نمایش
3.    تأییدیه سازمان برگزار كننده جشنواره مبنی بر برگزیده بودن اثر در جشنواره
ب) بخش مسابقه
1.    چهار نسخه طرح مبسوط به همراه ایده اجرایی

- مسابقه نمایشنامه نویسی
1. فایل تایپ شده ی نمایشنامه در محیط  word و pdf  بر روی CD ( نیازی به نسخه ی پرینت شده ی کاغذی نیست)

نشانی دبیرخانه: خیابان استاد شهریار. خیابان هانری کوربن. شماره 18 . طبقه سوم. دبیرخانه جشنواره بین المللی تئاتر فجر
تلفن:66748045-66477969 نمابر:66747969   کد پستی: 1133734913                     

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید