صلوات خاصه امام رضا علیه السلام
تصویر برگزیده

در شب ٢١ ميليارد تومانى چهارمين حراج تهران؛

فقط يك اثر به فروش نرسيد

آرتنا: چهارمين حراج تهران عصر جمعه هشتم خرداد٩٤ خورشيدى در هتل پارسيان أزادى برگزار شد.

zoom
فقط يك اثر به فروش نرسيد

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، حراج تهران بار ديگر برگى زرين براى هنر ايران رقم زد: مجموعه فروش ٢١ ميليارد و ٤٠ ميليون تومانى ١٢٥ اثر هنرى و خلق ركورد فروش دو ميليارد و ٨٠٠ ميليون تومانى براى يك اثر هنرى در تمامى تاريخ اين سرزمين بى سابقه است؛
چهارمين حراج تهران عصر جمعه هشتم خرداد٩٤ خورشيدى در هتل پارسيان أزادى برگزار شد؛ در حضور ٨٠٠ خريدار و هنر دوست، هنر ايران حائز ركورد هاى بين المللى فروش شد: بار ديگر نقاشى از سرى تنه درختان سهراب سپهرى با رقم قابل توجه دو ميليارد و ٨٠٠ ميليون تومان گرانقيمت ترين اثر هنرى به فروش رسيده در داخل كشور در سراسر تاريخ هنر كشورمان شد؛ با دستيابى به مجموع فروش ٢١ ميلياردى ( بيش از ٦ ميليون دلار در يك شب) هنر ايران همه ركوردهاى مجموع فروش خود در اقصى نقاط دنيا را شكست و در يك ابتكار تازه با ارائه ١٢ اثر هنرى كلاسيك و سنتى بخش مغفول مانده از تاريخ هنرمان را به بازار رسمى هنر پيشنهاد داد؛ از همين روست كه دكتر عليرضا سميع آذر ، رييس حراج تهران خرسند است همه اين اتفاقات مهم در پايتخت كشورمان رخ داده است و تاكيد مى كند:« حراج تهران خاستگاه فرهنگى دارد و قصد دارد گنجينه هنر و ميراث هنرى ايران را ضمن معرفى با ارزش افزوده به دنياى هنر پيشنهاد كند؛ و رضا كيانيان مجرى حراج تهران از نقد برخى به حراج تهران ابراز شگفتى مى كند و مى گويد از هر زاويه اى بنگريم حراج تهران به نفع همه است و متوجه نشدم چرا برخى به اين رويداد خرده مى گيرند و حسين پاكدل كه براى نخستين بار آثار كلاسيك حراج را چكش زد حراج تهران را امر مباركى مى خواند كه كمتر كشورى در دنيا چنين امكانى در اختيار دارد.»
- دو اثر ميلياردى سپهرى و ٥٣ اثر بالاى يكصد ميليونى
در اين شب طلايى هنر ايران در يك حراج كاملا ايرانى دو تابلوى نقاشى از سهراب سپهرى دو ركورد نخست را با عبور از ميليارد از آن خود كرد؛ ركورد دوم او يك نقاشى ديگر و كوچك تر از سرى تنه درختان، يك ميليارد و ٧٠٠ ميليون تومان چكش خورد؛ اما ركورد سوم همه را غافلگير كرد: يك اثر زيبا از منوچهر يكتايى ٩٥٠ ميليون تومان فروخته شد؛ نقاشى از طبيعت بى جان بهمن محصص با فروش ٧٢٠ ميليون تومان جايگاه چهارم و نقاشى انتزاعى از سهراب سپهرى با فروش ٧٠٠ ميليون تومان حائز جايگاه پنجم شد.
در چهارمين حراج تهران تابلوى دو قطعه اى آيدين آغداشلو ٥٥٠ ميليون، يك چهره قاجارى از كمال الملك ٥٠٠ ميليون تومان، مجسمه يادمان شماره ١ براى كلمه هيچ ٥٠٠ ميليون تومان، آثارى از حسين زنده رودى و نيز على اكبر صادقى هر يك ٤٥٠ ميليون تومان، نقاشى هايى از كوروش شيشه گران و رضا درخشانى هر يك ٣٦٠ ميليون تومان، اثر عشاق تناولى و نقاشى كوزه فرهاد مشيرى ٣٥٠ ميليون تومان و تابلوى زيباى «الله» سيدمحمد احصايى ٣٤٠ ميليون تومان  
نقاشى انتزاعى از فريده لاشايى و نيز مسعود عربشاهى هر يك  ٣٢٠ ميليون تومان، سه اثر از احصايى، ابوالقاسم سعيدى و درخشانى هر يك ٣٠٠ ميليون تومان چكش خوردند.
در اين شب پنج اثر بالاى ٢٠٠ ميليون تومان فروخته شدند: يك اثر كلاسيك از «حسن زرين قلم»كه ثابت مى كند بيش از يك قرن پيش نقاشى خط خلق مى كرد ٢٦٠ ميليون ، نقاشى از بهجت صدر ٢٦٠،اثرى ديگر از شيشه گران ٢٤٠ ميليون، يك هيچ كوچك ايستاده تناولى ٢٢٠ ميليون و عربشاهى ٢٢٠ ميليون تومان فروخته شدند.
٢٨ اثر در چهارمين دور اين حراجى بالاى ١٠٠ ميليون تومان به فروش رسيدند:  نقاشى ناصر عصار ١٩٠ ميليون، چهار اثر منصور قندريز ، رضا مافى ، نصرالله افجه اى و ژازه تباتبايى هر يك  ١٨٠ ميليون، دو اثر بهمن محصص و منوچهر يكتايى  هر يك ١٧٠ ميليون، چهار اثر ميرزاعبدالمطلب(نقاش باشى) ، مهدى ويشكايى، هوشنگ پزشك نيا و نصرالله افجه اى هر يك ١٦٠ ميليون، چهار اثر ماركو گريگوريان، ژازه تباتبايى، قاسم حاجى زاده و شهريار احمدى هر يك ١٥٠ ميليون، ناصر عصار ١٤٥ ميليون، سه تابلو از حسين كاظمى،صداقت جبارى و سيراك ملكونيان هر يك ١٤٠ ميليون، چهار اثر سونيا بالاسانيان، هوشنگ پزشك نيا، مهدى ويشكايى و پروانه اعتمادى هر يك ١٢٠ ميليون، سه اثر مرتضى مميز، محسن وزيرى مقدم و ليلى متين دفترى هر يك ١١٠ ميليون تومان و سه اثر پرويز كلانترى، غلامحسين نامى و محسن سهيلى هر يك ١٠٠ ميليون تومان چكش خوردند.

٢٦ اثر بالاى ٥٠ ميليون تومان چكش خوردند: هانيبال الخاص ٩٥، رضا مافى ٩٠، چهار اثر عباس كيارستمى ، نيكزاد نجومى، جعفر روحبخش و بسم الله جليل رسولى هر يك ٨٥ ميليون، جواد حميدى هر يك ٨٠، سه اثر بهمن دادخواه، محمود جوادى پور و حامد صدرارحامى هر يك ٧٥ ، چهار اثر افشين پيرهاشمى ، نصرت الله مسلميان، اسماعيل آشتيانى و جعفر پتگر هر يك ٦٥، چهار اثر على محمد حيدريان، بيتا وكيلى، ايرج كريم خان زند و محمود سبزى هريك  ٦٠، پنج اثر منصوره حسينى، عباس كيارستمى، على رخساز، تاها بهبهانى و پويا آريان پور هريك  ٥٥ ، سه اثر على شيرازى ، مهرداد صدرى و مهرداد محب على هر يك ٥٠ ميليون تومان.
و آثار زير ٥٠ ميليون تومان عبارت بودند از : پنج اثر ابوالحسن صديقى، صادق تيرافكن، گلناز فتحى، فرشيد مثقالى، عبدالرضا دريابيگى هر يك ٤٦ ، مهرداد شوقى ٤٤، سه اثر منوچهر نيازى ،شهلا حبيبى و محمد بزرگى  هر يك ٤٢، چهار اثر حسين محجوبى،كيخسرو خروش، خسرو حسن زاده و محمود زنده رودى هر يك ٤٠ ميليون، چهار اثر كامبيز صبرى،عليرضا آستانه، سيامك عزمى و عين الدين صادق زاده هر يك ٣٨، سياوش كسرايى ٣٦، مونا پاد ٣٤، دو اثر على فرامرزى و داريوش قره زاد هر يك ٣٢،  دو اثر مصطفى دشتى و كامبيز درم بخش هر يك ٣٠، فريدون اميدى  ٢٨، سه اثر محمد طباطبايى، جمال بخش پور و عليرضا كرمى هر يك ٢٦، فرناز ربيعى جاه ٢٤، دو اثر هادى جمالى و جهانگير شهدادى هر يك ٢٢ ميليون، سه اثر ليلا ويسمه، حميد پازوكى، آنه محمد تاتارى  هر يك ٢٠ ميليون ، سه اثر احمد محمد پور، آزاده اخلاقى، گوهر دشتى ١٨ ميليون، دو اثر هادى روشن ضمير و ميترا كاويان هر يك  ١٥ ميليون، دو اثر مرتضى گودرزى و احمد آريامنش ١٢ ميليون، دو اثر على ندايى و حسين صدرى ١١ ميليون و سه اثر معصومه مظفرى ، ابراهيم صاحب اختيارى، محمد فرنود ١٠ ميليون تومان.
- در كنفرانس خبرى بعد حراج: سميع آذر از رشد ١٩٠ درصدى ، كيانيان از تاثيرات حراج تهران و حسين پاكدل از ضرورت عجين شدن جامعه با هنر گفتند
دقايقى پس از چهارمين حراج تهران، دكتر عليرضا سميع آذر مدرس هنر و رييس حراج تهران ، رضا كيانيان و حسين پاكدل دو مجرى اين حراج در يك كنفرانس خبرى به سوالات خبرنگاران پاسخ گفتند.
سميع آذر با اعلام رشد ١٩٠ درصدى فروش حراج چهارم نسبت به سال قبل، اين ميزان رشد را يك امر كاملا بى سابقه در ميان حراجى هاى دنيا خواند و ان را نشانه شوق و هيجان جامعه ايرانى براى حمايت از هنر و هنرمندان كشورشان ارزيابى كرد؛ او خبر داد فقط يك اثر در اين حراجى به فروش نرسيد و دو اثر نيز كه در طول حراج به فروش نرسيدند هم با پيشنهاد خريدار و پذيرش فروشنده از طريق After Sale كه در همه حراجى ها معمول است به قيمت كمينه فروخته شدند.
او با ابراز خشنودى از ارائه ١٢ اثر از پيشگامان نوگرايى در هنر ايران در بخش آثار كلاسيك، گفت:« حراج تهران با خاستگاه فرهنگى شكل گرفته است و بنا به يك تعهد ملى و رسالت فرهنگى اين برش مهم از تاريخ هنر كشور را وارد ماركت هنر كرده است تا مجموعه داران با ريشه هاى هنر ايران آشنا شوند؛ شايد معرفى بنيان هاى فرهنگى يك سرزمين وظيفه يك حراجى نباشد اما ما اين كار را كرديم زيرا حسرت مى خوريم كار استادى مانند حيدريان از شاگردان بزرگوارش مانند تناولى، نامى،كيارستمى،آغداشلو... ارزان تر است؛ ما با اين كار ضمن شناساندن گنجينه هاى فرهنگ و هنرمان زمينه ارزش افزوده آنها را فراهم مى كنيم.»
سميع آذر سپس با تقدير از زحمات رضا كيانيان ، هيجان و اقبال خريداران را مرهون تلاش او دانست و با تقدير از حسين پاكدل به جهت اجراى بخش كلاسيك به نيابت از جامعه هنرى از تلاش آنها براى ارتقاى قيمت آثار هنرمندان تشكر كرد.
سپس رضا كيانيان، يكى از مجريان اين رويداد، با انتقاد از برخى نقدهايى كه اين روزها از حراج تهران خوانده است پرسيد چگونه تاثيرات مثبت و اهميت حراج تهران را نمى بينند؟ او گفت: « حراج تهران توانسته ارزى كه از كشور براى خريد اثر هنرى خارج مى شد را در كشور نگاه دارد؛ ديگر لازم نيست هنرمندان براى فروش آثارشان روانه كشورهاى همسايه باشند؛ سرمايه دارانى را جذب كرده است كه به جاى خريد و فروش سكه و دلار و تضعيف قدرت مالى اقشار ضعيف جامعه  ، در امر هنر سرمايه گذارى كرده اند و انگيزه خلق اثر هنرى افزايش يافته است و... لذا متوجه نشدم چرا از حراج تهران انتقاد مى كنند.»
او ثمرات حراج تهران را نتيجه درايت دكتر سميع آذر خواند كه اين سازماندهى تنها از او بر مى آمد؛كيانيان گفت كه هسته اصلى اين تحولات مثبت از زمان مديريت دكتر سميع آذر در موزه هنرهاى معاصر تهران شكل گرفت كه توانست هنر ايران را در عرصه هاى بين المللى معرفى كند.
كيانيان گفت عدد به دست آمده براى حراج چهارم خيلى عالى است اما او انتظار بسيار بيشترى داشت.
حسين پاكدل كه براى نخستين بار در حراج تهران چكش زد در سخنانى كوتاه گفت:« حراج تهران را يك اتفاق بسيار مبارك مى دانم؛ گردش مالى اينچنينى براى هنر ايران ضرورى است اما همچنان اين عددها مثلا در مقايسه با يك ساختمان در شميران تهران اندك است.»
او با اشاره به اين كه حراج تهران به همه يادآورى كرد عرضه حرفه اى آثار هنرى حتى از خلق اثر هنرى مهم تر است، در عين حال گفت:« توجه دادن به هنر با رويداد حراج تهران، روح جامعه را تلطيف مى كند و مى تواند زمينه ساز كاهش جرم و خشونت در فضاى عمومى كشور شود.»
پاكدل درباره نخستين تجربه اجراى حراج گفت:« پايين كه نشسته بودم رضا كيانيان را با همه سالهاى بازيگرى اش در ايفاى يك نقش بزرگ ديدم؛ او توانسته بود با مهارت بسيار ويژه اى انبوه جمع حاضر را با خود همراه سازد و من خوشحالم كه در يك نمايش بزرگ و فاخر يك نقش كوچك ايفا كردم و از اين نقش بسيار لذت بردم.»
در چهارمين حراج تهران ١٢٦ اثر از ١٠٩ هنرمند شامل ٨٤ نقاشى، ١٣ مجسمه، ٦ عكس و ٢٣ نقاشى خط عرضه شد كه غير از يك اثر، همه آثار به فروش رسيدند.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید