تصویر برگزیده

اعلام شد؛

برنامه های آخرین روز جشنواره بین المللی فیلم شهر

آرتنا: برنامه های آخرین روز پنجمین جشنواره بین المللی فیلم شهر اعلام شد.

zoom
برنامه های آخرین روز جشنواره بین المللی فیلم شهر

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، نمایش فیلم های کوتاه، مستند و بلند سینمایی پنجمین جشنواره بین المللی فیلم شهر در روز دوشنبه 11خرداد در سینماهای نمایش دهنده بدین شرح است:
پردیس سینمایی ملت 1: پنکه، پارکینگ، میزبان، حساسیت فصلی، من آبادان رفتم جنگ، صبح روز بعد، یک دقیقه و یازده ثانیه، خواهر نحیف من، مردن به وقت شهریور
پردیس سینمایی ملت2: روزی که مینا گم شد، پدر(پویا نمایی)نجس، سرمه، شب امتحان، چله، یازده، قندون جهیزیه، یادمان مایکل
پردیس سینمایی ملت3: شکوفه های زمستان، فیه ما فیه، شاید یک معجزه، سپیده، تئوری مرغ دریایی، بر بام های پاریس
پردیس سینمایی4: وصیت، تهران خانی آباد 1366، سیمرغ، کوزمک، از طرف آنها، تمام چیزهایی که جایشان خالی است، اینجا شهر من بود، در راه، دزدی، فرداصبح، پانصد مثقال طلا، گره، ترازو، برج طغرل، سر انگشتان فرشته
پردیس سنمایی آزادی (شهر هنر): تصور کن، تاج محل، نزدیکتر، روباه
پردیس سینمای آزادی( شهر هفتم): یادمان مایکل، جنون، رخ دیوانه، حق سکوت
پردیس سینمایی تماشا: حق سکوت،رخ دیوانه،جنون
پردیس سینمایی راگا: جنون، حق سکوت، رخ دیوانه
سینما رازی:مردن به وقت شهریور، قندون جهیزیه، شاید یک معجزه

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید