ماه رمضان
تصویر برگزیده

تا بیستم خرداد ماه؛

مهلت شرکت در «ریز نگاه به نمایشگاه» تمدید شد

آرتنا: مهلت شرکت مسابقه تک‌نگاری «ریزنگاه به نمایشگاه» تمدید شد.

zoom
مهلت شرکت در «ریز نگاه به نمایشگاه» تمدید شد

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، عنوان مسابقه تک نگاری از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران است که به همت بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان برگزار می شود. شرکت کنندگان در این مسابقه، مشاهدات خود را از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ثبت کرده و در قالب یک یادداشتِ «تک نگاری» به آدرس ایمیل بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان ارسال کرده یا در سایت بنیاد بارگزاری می کنند.

شرکت کنندگان در این مسابقه تا بیستم خرداد ماه فرصت دارند تا آثار خود را به بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان ارسال کنند. این آثار نباید کمتر از 2 هزار کلمه باشد و هر کدام از شرکت کنندگان در این مسابقه می توانند از زاویه دید خود به بررسی نمایشگاه بپردازند.
شایان ذکر است برنده مسابقه تک نگاری «ریزنگاه به نمایشگاه» به نمایشگاه کتاب فرانکفورت اعزام خواهد شد.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید