تصویر برگزیده

31 خردادماه؛

آخرین مهلت برای بیمه تامین اجتماعی اعضای خانه سینما

آرتنا: 31 خردادماه آخرین مهلت برای بیمه تامین اجتماعی اعضای خانه سینما

zoom
آخرین مهلت برای بیمه تامین اجتماعی اعضای خانه سینما

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، صندوق اعتباری هنر از اعضای محترم جامعه اصناف سینمایی درخواست کرد در صورتی که بیمه تامین اجتماعی آنان توسط صندوق اعتباری هنر و یا خانه سینما است و دچار مشکل شده است نسبت به تعیین تکلیف بیمه خود به صندوق اعتباری هنر مراجعه فرمایند.
در صورت عدم مراجعه اعضا بعد از پایان زمان یاد شده صندوق اعتباری هنر در قبال بیمه تامین اجتماعی اعضا مسئولیتی را نمی پذیرد.
 

۱۲:۲۶ ::: ۱۲ / ۳ / ۱۳۹۴

ARTNA آرتنا-> سینما -

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید