ماه رمضان
تصویر برگزیده

معرفی شدند؛

دبیران سه بخش سی و چهارمین جشنواره تئاتر فجر

آرتنا: سعید اسدی دبیر سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر طی احکامی جداگانه دبیران بخش های پوستر، عکس و بین الملل را منصوب کرد.

zoom
دبیران سه بخش سی و چهارمین جشنواره تئاتر فجر

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، بر اساس این احکام امیر اسمی به عنوان دبیر بخش پوستر، رضا معطریان به عنوان بخش عکس و مهرداد رایانی مخصوص به عنوان دبیر بخش بین الملل سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر معرفی شدند.

در متن حکم امیر اسمی آمده است:
برگزاری بزرگترین رویداد سالانه­ ی تئاتر ایران نیازمند کوشش و اهتمام هنرمندان، مدیران و کارشناسان خبره­ای است که منزلت و شأن گرانقدر و مناسب نام ایران عزیز و جشنواره­ ی بین­ المللی تئاتر فجر را به این رخداد گرامی ببخشند.
مدیریت کارآمد و کوشش­هایی که از جنابعالی توقع می­ رود، اعتلاء و درخشش سی و چهارمین جشنواره بین­ المللی تئاتر فجر را نوید خواهد داد.
با توجه به دانش، تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی به عنوان مدیربخش پوستر منصوب می شوید.
مدیریت فرایند بررسی، انتخاب و داوری آثار شایسته ی پوستر ، ایجاد زمینه برای معرفی سلیقه ی فرهنگی و زیبا شناختی برتر این هنر شریف در افزایش کارایی فنی و هنری تئاتر، کوشش برای معرفی ظرفیت­های ارتباطی میان هنرهای نمایشی و تجسمی و فراهم سازی امکان برای نمایش و عرضه آثار برتر و برگزیده جشنواره در قالب نمایشگاه و کتاب از مهمترین اهداف این بخش خواهد بود.
امید است در سایه­ ی الطاف خداوندی و کاربست دانش و مهارت حرفه­ای خود در این امر پیروز و توانمند باشید.

 در متن  رضا معطریان  آمده است:
برگزاری بزرگترین رویداد سالانه­ ی تئاتر ایران نیازمند کوشش و اهتمام هنرمندان، مدیران و کارشناسان خبره­ای است که منزلت و شأن گرانقدر و مناسب نام ایران عزیز و جشنواره­ ی بین­ المللی تئاتر فجر را به این رخداد گرامی ببخشند.
مدیریت کارآمد و کوشش­هایی که از جنابعالی توقع می­ رود، اعتلاء و درخشش سی و چهارمین جشنواره بین­ المللی تئاتر فجر را نوید خواهد داد.
با توجه به دانش، تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی به عنوان مدیربخش عکس منصوب می شوید.
مدیریت فرایند بررسی، انتخاب و داوری آثار شایسته ی عکس،  ایجاد زمینه برای معرفی سلیقه ی فرهنگی و زیبا شناختی برتر این هنر شریف در افزایش کارایی فنی و هنری تئاتر، کوشش برای معرفی ظرفیت­های ارتباطی میان هنرهای نمایشی و تجسمی و فراهم سازی امکان برای نمایش و عرضه آثار برتر و برگزیده جشنواره در قالب نمایشگاه و کتاب از مهمترین اهداف این بخش خواهد بود.
امید است در سایه­ ی الطاف خداوندی و کاربست دانش و مهارت حرفه ­ای خود در این امر پیروز و توانمند باشید.

در متن حکم مهرداد رایانی مخصوص آمده است:
برگزاری بزرگترین رویداد سالانه­ ی تئاتر ایران نیازمند کوشش و اهتمام هنرمندان، مدیران و کارشناسان خبره­ای است که منزلت و شأن گرانقدر و مناسب نام ایران عزیز و جشنواره­ ی بین­ المللی تئاتر فجر را به این رخداد گرامی ببخشند.
مدیریت کارآمد و کوشش­هایی که از جنابعالی توقع می­ رود، اعتلاء و درخشش سی و چهارمین جشنواره بین­ المللی تئاتر فجر را نوید خواهد داد.
با توجه به دانش، تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی به عنوان مدیربخش بین­ الملل منصوب می شوید.
جشنواره تئاتر فجر، امکانی برای معرفی تئاتر ملل به جامعه و هنرمندان ایرانی و زمینه ای مناسب برای معرفی توانمندی های هنری و حرفه ای گروه های نمایش ایرانی در سطح بین­ الملل است.
بنابراین افزایش کیفیت بخش تئاتر ملل با انتخاب آگاهانه و متکی به توسعه ی امکانات فکری وهنری تئاتر ایران و فراهم سازی زمینه ی تبادل دانش و تجارب میان هنرمندان ایرانی و سایر ملل در بستر گفت و گوهای فرهنگی و کارگاه های آموزشی از مهمترین اهداف این جشنواره خواهد بود.
امید است در سایه­ ی الطاف خداوندی و کاربست دانش و مهارت حرفه­ای خود در این امر پیروز و توانمند باشید.
لازم به ذکر است سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر به دبیری سعید اسدی برگزار خواهد شد.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید