صلوات خاصه امام رضا علیه السلام
تصویر برگزیده

جشن نامه پوری سلطانی در بخارا؛

نامه "مرتضی کیوان" به جمالزاده و پاسخ او را در بخارا بخوانید

آرتنا: شماره یکصد و ششم مجله بخارا انتشار یافت و از روز یکشنبه 17 خرداد 1394 با مقالاتی از برخی نویسندگان درباره پوری سلطانی و مرتضی کیوان در دسترس علاقمندان قرار دارد.

zoom
نامه "مرتضی کیوان" به جمالزاده و پاسخ او را در بخارا بخوانید

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، شماره یکصد و ششم مجله بخارا انتشار یافت که در واقع با احتساب نود و چهار شماره مجله کِلک، دویستمین شماره از کِلک تا بخاراست و از روز یکشنبه 17 خرداد 1394 در دسترس علاقمندان قرار دارد .
در این شماره بخشی از مجله به جشن نامه پوری سلطانی اختصاص یافته است. در این بخش مقالاتی از ایرج افشار، سیدعبدالله انوار، ه.ا.سایه، بهاءالدین خرمشاهی، کامران فانی، نوش آفرین انصاری و... را درباره پوری سلطانی و مرتضی کیوان می خوانیم.
از دیگر نویسندگان این شماره بخارا می توان به محمد علی موحد، محمدرضا شفیعی کدکنی، داریوش شایگان، جلال خالقی مطلق، مصطفی ملکیان، نصرالله پورجوادی، علی اشرف صادقی، فتح الله مجتبایی، محمدرضا باطنی و... اشاره کرد.
فهرست این شماره مجله بخارا عبارتست از:
نقد ادبی
وجه غالب و انگیزش/ محمدرضا شفیعی کدکنی                                                
هردوت در خانة سایه/ محمود امیدسالار                                                         
دهخدا و همنسلانش، عاشقان راستین این سرزمین/ ژاله آموزگار                                                
گزارش مراسم بزرگداشت علامه دهخدا و محمد پروین گنابادی                      
زبانشناسی
زبان و نظریة ارتباط (3)/ محمدرضا باطنی                                                   
تفکر و اندیشه
در روشنایی تردید (1)/ محمد منصور هاشمی                                                
تاریخ نشر
تاریخ نشر کتاب در ایران (31)/ عبدالحسین آذرنگ                                        
جشننامة پوری سلطانی
زندگی و آثار پوری سلطانی/ زهرا اعلمی                                                    
یادی از مرتضی کیوان/ ایرج افشار                                                               
خانم سلطانی و کتابداری/ سیدعبدالله انوار                                                               
بانوی بهشتی/ کامران فانی                                                                       
پوراندختنامه/ بهاءالدین خرمشاهی                                                              
برای پوری عزیزم/ نوشآفرین انصاری                                                         
پوری/ فریده رهنما                                                                                    
آتش بیخاکستر/ شیفته سلطانی                                                                 
شخصیتی چون پوری سلطانی/ بابک شادلو                                                    
پوری سلطانی همیشه عاشق/ نورالله مرادی                                                
نامه مرتضی کیوان به جمالزاده و پاسخ او                                                
مردی که شب به سلامِ آفتاب رفت/ پوری سلطانی                                                  
هشت نامه کیوان به همسرش پوری سلطانی                                                   
خونبها/ ه. الف. سایه                                                                                 
عشق سربلند (گفتگو با پوری سلطانی)/ میلاد عظیمی                                                  

تازهها و پارههای زبان اردو
تازهها و پارههای زبان اردو (4)/ علی بیات                                                    
بوی جوی مولیان
ورارود و یاران مهربان (5)/ مسعود حسینیپور                                                      
یاد یار مهربان
یاد یار مهربان (3) / مسعود میرشاهی                                                           

یادداشتهای فیسبوکی
یادداشتهای فیسبوکی (3)/ نصرالله پورجوادی                                           
قلمرنجه
قلمرنجه (26)/ بهاءالدین خرمشاهی                                                             
شاهنامهپژوهی
شاهنامة فردوسی، نسخة دستنویس پادشاه مغولتبار ایران/ محمود متقالچی   
اوراق پریشان
اوراق پریشان (3)/ محمدرضا ضیاء                                                               
از چشمة خورشید
از چشمة خورشید (37)/ هاشم رجبزاده                                                               
کتابهایی از افغانستان
کتابهایی از افغانستان (1)/ جواد ماهزاده                                                        
ادبیات معاصر جهان
آیا باید تام وولف را سوزاند؟/ مینو مشیری                                                                    
تاریخ ایران
شاه عباس اول در چه سالی پادشاه شد/ منوچهر پارسادوست                                                      
رویکردی جدید به تاریخ ماد/ تورج دریایی/ مریم هدایت
کتاب مقدس
تاریخچة ترجمههای فارسی کتاب مقدس/ پیروز سیار                                                      
پنج مقوله
پنج مقوله (13)/ ناصرالدین پروین                                                            


گزارش اهدای جایزه بنیاد موقوفات دکتر افشار به دکتر محمدعلی موحد
جامعیت در دانش/ سید مصطفی محقق داماد                                                      
آغاز آشنایی من با دکتر موحد/ فتحالله مجتبایی                                                      
انتخاب کتابهای کلاسیک و ماندگار/ نصرالله پورجوادی                                                      
بزرگداشت دکتر محمدعلی موحد/ مصطفی ملکیان                                                      
لطفها میکنی ای خاک درت تاج سرم/ محمدعلی موحد                                                      
شب شاهنامه
گزارش شب شاهنامه/ ترانه مسکوب                                                        
فردوسی شاهنامه را به زبان معیار دوران خود سروده است/ علیاشرف صادقی
ویرایش دوم شاهنامة خالقی مطلق و بحث در باب تلفظهای شعر/ محمد افشینوفایی
متن منقح شاهنامه/ سجاد آیدنلو                                                               
پیرایش فعلاً نهایی شاهنامه/ جلال خالقی مطلق                                                        
شب محمدرضا مقتدر
مؤلف کتاب باغهای ایرانی (گزارش شب محمدرضا مقتدر)/ ترانه مسکوب                                                        
یادی از دوستی عزیز و بیهمتا/ داریوش شایگان                                                        
هنر و معماری دهة 1340/ علیاکبر صارمی                                                        
محمدرضا مقتدر/ فریار جواهریان                                                                

گزارش اهدای جایزه کتاب شعر خبرنگاران
گزارش/                                                                                            
آخرین پیمانه شبگیر این خمخانه/ میلاد عظیمی                                                                

گزارش مراسم اهدای جایزه روزنامهنگاری دکتر سمسار

معرفی کتاب
ساری سرخ/ مهرناز شیرازی عدل                                                                
آیینههای اسارت و رهایی/ لیلا رحیمی بهمنی                                                                
دوبیتیهای عامیانة گیلکی/ عبدالکریم رازی                                                                
سفینة بولونیا/ ترانه مسکوب                                                                  
ما و پاریس/ امیر سعیدالهی                                                                     
فلاکت ناخواسته/ جواد ماهزاده                                                                     
 

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید