ماه رمضان
تصویر برگزیده

در انجمن شعر کرج انجام شد؛

رونمایی از سه مجموعه ی شعر صلصال گیلانی

آرتنا: از سه مجموعه ی شعر "من چی نبودم برای تو"، "دلناله ها" و مجموعه " پچ پچ باران" سروده ی صلصال گیلانی در انجمن شعر کرج در کتابخانه ی امیر کبیر رونمایی شد.

zoom
رونمایی از سه مجموعه ی شعر صلصال گیلانی

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، جمال بیگ، آسیه حیدری و امیرحسین شریفیان درباره ی آثار این شاعر گیلانی توضیحاتی دادند.
این جلسه ی رونمایی با حضور بسیاری از شاعران تهرانی و البرزی انجام شد.
شاعرانی چون هرمز علی پور، علی حیدری، رحیم رسولی، مجید صالحی، داوود سورا، علیرضا فراهانی و بسیاری در این جلسه حضور داشتند.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید