ماه رمضان
تصویر برگزیده

پریندخت عابدی نژاد:

طراحی لباس در تئاتر با مشکل روبرو شده است

آرتنا: پریدخت عابدین نژادطراح لباس نمایش "هیچ کس نبود بیدارمان کند" از مشکلات طراحی لباس در تئاتر گفت.

zoom
طراحی لباس در تئاتر با مشکل روبرو شده است

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، نمایش "هیچ کس نبود بیدارمان کند" تازه ترین نمایش پیام دهکردی درتماشاخانه ی باران روی صحنه می رود  وبازیگران باتجربه وجوانان جویای نام درکنارهم به هنرنمایی می پردازند.پریدخت عابدین نژادطراح  لباس این نمایش است . وی دررابطه با چگونگی پیوستن به گروه نمایش "هیچ کس نبود بیدارمن کند" گفت:من از ابتدایی ترین  روزهای شکل گیری نمایش درجریان آن بودم و از زمان نوشته شدن متن بافضای نمایش آشناشدم و باآقای یاراحمدی درخصوص متن صحبت هایی داشتیم،افزون براین ها نمایش"هیچ کس نبود بیدارمان کند" چهارمین تجربه ی همکاری من با پیام دهکردی است.
وی هچنین درخصوص ایده های طراحی لباس هایش و روند شکل گیری ایده ها گفت:من به دلیل قرارگرفتن درجریان شکل گیری و روند تمرینات این نمایش وآشنایی قبلی ام از ذهنیات و جهان بینی پیام دهکردی و نزدیک بودن ایده های ما به یکدیگر به سرعت به طرحی واحد رسیدم و وارد مرحله ی اجرایی طرح ها برای بازیگرها شدیم.
عابدین نژاد دررابطه با  دوره ی تاریخی لباس های طراحی شده ی این نمایش افزود: لباس های نمایش مربوط به سال هزاروسیصد وسی و دو و همزمان بابعداز کودتای بیست و هشت مرداد آن سال است.
همچنین این طراح لباس تئاتر مشکلات موجودبرای طراحان لباس در عصرحاضر را این چنین توصیف کرد:
ابتدایی ترین و شاید مهم ترین مشکل برای ما مسئله ی بودجه است،ضمن این که بعداز خصوصی شدن تئاتر و عدم حمایت دولت از آن مشکلات چندبرابر شدند.در تئاتر امروز به خاطر وجودمشکلات مالی و هزینه ای که طراحی و اجرای طرح دربردارد،بسیاری از کارگردان هاترجیح میدهند باکم ترین هزینه ممکن لباس نمایش خود را فراهم کنند در حالی که از تاثیر لباس بر بازیگر و تماشاگران وانتقال بهترمفهموم نمایش غافل هستند.لباس می تواند به تماشاگر در کشف شخصیت بازیگر کمک کند و اگر بازیگری بازی خوبی نداشته باشد لباس به خود او و تماشاگرش بسیار کمک خواهدکرد.خوشبختانه در این نمایش بحران بودجه ومشکلات پیرامونش بسیار کم تر بود.
وی همچنین در پایان  به جوانان تازه کار در زمینه ی طراحی لباس توصیه کرد :یک طراح خوب باید مطالعه ،تحقیق و تجربه اندوزی کافی داشته باشد،دانشگاه در حوزه ی طراحی لباس چیزی جزشرح دوره های زمانی و تغییر شکل لباس ارائه نخواهد کرد و آنچه یک طراح رابه معنای حقیقی کلمه طراح میکند تجربه ی عملی است.برای مثال یک دانشجوی طراحی صحنه ولباس نمی تواند بابسنده کردن به چند واحد مختصر در حوزه ی طراحی لباس به کار طراحی بپردازد بلکه تجربه ی عملی و رسیدن به درکی حاصل از تجربه ی شخصی راه گشای برای طراحی هرچه خلاقانه تر خواهد بود.
لازم به ذکر است  بازیگران این نمایش  فریبا متخصص، الهام پاوه نژاد،، رضا مولایی ،پیام دهکردی، خاطره حاتمی، محمدرضا علی اکبری، عارفه لک ،نیکی نصیریان ،نیلوفر دربندی وآماندا موسوی هستند .

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید