ماه رمضان
تصویر برگزیده

گلزار راغب:

برای نگارش زندگی شهدا منابع محدودی وجود دارد

آرتنا: گلزار راغب، خاطره نگار معتقد است برای نگارش زندگی شهدا منابع محدودی وجود دارد و كمبود منابع در این زمینه به عنوان یك نقص مطرح است.

zoom
برای نگارش زندگی شهدا منابع محدودی وجود دارد

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، كیانوش گلزار راغب، خاطره نگار، به بررسی تاثیر آثار ادبیات دفاع مقدس در معرفی سبك زندگی ایرانی – اسلامی پرداخت و با اشاره به نحوه روایت سبك زندگی شهدا تاكید كرد: ما در وهله اول باید برای بررسی خاطره نگاری ایثارگران و جانبازان و... با خاطره نگاری درباره شهدا یك مسئله مهم را مد نظر داشته باشیم. ما هنگامی كه به سراغ زندگی شهدا می رویم، منابع محدودی در دست داریم. كمبود منابع برای معرفی زندگی قهرمان بسیار حائز اهمیت بوده و به عنوان یك نقص مطرح است.
وی در ادامه به عظمت شخصیت شهدا اشاره كرده و گفت: شهدا از عظمت بزرگی در ذهن ما برخوردار هستند. آن‌ها جان خود را كف دست گرفته اند و برای دفاع از این مرز بوم از هیچ چیز خود دریغ نكرده اند. نویسنده یا محققی كه می خواهد زندگی این شهدا را در قالب یك كتاب درآورد باید به نسبت ظرف و مظروف دقت كند.
نویسنده كتاب «شب های كریسكان» ادامه داد: من معتقدم كه معرفی زندگی شهدا در قالب این‌چنینی و مرسومی كه هم اكنون مورد توجه خاطره نگاران است، میسر نیست. نمی شود عظمت كاری كه شهدا كرده اند را در این قالب ها نوشت. خصوصا وقتی كه ما منابع به اندازه كافی نداریم و معمولا برای روایت زندگی شهدا، سراغ خانواده یا ایثارگران و رفقای شهید می رویم.
گلزار راغب در ادامه تصریح كرد: همین هم‌سنخ نبودن ظرف و مظروف به نظر من به زندگی شهدا لطمه می زند و حتی آن تصویری كه در ذهن ما نسبت به آن ها شكل گرفته صدمه وارد می كند.
او درباره تاثیر دیگر آثار ادبیات دفاع مقدس در معرفی سبك زندگی ایرنی – اسلامی توضیح داد: زندگی  جاذبه های خاص خود را دارد. جنگ نیز جاذبه ها و ویژگی های دیگری را داراست. به عبارتی می شود جنگ را یك پله بالاتر از زندگی معرفی كرد. ادبیات دفاع مقدس می خواهد زندگی كسانی كه آن پله بالاتر را انتخاب كرده اند را روایت كند.
این نویسنده در ادامه با تاكید بر استقال مخاطبان از این نوع ادبیات گفت: حالا وقتی این زندگی این افراد كه ایثارگران و آزاده ها و... هستند، به صورت واقعی روایت می شود، مخاطب را جلب می كند و مخاطبان مجذوب زندگی چنین افرادی قرار می گیرند.
وی با اشاره به تجربه های فردی خود هنگام مواجهه با مخاطبان آثارش یادآور شد: من وقتی با مخاطبان كتاب هایم مواجه می شوم، می بینم كه افراد خصوصا جوانان مجذوب زندگی و جنگ و نحوه زندگی شخصیت های كتاب‌هایم شده اند و مسلما این می تواند در ترویج سبك زندگی ایرانی – اسلامی ایثارگران و آزاده ها كه همگی به سبك زندگی ایرانی – اسلامی مقید بودند مفید فایده باشد.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید