ماه رمضان
تصویر برگزیده

محمد رضا خاکی:

" دردوران بی فکربودن تئاترها، "هیچ کس نبود بیدارمان کند" نشانگرتفکر خاصیست

آرتنا: دکتر محمد رضا خاکی به تماشای نمایش" هیچ کس نبود بیدارمان کند "نشست.

zoom
" دردوران بی فکربودن تئاترها،  "هیچ کس نبود بیدارمان کند" نشانگرتفکر خاصیست

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، وی در رابطه با این نمایش گفت "نمایش هایی را که دراین مدت  می بینیم همه خلق الساعه  هستند وبرداشت یا دریافت از متونی هستند که اصل و بنیاد آن ها مشخص نیست. من بعد از مدتها نمایشی دیدم که در آن با مضمون وشخصیت پردازی آن احساس آشنایی کردم. به نظر من پیام دهکردی ومحمد امیر یار احمدی توانستند متنی را به وجود آورند که مشکلات رایج متون این روزهای تئاتر  را ندارد. این متن دارای کلام وبافت خاص خود است که برای مخاطب قابل تامل است.
وی  دررابطه با استفاده از گویش محلی دراین نمایش گفت : در بخش های از نمایش کارگردان  از یک لحن محلی استفاده کرده است این استفاده بسیار به جا ومناسب بوده است زیرا برخلاف نمایش های رایج تلاشی برای بردن نمایش به سمت  یک نمایش فولکلور نشده است.
وی دررابطه با طراحی صحنه این نمایش گفت:  هیچ کس نبود بیدارمان کند یک نمایش ایرانی بود اما  طراحی صحنه بسیار ساده ، خوب  ومطابق با نمایش است بی آنکه بخواهد از کلیشه های رایج نمایش های سنتی  وایرانی استفاده کند.
این استاد و مدرس داتشگاه در پایان یکی از مهمترین  ویژگی های این نمایش را این گونه بیان کرد" تئاتر ما درحال حاضر نیازمند یک دراماتوژی ایرانیست و باید متونی اجرا شود که با فضای فکری ، ذهنی واجتماعی مردم ما نزدیک باشد .تئاتر های این روزهای ما برداشتی شتاب زده ازتصاویر فضای مجازیست  واین امر مسئله  ایی هشدار دهنده است .در صورتی که این تئاتر نشانگرتفکر خاصیست .من از دیدن این نمایش لذت بردم.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید