ماه رمضان
تصویر برگزیده

حمیدرضا شكار سری:

حوزه هنری تنها مرجع پاسداشت اهالی قلم هنر و ادبیات انقلاب است

آرتنا: 14 تیر «روز قلم» نام‌گذاری شده است. حمیدرضا شكارسری، شاعر، در مطلب پیش رو درباره مفهوم گسترده اهل قلم بودن و وظایف مسئولین در قبال اهالی قلم صحبت كرده است.

zoom
حوزه هنری تنها مرجع پاسداشت اهالی قلم هنر و ادبیات انقلاب است

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، 14تیر روز گرامیداشت اهالی قلم نام‌گذاری شده است. به همین مناسبت حمیدرضا شكار سری، شاعر، با اشاره به مفهوم گسترده اهل قلم خاطرنشان كرد: اهل قلم مفهوم گسترده ای دارد. به عبارتی می شود از خالقان آثار تا منتقدان و پژوهشگران را در زمره اهل قلم قلمداد كرد تا مخاطبین جدی آثار تولید شده.
وی در ادامه یادآور شد: كسانی كه به ترتیبی با نوشتن سر و كار دارند اهل قلم محسوب می شوند و از این رو تكریم اهالی قلم یعنی تكریم خالقان و منتقدان و مخاطبان.
این شاعر درباره نحوه تكریم اهالی قلم تصریح كرد: وظیفه تكریم اهل قلم به مانند مفهوم این عبارت بسیار وسیع است. بزرگداشت اهالی قلم یا ارج نهادن به خالقان و منتقدان و مخاطبان آثار. در ارتباط با خالقان مسئولین باید توجه داشته باشند كه نیازهای خالقان آثار یا هنرمندان به دو گروه تقسیم می شود.
وی در ادامه افزود: نیازهای مادی و نیازهای معنوی. قرار دادن منابع دست اول در اختیار خالقان آثار و فراهم كردن محیطی مناسب و مطبوع برای فعالیت نویسندگان و زمینه سازی برای حضور در جلسه ها و كنگره های مختلف و به عبارتی مهیا كردن امكانات نرم افزاری از عمده وظایف مسئولین برای برآوده كردن نیازهای معنوی اهالی قلم است.
شكارسری در ادامه نیازهای مادی را نیز بسیار مهم تلقی كرده و در ارتباز با تامین نیازهای مادی خالقان آثار مكتوب تاكید كرد: وقتی كه وضع اقتصادی كه كشور  مناسب نیست به نظر می رسد مسئولین بیش از پیش وظیفه دارند كه اهالی قلم را از نظر اقتصادی پشتیابی كنند. چنان كه چاپ یك جلد كتاب زمان بسیاری طول نكشد و طوری باشد كه اهالی قلم با مشكلات كمتر اقتصادی روبه‌رو باشند.
این شاعر در ادامه درباره نیازهای مادی و معنوی منتقدان و مخاطبان گفت: به نظر من هر آنچه كه برای خالقان آثار می بایست فراهم شود بایسته است كه برای اهالی نقد و پژوهشگران نیز فراهم آید. اما در مخاطبان این نیازهای به طور دیگری معنی پیدا می كند. چاپ كتاب های فاخر و تایید شده و همچنین توزیع مناسب و قیمت مناسب از جمله وظایف مسئولین در قبال مخاطبین است.
به گفته شكارسری چاپ كتاب ها در شكل و فرم مناسب نیز از بایسته های تكریم مخاطبان به شمار می رود.
وی در ادامه درباره عملكرد حوزه هنری درباره انجام وظیفه خود در قبال اهالی قلم تصریح كرد: حوزه هنری به عنوان اصلی ترین متولی ادبیات و هنر انقلاب اسلامی تا كنون زحمات فراوانی برای تامین مادی و معنوی خالقان آثار كشیده است. اما به دلیل اینكه در زمینه هنر و ادبیات انقلاب اسلامی همین یك نهاد وجود دارد انتظار و توقع بسیار زیاد است. امید می رود كاستی های موجود نیز در آینده نزدیك از بین برود.
 

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید