صلوات خاصه امام رضا علیه السلام
تصویر برگزیده

توسط «علی مرتضوی فومنی» و «امیر حکیمی» برگزار می شود؛

کارگاهِ نمایش‌نامه نویسی گروهی IGP

آرتنا: «علی مرتضوی فومنی» و «امیر حکیمی»، کارگاهِ نمایش‌نامه نویسی گروهیIGP را در مدرسه عالی هنر پارسان تهران برگزار می‌کنند.

zoom
کارگاهِ نمایش‌نامه نویسی گروهی IGP

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»،IGP یکی از پروتکل‌های مسیریابی شبکه و نیز چکیده‌ی Improv-Group-Playwriting به معنای «بداهه‌نویسی گروهی نمایش‌نامه» است که یکی از شیوه‌های«نمایش‌نامه‌نویسی گروهی» و از زیرشاخه‌های «نگارشِ خلاق» (Creative Writing) می‌باشد.

دوره‌ی کارگاهی نمایش‌نامه‌نویسیِ گروهی IGP به سرپرستیِ «علی مرتضوی فومنی» و «امیر حکیمی»، دوره‌ای یک‌ماهه و دربرگیرنده‌ی 8 کارگاهِ پیوسته است که پس از بررسیِ آناتومیکِ درام و ایده‌شناسی، کاروَرزان در هر کارگاه با یکی از ابزارهای بداهه‌نویسیِ گروهیِ نمایش‌نامه آشنا شده، در قالبِ یک کارگروه‌ِ نگارش، دست‌به‌کارِ نوشتن می‌شوند.

هدف از برگزاری این دوره، نگارشِ نمایش‌نامه‌های گروهی با ایده‌ی یک‌سان و روایت‌های گوناگون در هر یک از کارگروه‌ها و دستیابی به یک پروتکلِ گروهی‌نویسی است که به عنوانِ یکی از دست‌افزارهای نوشتن می‌تواند دست‌مایه‌ی گروه‌های نویسندگی یا کارگاه‌های نگارش قرار گیرد.

گنجایشِ پذیرشِ این دوره‌ی کارگاهی که مهر و شهریورماهِ 94 در «مدرسه‌ی عالی هنر پارسان» برگزار می‌گردد 15 نفر است و پارسان به عنوانِ حامیِ پروژه، کاروَرزان را در بخشِ عمده‌ای از هزینه‌ی این دوره‌ی کارگاهی‌ بورسیه خواهد کرد.

آغازِ دوره : روزِ کودتـا (28 مرداد) پایانِ دوره: روزِ سینما (21 شهریور) پذیرش از 14 تا 24 مردادماه در مدرسه عالی هنر پارسان به نشانیِ ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی، خیابان صائب تبریزی. 88608530 ؛ 88608531 ؛

88608532 www.parsanacademy.ir

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید