تصویر برگزیده

مدیر عامل سازمان زیباسازی شهر تهران خبرداد:

راه اندازی موزه رسانه ظرف یک سال آینده

آرتنا: عیسی علیزاده، با اعلام این خبر، گفت: با نظر موافق محمدباقر قالیباف "شهردار محترم تهران" مقدمات تدوین آیین نامه اجرایی و راه اندازی موزه رسانه آماده شده و سازمان زیبازی شهر تهران ظرف یک سال آینده این موزه را راه اندازی می کند.

zoom
راه اندازی موزه رسانه ظرف یک سال آینده

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، مدیر عامل سازمان زیباسازی شهر تهران با اشاره به سابقه و پیشینه  قابل توجه حوزه خبر و اطلاع رسانی در کشور، افزود: سازمان زیباسازی شهر تهران در نظر دارد با همکاری دستگاه های ذیربط و اختصاص مکانی مناسب به این امر، مستندات و آرشیو موجود در حوزه رسانه را جمع آوری و در موزه رسانه دراختیار علاقه مندان و اصحاب رسانه قرار دهد.
وی با تاکید بر اینکه برای انجام این کار نیاز به همکاری سایر نهادها و تشکل های مرتبط با این حوزه داریم، ادامه داد: قطعا سازمان زیباسازی شهر تهران به منظور غنای هرچه بیشتر این موزه، از هرگونه پیشنهاد و نظر صاحب نظران و اساتید این حوزه استقبال می کنند. 

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید