ماه رمضان
تصویر برگزیده

سخنگوی هیئت مدیره خانه سینما خبر داد:

نگرانی هیئت مدیره خانه سینما از سرنوشت فیلم رستاخیز

آرتنا: هیئت مدیره خانه سینما درباره وضعیت پیش آمده برای فیلم رستاخیز ساخته احمد رضا درویش ابراز نگرانی کرد.

zoom
نگرانی هیئت مدیره خانه سینما از سرنوشت فیلم رستاخیز

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، سخنگوی هیئت مدیره خانه سینما اعلام کرد: در جلسه مورخ 19/5/94 هیئت مدیره درباره وضعیت پیش آمده برای فیلم رستاخیز ساخته احمد رضا درویش ابراز نگرانی کرد.
قرار بر این شد طی جلسه ای با نمایندگان شورای عالی تهیه کنندگان، کانون کارگردانان ، تهیه کننده و کارگردان فیلم هائی که دچار مشکلات مشابه شده اند برای پیگیری موضوع تبادل نظر شود.
همچنین هیئت مدیره خرسندی خود را نسبت به وحدت تهیه کنندگان زیر سقف شورای عالی تهیه کنندگان سینمای ایران ابراز کرد.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید