تصویر برگزیده

پیام مدیر کل هنرهای نمایشی به دهمین جشنواره تئاتر رضوی:

هنرمندان تئاتر، جويندگان عرصههاي تعالي دنيا و ترويج انسانيت هستند

آرتنا: مدیر کل هنرهای نمایشی کشور در پیامی به دهمین جشنواره تئاتر رضوی، هنرمندان تئاتر را جويندگان عرصههاي تعالي دنيا و ترويج انسانيت دانست.

zoom
هنرمندان تئاتر، جويندگان عرصههاي تعالي دنيا و ترويج انسانيت هستند

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، مهدی شفیعی در آستانه آغاز به کار این رخداد بزرگ نمایشی کشور، پیامی صادر کرد که به شرح زیر است:
تئاتر، تجلي آميختگي دين و دنياست. تجلي خردمندانهاي که مصداق سلوک اجتماعي همهي فرستادگان آسماني بوده است. انسان معاصر، اقليم رستگاري خود را نه در انزوا و عزلت که در ميدان امتحان و ابتلاء کنکاش مينمايد. تئاتر، صحنهي اين رستگاري است و هنرمندان اين صحنه که از کيمياي دين، رويينهتنند، جويندگان عرصههاي تعالي دنيا و ترويج انسانيت هستند. اين انتظار بديهي است که در روزگار حيرت و آشفتگي انسان معاصر، چشم انتظار آفرينش تئاتري باشيم که با تقيد به مفاهيم بنيادي، پاسخگوي پرسشها و مرهم آشفتگيهاي مخاطب خود باشد.   
تئاتر امروز، رهروي است که در طريق دشوار و به اميد رستگاري انسان، فرياد برآورده است: «...خضر فرخپي کجاست؟». چشم اين اميد البته در سرزميني که به گوهر شريف حضرت رضا(ع) متبرک است، به تماشاي چراغ وصل روشن خواهد بود.
جشنواره تئاتر رضوي، مظهر سلوک معرفتي و دينپژوهي تئاتر امروز ايران است. هنرمندان اين عرصه، به اميد کرامت حضرتش و کيمياي قرابتش، هنر خويش را به نام آن امام همام به صحنه ميبرند تا در آيينهي ديدارش، رسالت خويش را ادا کرده باشند.
فرصت آن است که با اداي احترام به اهتمام همکارانم در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامي خراسان شمالي، انجمن هنرهاي نمايشي و اهالي ارجمند هنر نمايش در آن سامان هنرآفرين، سپاسگزار استقبال اميدبخش شهروندان بجنورد باشم.
تکرار اين اتفاق ارزشمند تئاتر را که نشان معرفتانديشي جامعهي تئاتري است، خجسته ميدانم و آرزومندم که تئاتر،در همهي ايام سال بر صحنهها و در دسترس مخاطبان سراسر کشور باشد.   
اميد که از لطف ومهر صاحب اصلي اين همنشيني نور و معنا،همواره پيروز و سربلند باشيد.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید