تصویر برگزیده

در جشنواره آیینی سنتی؛

شبیه خوانی نسخه 132 ساله برای اولین بار صورت مي پذيرد

آرتنا: نسخه مجلس شبیه خوانی «سوگ سیاوش» نوشته میرزاعباسعلی حمزه ای و به شبیه گردانی مهدی دریایی قدمتی 132 ساله دارد که قرار است برای نخستین بار در هفدهمین جشنواره نمایش های آیینی و سنتی خوانده شود.

zoom
شبیه خوانی نسخه 132 ساله برای اولین بار صورت مي پذيرد

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، مهدی دریایی که از فعالان تعزیه و شبیه خوان کشور در خصوص جدیدترین مجلس شبیه خوانی گروه خود گفت:‌مجلس شبیه خوانی «سوگ سیاوش» نوشته میرزاعباسعلی حمزه ای است که در هفدهمین جشنواره نمایش های آیینی و سنتی اجرا شود.
وی افزود: این نسخه که قدمتی 132 ساله دارد برای نخستین بار قرار است شبیه خوانی شود . در واقع «سوگ سیاوش» در ادامه نسخه «آزمون سیاوش» است که در دوره پیشین جشنواره آیینی و سنتی اجرا شد.
دریایی در ادامه در خصوص ویژگی های تعزیه خاطرنشان کرد: هنر تعزیه از پتانسیل های بسیار بالایی برخوردار است اما عمومی تلقی این است که تعزیه متعلق به عاشوراست در حالی که حتی ما تعزیعه اجتماعی و تعزیه میلاد ایمه را نیز داریم.
این هنرمند تعزیه خاطرنشان کرد: به هرجهت جشنواره نمایش های آیینی سنتی فرصتی مغتنم است تا بتوان به واسط آن نسخه های غریب را برای نخستین بار اجرا کرد.
بخش شبیه خوانی هفدهمین جشنواره نمایش های آیینی و سنتی با 9 مجلس یکی از مهمترین بخش های این جشنواره محسوب می شود و تمامی نسخه های این مجالس برای نخستین بار است که خوانده می شود.
هفدهمین جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی به ریاست علی نصیریان و دبیری داود فتحعلی بیگی از 4 الی 10 شهریور ماه در تهران برگزار می‌شود

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید