صلوات خاصه امام رضا علیه السلام
تصویر برگزیده

احمد ساعتچیان:

متن واسلاو هاول، شخصیت های وسوسه برانگیزبرای یک بازیگر دارد

آرتنا: احمد ساعتچیان :متن اسلاو هاول، ترجمۀ دقیق علی امینی نجفی، شخصیت های وسوسه برانگیز این نمایش نامه ، خاطره ی خوب اجرای گذشته ، همگی دلایل بسیار خوبی برای پذیرفتن دوباره این نقش بود.

zoom
متن واسلاو هاول، شخصیت های وسوسه برانگیزبرای یک بازیگر دارد

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، احمد ساعتچیان بازیگر نمایش "وانیک"  نوشته ی “واسلاو هاول" به کارگردانی سهراب سلیمی است .وی درخصوص این نمایش گفت: "درنمایش وانیک من نقش فردیناند وانیک رابازی می کنم،این شخصیت برگرفته شده از زندگی  “واسلاو هاول" است.این نمایشنامه دارای سه داستان به نام های احضار،گشایش و اعتراض است. ما دراین اجرا  تنها دو داستان احضار و گشایش راروی صحنه خواهیم برد که روایت مقطعی از زندگی "وانیک" است".
این بازیگر تئاتر افزود:" وانیک فردی تودار وصلح طلب است .فعالیت های اجتماعی خودرا درسکوت پیش می بردو قوانین زندگی اجتماعی اش را در زندگی شخصی خود نیز پیاده می کند.وانیک دوستانی بسیار صمیمی داشته است که حالا تبدیل به خرده بورژواهایی نوکیسه شده اند اما او درمقایسه با آن ها همچنان باهمان نگاه پیشین به زندگی خود ادامه می دهد".
احمد ساعتچیان درخصوص اجرای مجدد این نمایش پس از یازده سال گفت: "این نمایش دراجرای پیشین خود بااستقبال خوبی روبه روشد وما امیدوارهستیم که دراین اجرای جدید هم موفقیت آن سال ها تکرار شود، ضمن آن که کلیت و ساختار اصلی این نمایش همان چیزی است که یازده سال پیش هم وجودداشت .با گذشت سالها به تجربیاتم افزوده شده است و اکنون در اجرای مجدد تغیراتی در نقشم ایجاد خواهم کرد.
وی درخصوص علت پذیرش این نقش اظهارداشت:" متن واسلاو هاول، ترجمۀ دقیق علی امینی نجفی، شخصیت های وسوسه برانگیز این نمایش نامه ،همگی دلایل بسیار خوبی برای پذیرفتن این نقش بود".
ساعتچیان در پایان در رابطه با شیوه ی کارگردانی سهراب سلیمی گفت :"این نمایش نامه برای هرکس چه در جایگاه بازیگر ،چه کارگردان و یا طراح،  سرشار ازایده های اجرایی است.،ضمن آن که من شیوه ی کارگردانی سهراب سلیمی را می پسندم، وی درابتدا طراحی کاملی از آنچه می خواهند در ذهن دارد وبه بازیگرهای نمایش خود دربروز خلاقیت هایشان آزادی عمل می دهد . میزانسن ها در بده بستان های بین بازیگرها شکل می گیرد واین نکته ای بسیار مثبت دریک کارگروهی است. دراجرای مجدد این کار نیز ایشان ایده های اجرایی تازه ای دارند".
لازم به ذکر است این نمایش از8شهریور ساعت 19 در تماشاخانه باران به روی صحنه می رود.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید