ماه رمضان
تصویر برگزیده

اختصاصی آرتنا/

بررسی رابطه هوش هیجانی با شادکامی و هدف در زندگی

آرتنا: هوش هیجانی به صورت معنی داری شادکامی و هدف در زندگی را پیش بینی می کند.

zoom
بررسی رابطه هوش هیجانی با شادکامی و هدف در زندگی

نوشته: معصومه صیدیوسفی/ خبرگزاری هنر «آرتنا»/ ایلام

مقاله ی «بررسی رابطه هوش هیجانی با شادکامی و هدف در زندگی» نوشته ی «معصومه صیدیوسفی» در «کنفرانس بین المللی علوم انسانی» به میزبانی کشور «ترکیه» موفق به اخذ مدرک«oxford cert» کشور انگلستان و گواهی پذیرش ارائه در این کنفرانس شد. در این کنفرانس معتبر، حدود 3000 مقاله در موضوعات مختلف از سراسر جهان ارسال شده و از میان این تعداد 250 مقاله پذیرفته شده است.
معصومه صیدیوسفی، کارشناس ارشد روان شناسی، مدرس مراکز آموزش عالی ایلام است و در جشن واره های فرهنگی و ادبی کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان هم حضوری فعال دارد و مقالاتش در نشریات و پایگاه های خبری منتشر می شود و از شاعران جوان این استان به شمار می رود.
برای مخاطبان فرهیخته ی آرتنا، این مقاله ی خواندنی تقدیم می شود.
***
 چکیده:
این پژوهش با هدف بررسی رابطه هوش هیجانی با شادکامی و هدف در زندگی انجام گرفته است .در این پژوهش ، 354 دانشجو (205 زن ، 149 مرد) ، با روش نمونه گیری تصادفی ساده ، با استفاده از جدول مورگان ، از بین دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور شهر ایلام انتخاب شده و به وسیله سه پرسشنامه هوش هیجانی بار- ان، شادکامی آکسفورد و هدف درزندگی کرامباف و ماهولیک ارزیابی شدند . پژوهش از نوع همبستگی است .نتایج با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی بررسی شد و داده ها با استفاده از نرم افزار Spss تجزیه و تحلیل شدند. در بررسی رابطه بین هوش هیجانی و شادکامی مشخص شد که بین هوش هیجانی و شادکامی رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد .همچنین یافته ها نشان داد که بین هوش هیجانی و میزان هدف در زندگی نیز رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد.آزمون رگرسیون نشان داد که هوش هیجانی به صورت معنی داری شادکامی و هدف در زندگی را پیش بینی می کند.
 
واژگان کلیدی:
هوش هیجانی، شادکامی، هدف در زندگی
 
مقدمه :
 نگاهی به زندگی انسان ها نشان می دهد که تنها بهره هوشی نشان دهنده موفقیت فرد در زندگی نیست ، در واقع بهره هوشی (IQ) نمی تواند پیش بینی کند که فرد در فراز و نشیب های زندگی چه واکنشی نشان می دهد ، در مقاطع مختلف چگونه تصمیم گیری می کند ، اطلاعات اجتماعی او در چه حدی است و به طور کلی نمی توان گفت بهره ی هوشی بالا تضمین کننده موفقیت ، رفاه ، موقعیت اجتماعی مناسب و احساس رضایت فرد از زندگی است. موفقیت در زندگی بسته به این است که فرد بتواند به تجارب هیجانی خود و دیگران بیاندیشد و متقابلاً قادر باشد به استدلال هایی که عقل در مورد یک شخص یا یک موقعیت ترسیم می کند پاسخ های هیجانی سازش یافته ای بدهد . افراد در این مهارت ها با هم متفاوتند به عبارت دیگر افراد در توانایی تشخیص احساسات خود و دیگران و نظم بخشیدن به آن ها با هم تفاوت دارند . این توانایی ها در چارچوبی به نام ”هوش هیجانی ” سازمان یافته اند.همه افراد دارای ترکیبی از هوش و عاطفه هستند و داشتن احساسات و هیجان در انسان او را به موجودی هیجانی تبدیل کرده است . اما هوش هیجانی چیست ؟ در جواب این سؤال می توان گفت : هوش هیجانی توانایی ارزیابی و مهارت در کنترل ، تنظیم و ابراز هیجانات مربوط به خود و دیگران و بهره برداری از هیجان در مسئله گشایی است (مایر و سالووی ، 2000 ) . با بررسی پیشینه ، دو مدل نظری درباره ی مفهوم هوش هیجانی قابل تشخیص است . مدل شایستگی ( توانایی ) ، که آن را یک توانایی ذهنی محض در نظر می گیرد و مدل ترکیبی که هوش هیجانی را متشکل از توانایی های ذهنی همراه با برخی ویژگی های شخصی همانندبهزیستی وخوش بینی مطرح می کند(براون، 2004به نقل ازکرامتی، 1388).                                                                  
افراد دارای هوش هیجانی بالا در داشتن رضایت بیشتر از زندگی ، بهره مندی از محیط خانوادگی ، شریک شدن در احساسات اطرافیان ، نسبت به دیگران متفاوتند و معمولا افرادی منظم ، خونگرم ، موفق ،با انگیزه و خوش بین هستند.(مایر 2000 ، به نقل از جهانیان 1389 ) .اکنون این سوال مطرح است که آیا با توجه به اینکه هوش هیجانی باعث خوش بینی می شود ، می تواند زمینه را برای شادکامی افراد فراهم کند ؟ شادکامی هدف نهایی و مشترک انسان هاست و همه در تلاش برای رسیدن به آن هستند. برخی معتقدند که اهمیت عمده زندگی در شادکامی نهفته است و انگیزه ی اصلی انسان ها در همه ی زمان ها چگونگی دستیابی ، حفظ و ارتقای آن می باشد . همچنین هوش هیجانی بالا باعث می شود که فرد در برخورد با مشکلات زندگی ، برای خود معنا داشته و بی هدف زندگی خود را دنبال نکند.(حمیدی ، 1388 ). آیا هوش هیجانی می تواند باعث افزایش میزان هدفمندی افراد شود ؟ این قبیل سوالات همواره ذهن محققان را برای انجام تحقیقات علمی به خود مشغول کرده اند .در سال 2002 میلادی مارتین سلیگمن با بیان نظریه ی شادکامی، گام بزرگی را در جهت تعریف شادکامی برداشت . سلیگمن شادکامی را رسیدن به فراخنای شناسایی و رشد توانایی (کنجکاوی ، نیروی حیاتی و قدردانی ) در بازی ، کار و عشق بیان کرده است(لوپز،2000 شادی با انگیزه و هدف هم ارتباط دارد و افرادی که در زندگی خود آرمان هایی را دنبال می کنند و  برای زندگی ارزش قائلند ، عموما احساس رضایت و شادکامی بیشتری از زندگی خود خواهند داشت (گلمن ، 1995)    .
هدف محرکی برای حرکت در زندگی است. مقوله ای که می تواند تمام زندگی انسان را تحت الشعاع خود درآورد. و انسان برای زندگی کردن و برخورد با مشکلات و موانعی که سر راهش قرار دارد به محرکی نیرومند نیاز دارد تا او را از سردرگمی و پوچی نجات می دهد.هدف ها مسیر و مقصد زندگی را روشن کرده و به انسان اعتماد به نفس ، انگیزه و عشق به زندگی می دهند. فرد را به تحرک وا می دارند و او را با استعدادها و توانمندی های خود آشنا می کنند( دامون، 2003 ). اهداف حس معنا و مفهوم در زندگی را به وجود می آورند (آر، امونس ، 1999 به نقل از پاتریک ای و همکاران 2009)داشتن هدف مشخص ، برنامه ریزی به دنبال دارد ، داشتن برنامه ، اهداف را محقق می سازد و برنامه ریزی درست ، موفقیت به وجود می آورد ( فرانکل ، 1367 ) .
در این تحقیق محقق به دنبال این است که رابطه ی هوش هیجانی با شادکامی و هدف در زندگی را بررسی کند. تحقیق پیرامون هوش هیجانی به سال ها پیش برمی گردد . محققان از طریق ارزیابی مفاهیمی چون هوش اجتماعی(استرنبرگ واسمیت،1985؛ثوراندیک،1920) مهارت ادراک غیر کلامی (بوک ،1984 روزنتال ، هال ،راجرز، و آرچر 1979) خلاقیت هیجانی (اوریل و ناتلی، 1992) مهارت های اجتماعی، روابط بین فردی ، بلوغ روانی و آگاهی از هیجانات (افر ، 1973 ، فریدمن، 1972 به نقل از بار-ان 1999 )   به بررسی ابعاد هوش هیجانی پرداخته اند (خسروجاوید ، 1380 ) .بار-ان (1996 ) نخستین کسی بود که توانست اولین ابزار معتبر اندازه گیری هوش هیجانی را بسازد .( براون و شاته ؛2006 به نقل از بزازیان 1388) در تحقیقی به این نتیجه رسیده اند که هوش هیجانی با مدیریت استرس ، خوش بینی ،خلق مثبت ، رفتارهای سالم ، همدلی و رضایت از روابط بین فردی رابطه ی مثبت دارد. (آنتونی و پارکر ، 2006 ، به نقل از بزازیان ) ،دریافتند فردی که از هوش هیجانی بالاتری برخوردار است از اطلاعات هیجانی خود به نحو مطلوبی در جهت سازگاری اجتماعی بهتر و مؤثرتر بهره مند خواهد شد و معمولا از احساس رضایت از زندگی و احساس شادکامی بر خوردار است . هوش هیجانی به لحاظ مفهومی با هیجان های مثبت مانند شادکامی(فورنهام و پترایداز، 2003 ) ارتباط مثبت و با هیجان های منفی همچون اضطراب اجتماعی ارتباط منفی دارد (،2006 ؛ براون و شات 2006 ؛ جورج و استوپا، 2007 ؛ به نقل از شهنی ییلاق و همکاران  ، 1388 ).
 سارنی (1998) در بررسی 400 نفر از کارکنان ، دریافت افرادی که هوش هیجانی بالایی دارند ، از شادابی ، نشاط ، سرزندگی و استقلال بیشتری در کار برخوردارند و عملکرد بهتری دارند .
 مایر و کوب (2000‏) به نقل از حمیدی (1386 ) نیز گزارش کرده اند که افرادی که از نظر هوش هیجانی بالاترند ، با موقعیت ها به چالش می پردازند ، هدفمند عمل می کنند و در انجام تکالیف راسخ هستند. زارعان و همکاران (1386) در پژوهش خود ، بین هوش هیجانی و سبک های حل مسئله ی سازنده ، یعنی سبک اعتماد و سبک گرایش رابطه ی مستقیم و معناداری به دست آوردند . بدین معنا که افرادی که دارای هوش هیجانی بالاتری هستند ، به خود متکی ترند ، نگرش مثبت تری دارند و تمایل بیشتری به رویارویی با مشکلات دارند.   
 فرضیه ‏های پژوهش:
1- بین هوش هیجانی و شادکامی در میان دانشجویان رابطه وجود دارد.
2- بین هوش هیجانی و هدف در زندگی در میان دانشجویان رابطه وجود دارد.
3- میزان هوش هیجانی،  شادکامی و هدف در زندگی را پیش بینی می کند.
روش پژوهش :
با توجه به موضوع پژوهش « بررسی رابطه هوش هیجانی با شادکامی و هدف در زندگی در دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر ایلام » که از نوع توصیفی – همبستگی است ، لذا به دنبال اکتشاف ، توصیف و تبیین داده ها و اطلاعات می باشد .جامعه این پژوهش کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل در مقطع کارشناسی در دانشگاه پیام نور شهر ایلام ، در سال 1391 می باشند و تعداد نمونه 354 نفر از این دانشجویان هستند که با روش نمونه گیری تصادفی ساده و بر اساس جدول تعیین حجم مورگان انتخاب شده اند .
ابزار پژوهش :
1- پرسشنامه ی هوش هیجانی بار- ان :این آزمون جهت تعیین میزان هوش هیجانی توسط بار-ان 1998 تهیه شده و شامل 15 مقیاس و 90 سوال است که برای آن ها به ترتیب 5 گزینه شامل کاملا موافقم ، موافقم ، تاحدودی ، مخالفم و کاملا مخالفم وجود دارد و فرد باید یکی از گزینه ها را انتخاب کند . از آنجا که گزینه ها بر روی یک طیف 5 درجه ای لیکرت تنظیم شده اند نمره گذاری از 5 به 1 (کاملا موافقم 5 و کاملا مخالفم 1 ) و در بعضی سوالات با محتوای منفی یا معکوس که در جدول آمده است و با علامت + مشخص شده اند از 1 به 5 ( کاملا موافقم 1 و کاملا مخالفم 5 ) انجام می شود ، از این پرسشنامه جهت بررسی میزان هوش هیجانی دانشجویان استفاده شد. سموعی و همکاران (1383 ) در هنجاریابی این آزمون در نمونه دانشجویان دانشگاه آزاد و دولتی تهران (500 ) نفر در طیف سنی 18 تا 40 سال ضریب پایایی 93/0 را گزارش کردند . دهشیری (1382 ) در هنجاریابی آزمون بر نمونه ای از دانشجویان شهر تهران (520) نفر پایایی آزمون را 73/0 گزارش کردند ( دهشیری ، 1382 ) .به هر کدام از مقیاس های این پرسشنامه ، 6 سوال مربوط می شود .
2ـ پرسشنامه ی شادکامی آکسفورد : این آزمون جهت تعیین میزان شادکامی افراد توسط آرجیل و لو (1989 ) تهیه شده است و دارای 29 سوال می باشد که در چهار سطح : احساس خوشحالی نمی کنم ـ تا حدی احساس خوشحالی می کنم ـ بسیار خوشحالم ـ و فوق العاده خوشحالم ، تدوین شده است . نمره گذاری از 0 تا 3 است ( فوق العاده خوشحالم 3 و احساس خوشحالی نمی کنم 0 ) .آرگایل و همکاران ، ضریب آلفای 90/0 را با 347 آزمودنی ، فارنهایم و برورینگ (1990 ) آلفای 87/0 را با 101 آزمودنی و نوور (1993 ) با فرم کوتاهتری از این پرسشنامه آلفای 84/0 را با 180 آزمودنی به دست آوردند .در پژوهش علی پور و نوربالا ( 1378 ) به منظور بررسی مقدماتی پایایی و روایی پرسشنامه ی شادکامی آکسفورد 101 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی و شاهد ( 62 زن و 39 مرد ) انجام دادند همسانی درونی مواد پرسشنامه نشان داد که تمام مواد 29 گانه آن با نمره کل همبستگی بالایی دارند.
3- پرسشنامه ی هدف در زندگی: ( PIL) توسط کرامباف و ماهولیک در سال 1969 ساخته شد. این پرسشنامه به منظور سنجش میزان هدف و معنا ساخته شده است( کرامباف و ماهولیک ، 1969 ) . این پرسشنامه برای اولین بار در ایران توسط چراغی ، عریضی و فراهانی (1387 ) ترجمه و هنجاریابی شد.  پرسشنامه دارای 20 سوال است آزمودنی برای پاسخ به هر سوال عددی از 1 تا 7 را در پاسخنامه علامت می زند. به آزماینده توصیه می شود حتی الامکان از انتخاب عدد 4 که بیانگر نداشتن نظری خاص نسبت به موضوع مورد پرسش است، بپرهیزد . نمره کل از مجموع نمرات همه ی سوالات به دست می آید . دامنه ی نمره ی کل از 20 تا 140 متغیر است . نمره بالاتر بیانگر هدف در زندگی و معنای قویتر می باشد . البته کسب نمره ی 140 غیرواقع بینانه است. پرسشنامه از نوع نگرش سنج است و به پاسخ ها نمره صحیح یا غلط تعلق نمی گیرد ( عریضی و فراهانی 1387) .

یافته های پژوهش :

جدول1. میانگین و انحراف معیار متغیرهای هوش هیجانی، شادکامی و هدف در زندگیدر دانشجویان

شاخص های آماری متغیرها

میانگین

انحراف معیار

تعداد

هوش هیجانی

94

 

 

شادکامی

68

 

 

هدف در زندگی

32

 

 

 

     همان طوری که در جدول شماره 1 مشاهده می شود میانگین و انحراف معیار در متغیر فرضیه اول : بین هوش هیجانی و شادکامی رابطه معنی داری وجود دارد .

جدول 2. ضریب همبستگی ساده بین شادکامی و هدف در زندگی با هوش هیجانی در مردان و زنان متأهل

 

متغیر ملاک

متغیرهای پیش بین

ضریب همبستگی R

سطح معناداری(P)

تعداد

 

هوش هیجانی

شادکامی

50/0

000/0

354

هدف در زندگی

51/0

000/0

354

 

 

نتایج جدول فوق نشان می دهد که چون 50 r= ./0   با 000 p=./   از  05 α=./ کوچکتر است لذا رابطه بین هوش هیجانی و شادکامی از نظر آماری معنی دار می باشد . این رابطه مثبت و مستقیم است یعنی با افزایش یک متغیر، متغیر دیگر نیز افزیش پیدا می کند و بر عکس .

فرضیه دوم : بین هوش هیجانی و هدف در زندگی رابطه معنی داری وجود دارد .نتایج جدول فوق نشان می دهد که چون 51 r=./ با 000 p=./ از 05 α=./ کوچکتر است لذا رابطه بین هوش هیجانی و هدفدرزندگی از نظر آماری معنی دار می باشد . این رابطه مثبت و مستقیم است یعنی با افزایش یک متغیر ، متغیر دیگر نیز افزایش پیدا می کند و بر عکس .

   فرضیه سوم : میزان هوش هیجانی به طور معناداری شادکامی و هدف در زندگی را پیش بینی می کند . در آزمون رگرسیون زیر ارتباط پیش بین و ملاک بین سه متغیر مورد بررسی قرار گرفته است.

جدول شماره3- تعیین ضریب پیش بینی شادکامی توسط متغیر هوش هیجانی متغیر های وارد شده در معادله رگرسیونی

متغیر های وارد شده

متغیرهای حذف شده

روش

هوش هیجانی

.

همزمان

 

 

خلاصه مدل جدول آنوا

متغیر

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

ضریب F

سطح معنی داری

ضریب رگرسیون

10893.68

1

10893.68

117.04

.000

مقدار باقی مانده

32760.38

352

93.06

 

 

کل

43654.06

353

 

 

 

 

 

ضرایب

متغیر

مقادیر برآورد پارامترها

برآوردپارامتر های مدل رگرسیون استاندارد شده

آماره آزمون t

سطح معنی داری

ضرایب رگرسیونی

خطای انحراف معیار

ضرایب همبستگی جزیی

مقدار ثابت

4.700

4.332

 

1.085

279.

هوش هیجانی

150.

014.

500.

10.819

000.

 

نتایج آزمون رگرسیون نشان می دهد که سهم هوش هیجانی در پیش بینی شادکامی برابر با 15/. می باشد که این پیش بینی با توجه به  117.04 f=   و  000 p=./ چون از 05 α=./   کوچکتر است لذا از نظر آماری معنی دار می باشد

خلاصه مدل

ضریب همبستگی چندگانه

ضریب تعیین چند گانه

ضریب تعیین چندگانه تعدیل شده

انحراف معیار ضریب تعیین چندگانه

512 .

263.

260 .

13.680

 

 

جدول آنوا

 

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

ضریب  F

سطح معنی داری

ضریب رگرسیون

23450.567

1

23450.567

125.314

000 .

مقدارباقی مانده

65871.955

352

187.135

 

 

کل

89321.955

352

 

 

 

 

 

ضرایب

متغیر

مقادیر برآورد پارامترها

برآورد پارامتر های مدل رگرسیون استاندارد شده

آماره آزمونt

سطح معنی داری

ضرایب رگرسیونی

خطای انحراف معیار

ضرایب همبستگی جزیی

مقدار ثابت

32.376

6.143

 

5.271

000 .

هوش هیجانی

220.

020 .

512 .

11.194

000.

 

 

نتایج آزمون رگرسیون نشان می دهد که سهم هوش هیجانی در پیش بینی هدف در زندگی برابر با 22/. می باشد که این پیش بینی با توجه به  125.31 f= و000  p=./ چون از   05 α=./ کوچکتر است لذا از نظر آماری معنی دار می باشد .


 
     بحث و نتیجه گیری :
 نتایج این تحقیق نشان داد که بین هوش هیجانی و شادکامی رابطه ی معنادار وجود دارد و این رابطه مستقیم و مثبت است . و فرضیه اول تایید می شود . به این معنی که افزایش هوش هیجانی ، افزایش شادکامی و کاهش هوش هیجانی ، کاهش شادکامی را به دنبال خواهد داشت .
 این رابطه مثبت و مستقیم است یعنی با افزایش یک متغیر، متغیر دیگر نیز افزیش پیدا می کند و بر عکس . بنابراین فرضیه ی اول این تحقیق تایید شد .این یافته با نتایج تحقیق های رضوان ؛ بهرامی ، عابدی (1384 )‌، براون و شاته (2006 ) سامرفدلت ، کلوتسرمن ، آنتونی و پارکر( 2006 ) ، بارون و پارکر ( 2000) ، زارعان و همکاران (1386 )، سارنی (1998) ، کیاروچی (1385 ) همسو است.           
 فرضیه ی دیگر این تحقیق که بیان می کرد : بین هوش هیجانی و هدف در زندگی رابطه وجود دارد ، تایید شد . رابطه مثبت و مستقیم است یعنی با افزایش یک متغیر ، متغیر دیگر نیز افزایش پیدا می کند و بر عکس . یعنی بین هوش هیجانی و هدف در زندگی رابطه وجود دارد و در واقع افرادی که هوش هیجانی بالاتری دارند ، هدفمندی بیشتری در زندگی دارند و برای زندگی و کارهای خود معنا و هدف یافته اند .این نتیجه با نتیجه ی تحقیق مایر و کوب (2000‏) همسو بود که گزارش کرده اند افرادی که از نظر هوش هیجانی بالاترند ، با موقعیت ها به چالش می پردازند ، هدفمند عمل می کنند و در انجام تکالیف راسخ هستند. برای تبیین این نتیجه می توان به این یافته ی( مایر و همکاران ،2000 ) استناد کرد که افرادی که هوش هیجانی بالایی دارند ، دارای خود کنترلی بالایی هستند و زندگی خود را مدیریت می کنند، اهداف مشخصی داشته ، در نتیجه  زندگی آنها معنا دار است .                                                                                                         
      یکی دیگر از یافته های این تحقیق این بود که هوش هیجانی نقش معنی داری در شادکامی افراد دارد ، به عبارت دیگر می تواند شادکامی را پیش بینی کند . با استفاده از آزمون رگرسیون ، ارتباط پیش بین و ملاک بین 3 متغیر مورد بررسی قرار گرفت و برای تعیین سهم تاثیر هر کدام از متغیرهای پژوهش ، هر کدام از ان ها به عنوان متغیر مستقل وارد معادله شدند . نتایج آزمون رگرسیون نشان می دهد که سهم هوش هیجانی در پیش بینی شادکامی برابر با 15/0 می باشد . با استفاده از ضریب همبستگی مشخص شد که در سطح آلفای 5/0 این رابطه معنا دار است و با 95/0 اطمینان می توان گفت که هوش هیجانی شادکامی را پیش بینی می کند . همچنین سهم هوش هیجانی در پیش بینی هدف در زندگی برابر با 22/0 است . و با استفاده از ضریب همبستگی مشخص شد که در سطح آلفای 5/0 این رابطه معنا دار است و با 95/0 اطمینان می توان گفت که هوش هیجانی، هدف در زندگی را پیش بینی می کند.
با توجه به بررسی فرضیه ها و نتایج می توان گفت که دانشجویانی که هوش هیجانی بالا دارند ، یعنی احساسات و هیجانهای خود را شناخته و مدیریت می کنند ، شادتر هستند و همچنین تشخیص  هیجانات خود و دیگران و داشتن روابط اجتماعی بیشتر، موجب شادی بیشتر آنها شده است  شده است . و همین ویژگی موجب شده که در رویارویی با زندگی ، معنای بیشتری را درک کرده و اهدافی برای خود داشته باشند .
 
پانویس:
 - Emotional Intelligence
 - Brown
 - Lopez
 - Damon
 - R, Emmons
 - Sternberg and smith
 - Thorndike
 - Rosenthal, Hall, , Rogers, and Archer
 - April and Natalie
 - Friedman
 - Brown and Shatt
 - Anthony and Parker
 -Farnham and Petraidez
 - George and stupa
 sarnie
 
منابع :
- آقایار ، سیروس و شریفی درآمدی ، پرویز (1385) . هوش هیجانی و کاریرد هوش در قلمرو هیجان . تهران : نشر سپاهان .
- اتکینسون ، ریتا ال و همکاران .( 2000) .زمینه روان شناسی هیلگارد . ترجمه براهنی و همکاران (1385) . تهران : نشر رشد .
- احمدوند، محمدعلی  (1378)،کتاب روان شناسی بازی ،. نشر دانشگاه پیام نور ، تهران.
- امیدیان، مرتضی، (1388)بررسی وضعیت سلامت عمومی و شادکامی در دانشجویان دانشگاه یزد. فصلنامه مطالعات تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی ، دوره دهم ، شماره 1 ، صفحات 116-102
- بزازیان،رضا و بشارت (1388). مقایسه هوش هیجانی با سلامت روانی و جسمانی مشاغل مختلف . فصلنامه روان شناسی کاربردی .سال 3 (9) : 7-27 .
- پلنگرد ، ولی ناصر (1388) ارتباط بین هوش هیجانی و تعهد سازمان با رفتار شهروندی .پایان نامه ی ارشد. دانشگاه شهید چمران اهواز.
- پاشا شریفی، حسن (1385)،  روان شناسی هوش و سنجش آن، تهران : نشر  دانشگاه پیام نور0
- چراغی ، مونا و همکاران (1389 ) . پرسشنامه هدف در زندگی ، تهران : نشر سینا .
- حقیقی،جمال ،خوش کنش ، ابوالقاسم ،(1385)رابطه ی الگوی پنج عاملی شخصیت با احساس شادکامی در دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه شهید چمران ، مجله علم تربیتی و روان شناسی ، دانشگاه شهید چمران اهواز ، پاییز 1385 دوره سوم ، سال سیزدهم ، شماره 3 – صص 188-162
- حمیدی ، فریده (1386 ) . رابطه هوش هیجانی با سبک های مقابله ای در نوجوانان دختر و پسر مناطق محروم . فصلنامه روان شناسی کاربردی . دوره 1 ، شماره 4 و 5 ، 432-443 .
- خسرو جاوید ، مهناز (1380 ). بررسی اعتبار و روایی سازه مقیاس هوش هیجانی شات در نوجوانان، .پایان نامه کارشناسی ارشد . دانشگاه تربیت مدرس .
- خسرو جردی ، راضیه، خانزاده ،علی ، بررسی رابطه هوش هیجانی : سلامت عمومی در دانشجویان مجله ی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهدشاتی درمانی سبزوار ، دوره 14 – شماره 2 ، صفحات 116-110
- خوش کنش ، ابوالقاسم (1386). بررسی رابطه ی ساده و چندگانه ی شخصیتی ، شناختی ، مذهبی هیجانی با شادکامی و سلامت روانی .پایان نامه دکترای روان شناسی . دانشگاه شهید چمران اهواز .
-دانش،عصمت(1389) ، مقایسه ی سطح شادکامی و سلامت جسمی و روانی دانشجویان دختر وپسر متأهل و مجرد،فصلنامه روانشناسی کاربردی، سال چهارم،صص71-56
- دهشیری ، غلامرضا (1382 ) . هنجاریابی پرسشنامه هوش هیجانی بار-ان در بین دانشجویان دانشگاههای تهران و بررسی ساختار عاملی آن . پایان نامه کارشناسی ارشد . دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی .
- روحانی ،عباس ، معنوی پور، داوود (1387) ،رابطه عمل به باورهای دینی با شادکامی و رضایت زناشویی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه ، دانش و پژوهش در روان شناسی – دانشگاه ازاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان ، شماره 35 و 36- بهار و تابستان1387– صص 206-189 .
- زارعان و همکاران (1386 ) .رابطه هوش هیجانی و سبک های حل مسئله با سلامت عمومی . مجبه روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران . سال سیزدهم ، شماره 2 ، صص 166- 172
- سرمد ،زهره ، بازرگان، عباس و حجازی، الهه . (1390) ، روش های تحقیق در علوم رفتاری –. نشر آگه : تهران.
- شکیبا ، شیما و فتی ، لادن (1387 ). ربطه تیپ های روان شناختی و هوش هیجانی ،. فصلنامه روان شناسی کاربردی . سال دوم ، شماره 4 (8) ، صص 607-625
- شولتز ، دوآن (1379 ) .روانشناسی کمال . ترجمه گیتی خوشدل . تهران :نشر پیکان .
- طغیانی ، مجید و تاجی ، هاجر (1389 ) .چکیده پایان نامه های تحصیلا تکمیلی سال1384 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان. اصفهان : نشر دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان .
- عروقی موفق ، لیلا (1383 ) .مطالعه تغییرات هوش هیجانی بر اساس ویژگی های شخصیتی در دانشجویان دانشگاههای شهر تهران . پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی . دانشگاه تهران .
- فرانکل ، ویکتور (1367) . انسان در جستجوی معنا . ترجمه اکبر عارفی . تهران : نشر دانشگاه .
- فتی ، لادن . موتابی ، فرشته . شکیبا ، شیما و باروتی ، عصمت ( 1387 ) . مؤلفه های هوش هیجانی اجتماعی به عنوان پیش بینی کننده سلامت روان. مطالعات روان شناختی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهرا (س). 4 (2 ).
- قمری ، محمد (1388 ) . رابطه هوش هیجانی با تعهد سازمانی کارکنان .فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار .سال سوم –شماره 1 . 129-146 .
- کرامتی ، محمد رضا . میرکمالی ، محمد و رفیعی ، محسن (1388) . رابطه هوش هیجانی با استراتژی های مدیریت تعارض مدیران . مجله اندیشه های نوین تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهرا (س). دوره 5-شماره 3. 97-110
- کیاروچی ، جوزف و فورگاس ، جوزف و مییر ، جان .(1385 ) . هوش هیجانی در زندگی روزمره . ترجمه جعفر نجفی زند (1995) .تهران : نشر سخن .
- گلمن ، دانیل. (1995) . هوش هیجانی . ترجمه نسرین پارسا (1380). تهران : نشر رشد .
- محمدخانی، شهرام و باش قره ، رقیه (1387) رابطه هوش هیجانی و سبک های مقابله ای با سلامت عمومی . فصلنامه پژوهش در سلامت روان شناختی . دوره 2 ، شماره اول .
- مظاهری ، ناهید (1386).بررسی رابطه بین نگرش دینی با سبکهای مقابله ای و شادکامی دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی . پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران .
- نشاط دوست و همکاران، تعیین عوامل موثر در شادکامی کارکنان شرکت فولمار مبارکه جامعه شناسی کاربردی ، سال بیستم شماره 33 – شماره 1 – بهار 1388 – صص 118-105
- نوربالا، احمدعلی و همکاران (1380 ) .نگاهی به سیمای سلامت روان در ایران – تهران – نشر مولف .
- یوسفی ، فریده (1385) . رابطه هوش هیجانی و مهارت های ارتباطی . فصلنامه روان شناسان ایرانی .سال سوم ، شماره 9 .           
-Argyle , M & Lu (1990) the happiness of extroverts personality and individual different s 1011-1017.
-Lopes،,p،M A ،Nezlek,،J.B،A,،Sellin,،I.،salovey،P.(2004) Emotional intelligence and social interaction
-Lopez (2009) Ency chopedia of positive psychology. Wile – black well.
-Mayer. J. D, saloovey , p (2000) models of emotional intelleiy en Journal of Behavioral medicine, vol, 29. no. 03 une 2006. Dol: 10. 1007/s 10865-500-9044-1
- Michaelf . Scheier . The life engagement test : Assessing purpose in life.
. The relationship between spirituality , purpose in life, and well, being in HIV positive persons.
Kathleen momd carlay.
Journal of the tssociation oh nurses in aids care, Vol 78. No. 3. may/ june 2007. 13-22 .
-Purpose in life amonghigh ability adolescevts.
Kendall cotton  Bronk , Wholmes finch and tasneem L. Talib.
High  ability studies.
Vol.21, No, 2, December 2010, 133-145.
-Purpose in life as asystem that sreates and sustains health and well- being: An integrative  , jestable theory , patricke, mcknight and told kashclan review of general  psychology. 2009, Vol . 13. no . 3 , 242-251.
 
 
 
Abstract:                                                                                                      
This paper tries to evaluate the relationship between emotional intelligence, happiness, and purpose in life. In this research we chose 354 university students (205 female, 149 male) from undergraduate students of payam-e-nour  university of ilam random sampling. We evaluated the subject using three questionnaires including bar- on emotional intelligence, oxford happiness, and life purpose questionnaire of crambov- mahoquite. This research is of correlative nuture. The results were evaluated using person's correlative coefficient and linear regression and the data was analyzed by SPSS software application. The results show that: there is a direct and positive relationship between emotional intelligence and happiness. There is a direct and positive relationship between emotional intelligence and having purpose in life. The regression test shows that the intelligence share in predicting happiness is 0.15 and in predicting purpose in life is 0.22; hance emotional intelligence can meaningfully predict happiness and purpose in life.
Keywords: emotional intelligence, happiness, purpose in life
 
کارشناس ارشد روان شناسی و مدرس مراکز آموزش عالی ایلام.ms.yoosefii@yahoo.com

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید