ماه رمضان
تصویر برگزیده

مدیر جدید شبکه جام جم منصوب شد

جام جم در انتظار سعید اشناب

آرتنا: معاون سیما در حکمی سعید اشناب را به عنوان مدیر شبکه جام جم سیما معرفی کرد.

zoom
جام جم در انتظار سعید اشناب

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»،علی اصغر پورمحمدی با قدردانی از معلی طلوعی مدیر سابق شبکه جام جم کمک به گسترش و تعمیق گفتمان انقلاب اسلامی در آن سوی مرزها را از مهمترین مسئولیت های این شبکه دانسته و اهتمام به تعامل مستمر و پویا با ایرانیان خارج از کشور را توجه به سرمایه های ملی کشور توصیف کرده است.

معاون سیما همچنین در حکم خود توجه ویژه به زبان و خط فارسی را مولفه اساسی هویت ایرانی اسلامی دانست و از همکاران خود در این شبکه بین المللی خواست تا در انعکاس مطلوب مجموعه دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی به منظورآگاهی بخشی به مخاطبان خارج از مرزها تلاش کنند.

در بخش دیگری از حکم انتصاب مدیر شبکه جام جم توجه به مخاطبان کودک و نوجوان در این شبکه تاکید شده و معاون سیما این شبکه را موجب آشنایی و ایجاد پیوند عاطفی این نسل از ایرانیان با میهن اسلامی خود دانسته است.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید