تصویر برگزیده

هفته دولت در صدا و سیمای مرکز یزد

آرتنا: صدا و سیمای مرکز یزد با تولید و پخش برنامه های مختلف ، هفته دولت را برگزار می کند .

zoom
هفته دولت در صدا و سیمای مرکز یزد

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا» صدا و سيماي مركز يزد  در هفته دولت ، به توليد و پخش برنامه هاي مختلف با رويكرد اطلاع رساني به گزارش عملكرد سازمان ها و ارگان هاي دولتي مي پردازد.

 در معاونت سيماي شبكه تابان ،‌"برنامه خودماني " كه برنامه اي گفتگو محور است به تهيه كنندگي منصور حكيم آباديان پنج شنبه از ساعت 21:30 تا 22 ،‌" برنامه خانه مهرباني " كه برنامه اي ويژه خانواده است به تهيه كنندگي اسماعيل ثقفي هر روز بخش اول از ساعت 10 تا 11 و بخش دوم  از ساعت 12 تا 12:45 ،‌" برنامه صبح عالي بخير " كه برنامه اي صبح گاهي است به تهيه كنندگي علي محمد خادمي هر روز صبح از ساعت 8 تا 9 و " برنامه شبهاي پرستاره " كه برنامه اي است اجتماعي به تهيه كنندگي رضا بذرافشان با رويكرد گزارش عملكرد دستگاهاي دولتي در هفته دولت ميهمان خانه هاي مردم دارالعباده است .

در معاونت صداي مركز يزد ،‌" برنامه نسيم صبح " كه برنامه اي است صبح گاهي به تهيه كنندگي حميدرضا اميري هر روز از ساعت 7 تا 8 ،‌" برنامه كوچه باغ راديو " به تهيه كنندگي آرزو تقديسي از ساعت 10:30 تا 11:30 از شنبه تا چهار شنبه ،‌" برنامه پيام يزد " به تهيه كنندگي اكرم السادات موسوي و محمد جلال اقتصادي پنج شنبه ها ،‌بخش اول از ساعت 9:15 تا 12 و بخش دوم از ساعت 18:10 تا 20:55 از طريق ارتباط با مديران دستگاههاي دولتي درارائه  گزارش عملكرد آن دستگاه از صداي مركز يزد توليد و پخش مي شود.

همچنين ،‌" برنامه رو در رو " كه برنامه اي است ميزگردي با حضور مديران دستگاههاي اجرايي استان در خصوص ارائه گزارش عملكرد نيز  از طريق امواج راديويي به سمع مخاطبان رسانه استاني مي رسد.

معاونت اطلاعات و اخبار صدا و سيماي مركز يزد نيز با بخش هاي مختلف خبري روز هاي فرد در ساعت 23 و روزهاي زوج ساعت 21 با گفتگوي خبري با حضور مديران دستگاه هاي استان در خصوص گزارش عملكرد در هفته دولت به سمع و نظر مردم دارالعباده مي رسد.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید