تصویر برگزیده

انتشار ماهنامه خبری آموزشی صنایع دفاع

آرتنا: این ماهنامه توسط سازمان صنایع دفاع وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح منتشر می‌شود.

zoom
انتشار ماهنامه خبری آموزشی صنایع دفاع

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»،این ماهنامه که توسط سازمان صنایع دفاع وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح منتشر می‌شود به ارائه مطلب در خصوص موضوعاتی همچون «رزم انفرادی»، «مهمات»، «تسلیحات»، «خودروهای زرهی»، «راکت‌»ها، «راکت‌انداز»ها، «موشک»ها و غیره پرداخته است.

«برنامه سربازان آینده در کجا قرار دارد»، «جنگ از پشت دیوارها در نبردهای نزدیک»، «ماده منفجره و دو جزئی هلیکس»، «کاتالیست گاز اعصاب، و عجیب‌ترین شکل‌های گلوله در جهان» ازجمله مطالب این شماره (چهل و چهارمین شماره) ماهنامه صنایع دفاع هستند.

قاسم تقی‌زاده، صاحب امتیاز و علیرضا نیاورانی، مدیر مسئول ماهنامه صنایع دفاع هستند.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید